Follow
Сінченко Олексій Дмитрович
Сінченко Олексій Дмитрович
літературознавець
Verified email at kubg.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Комунікативні стратегії в теорії літератури: автор, текст, читач: Навчальний посібник
ОД Сінченко
Логос, 2015
212015
Гоголь і українська ніч: Есеї
ЄО Сверстюк, О Сінченко
TOV" Vydavnyctvo" KLIO", 2013
202013
Шевченко понад часом: есеї
ЄО Сверстюк, ОД Сінченко
TOV" Vydavnyctvo" KLIO", 2015
172015
Горизонт сподівань та його функціонування в літературному процесі (на матеріалі української літератури 20-30-х років ХХ ст.)
ОД Сінченко
Національна академія наук України, Інститут літератури імені ТГ Шевченка …, 2006
112006
Трансформація пролетарської літератури в умовах соцреалізму
ОД Сінченко
Studia Sovietica, 77-88, 2010
92010
Норма» і «технологія» соціалістичного реалізму
О Сінченко
Семіосфера радянської культури: знаки і значення, 54-61, 2011
82011
Брама світла: Шістдесятники/Роман Корогодський/[упоряд. М. Коцюбинська, Н. Кучер, О. Сінченко]
Р Корогодський
Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2009
82009
Постколоніальні дослідження: український вимір
ОД Сінченко, МВ Гавриловська
Літературний процес: методологія, імена, тенденції, 2014
72014
Безгрунтянство” як екзистенціальна проблема в повісті Без грунту” В. Домонтовича й Еней та життя інших” Юрія Косача
ОД Сінченко
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2015
52015
Передмова
ОД Сінченко
ТОВ" Видавництво" Кліо" 1, 5-12, 2015
32015
Роман «Крила» Володимира Кузьмича: особливості поетики
ОД Сінченко
UKRAINICA BRUNENSIA II Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost …, 2009
32009
До Брами Світла. Портрети/Роман Коро годський; упор., авт. післям. та прим. О. Сінченко
Р Корогодський
К.: Дух і Літера, 2016
22016
Социалистический реализм: опыт литературоведческой адаптации
А Синченко
Труды «Русской антропологической школы». РГГУ, 226-233, 2012
22012
Особа Григорія Сковороди в інтерпретації Віктора Петрова
ОД Сінченко
АНТИПРОЛОГ: Збірник наукових праць, присвячених 60-річчю члена-конеспондента …, 2007
22007
Мариністичні мотиви в поезії Богдана-Ігоря Антонича і Святослава Гординського
ОД Сінченко
Наукові праці: Науково-методологічний журнал. 56 (46), 104-106, 2006
22006
Концептуалізація поняття “читач” в українській літературі 20-х років ХХ століття
ОД Сінченко
Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції “Українське …, 0
2
Неопотебнянство Бориса Навроцького
O Sinchenko
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2015
12015
Шевченко понад часом. Есеї. Видання третє, виправлене та доповнене./Упорядник О. Сінченко
ЄО Сверстюк
К.: ТОВ" Видавництво" Кліо, 11, 2015
12015
Євген Сверстюк: Мало самого таланту: треба мати український хребет. Той хребет, який
О Сінченко
Віче, 40-41, 2015
12015
Гавриловська Марина. Постколоніальні дослідження: український вимір
О Сінченко
Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки, 109-113, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20