Валентина Володимирівна Москаленко
Валентина Володимирівна Москаленко
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Підтверджена електронна адреса в psychology-naes-ua.institute - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціальна психологія: підручник
ВВ Москаленко
К.: Центр навчальної літератури, 184-366, 2005
6102005
Психологія і особистість
СД Максименко, КВ Седих, ВФ Моргун, ІГ Тітов, ВА Лавріненко, ...
3322007
Социализация личности:(Философский аспект)
ВВ Москаленко
Вища шк., 1986
2871986
Электропривод: энерго-и ресурсосбережение
НФ Ильинский, ВВ Москаленко
М.: Издательский центр «Академия, 2008
2162008
Психологія соціального впливу
ВВ Москаленко
ВВ Мо скаленко–К.: Центр навчальної літератури, 2007
1982007
Соціалізація особистості
ВВ Москаленко
«Фенікс», 2013
1522013
Особливості соціалізації молоді в умовах трансформації суспільства
ГМ Авер’янова, НМ Дембицька, ВВ Москаленко
Київ: ППП, 2005
1372005
Економічна соціалізація особистості: концептуальна модель
ВВ Москаленко
Соціальна психологія, 3, 2006
702006
Сучасні напрямки досліджень в економічній психології
В Москаленко
Соціальна психологія 3 (5), 3-21, 2004
682004
Проблема виховання в контексті соціалізації особистості
В Москаленко
Соціальна психологія 3, 20-32, 2005
622005
Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей
ЛБ Масандилов, ВВ Москаленко
М.: Энергия 96, 1978
471978
Сутність соціального захисту та його місце в політиці соціальної держави
В Москаленко
452003
Підприємництво як предмет дослідження економічної психології
ВВ Москаленко
Актуальні проблеми психології 1, 17-20, 2003
422003
Економічна культура особистості: соціально-психологічний аспект
ВВ Москаленко, ЮЖ Шайгородський, ОО Міщенко
Центр соціальних комунікацій, 2012
382012
Особливості економічної соціалізації молоді в умовах трансформації українського суспільства
Г Авер’янова, В Москаленко
Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні. К.: Укр …, 2003
312003
Особливості дослідження соціалізації особистості в інтерсуб’єктній парадигмі/ВВ Москален ко
ВВ Москаленко
Соціальна психологія, 22-36, 2009
302009
Комп’ютеризація економічного аналізу (теорія, практика): навч. посіб.
ІФ Прокопенко, ВІ Ганін, ВВ Москаленко
К.: Центр навчальної літератури, 2005
292005
Особливості статеворольової соціалізації в умовах трансформації
ВВ Москаленко, В Романова
Соціальна психологія, 107-116, 2003
292003
Соціально-психологічні засади економічної культури особистості
ВВ Москаленко
Соціальна психологія, 3-16, 2007
282007
Электрический привод: Учеб. пособие для сред. проф. образования
ВВ Москаленко
М.:«Академия, 2004
282004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20