Підписатись
Валентина Володимирівна Москаленко
Валентина Володимирівна Москаленко
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Підтверджена електронна адреса в psychology-naes-ua.institute - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціальна психологія: підручник
ВВ Москаленко
К.: Центр навчальної літератури, 184-366, 2005
8362005
Психологія і особистість
СД Максименко, КВ Седих, ВФ Моргун, ІГ Тітов, ВА Лавріненко, ...
4772007
Социализация личности:(Философский аспект)
ВВ Москаленко
Вища шк., 1986
3371986
Психологія соціального впливу
ВВ Москаленко
ВВ Мо скаленко–К.: Центр навчальної літератури, 2007
2682007
Электропривод: энерго-и ресурсосбережение
НФ Ильинский, ВВ Москаленко
Москва, 2008
2572008
Соціалізація особистості
ВВ Москаленко
«Фенікс», 2013
2512013
Особливості соціалізації молоді в умовах трансформації суспільства
ГМ Авер’янова, НМ Дембицька, ВВ Москаленко
Київ: ППП, 2005
1682005
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий железнодорожного транспорта
МН Витченко
Издательство" Маршрут", 2003
1062003
Сучасні напрямки досліджень в економічній психології
В Москаленко
Соціальна психологія 3 (5), 3-21, 2004
842004
Сутність соціального захисту та його місце в політиці соціальної держави
В Москаленко
842003
Економічна соціалізація особистості: концептуальна модель
ВВ Москаленко
Соціальна психологія, 17, 2006
822006
Проблема виховання в контексті соціалізації особистості
В Москаленко
Соціальна психологія 3, 20-32, 2005
772005
Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей.
МВВ Масандилов ЛБ
601978
Економічна культура особистості: соціально-психологічний аспект
ВВ Москаленко, ЮЖ Шайгородський, ОО Міщенко
Центр соціальних комунікацій, 2012
542012
Творчий потенціал особистості у період пізньої дорослості: монографія
ЛП Міщиха
Івано-Франківськ: Місто НВ 399, 2014
512014
Підприємництво як предмет дослідження економічної психології
ВВ Москаленко
Актуальні проблеми психології 1, 17-20, 2003
502003
Моделі та методи стратегічного управління розвитком підприємства: монографія
ВВ Москаленко, МД Годлевський
Харків: Видавництво «Точка, 2018
472018
Особливості дослідження соціалізації особистості в інтерсуб’єктній парадигмі/ВВ Москален ко
ВВ Москаленко
Соціальна психологія 5 (37), 35-48, 2009
402009
Особливості економічної соціалізації молоді в умовах трансформації українського суспільства
Г Авер’янова, В Москаленко
Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні. К.: Укр …, 2003
382003
Соціально-психологічні засади економічної культури особистості
ВВ Москаленко
Соціальна психологія 4, 3-16, 2007
312007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20