Микола Стирський (Mykola Styrskyi)
Микола Стирський (Mykola Styrskyi)
Доцент кафедри економічної теорії економічного ф-ту; Львівський національний університет імені
Підтверджена електронна адреса в econom.lnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методологічні аспекти оцінки інвестиційної привабливості ринку акцій
М Стирський
Фінанси України 2, 131-137, 2002
142002
Проблеми застосування динамічних методів оцінки інвестиційних проектів
ЗГ Ватаманюк, МВ Стирський
Фінанси України 5, 5-10, 1998
61998
Венчурне інвестування в Україні у контексті європейського досвіду
М Стирський
Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики …, 2006
32006
Глобальне середовище формування конкурентних стратегій фондових бірж України
МВ Стирський
Фінанси України 5, 78-88, 2012
22012
Інвестиційний процес в умовах ринкової трансформації економіки України
М Стирський
Формування ринкової економіки в Україні 6, 210-213, 2000
22000
Аналіз короткострокових факторів курсоутворення на ринку акцій України
М Стирський
Фінанси України 11, 58-67, 2006
12006
Макроекономічні умови здійснення інвестиційної діяльності
М Стирський
Фінанси України 12, 115-120, 1999
11999
Ефективність фондових бірж України: мікроекономічний аспект
МВ Стирський
Сучасна наука: проблеми і перспективи 1, 52-54, 2019
2019
Макроекономічні аспекти концентрації ринкової влади у банківському секторі країн Європейського Союзу
МВ Стирський
Економіка та держава 8, 72-76, 2017
2017
Кількісна оцінка впливу ринку акцій на динаміку реальних економічних змінних
МВ Стирський
Інвестиції: практика та досвід 14, 19-23, 2017
2017
Макроекономічні чинники інвестиційної діяльності в країнах Центральної та Східної Європи
МВ Стирський
Інвестиції: практика та досвід 23, 5-10, 2017
2017
Ринкові структури та їхні ознаки
М Стирський
Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник. Кн.1 …, 2017
2017
Ринкова інфраструктура
М Стирський
Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник. Кн.1 …, 2017
2017
Зміст, функції та види ринків
М Стирський
Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник. Кн.1 …, 2017
2017
Microeconomic and managerial aspects of disclosure in the internet of joint stock companies financial statements (Мікроекономічні та управлінські аспекти оприлюднення …
М Стирський
Actual problems of globalization: Collection of scientific articles, 101-107, 2016
2016
European venture capital industry as a factor of post-crisis recovery of national economies (Європейська індустрія ризикового капіталу як чинник посткризового відновлення …
М Стирський
Trends in der Entwicklung der nationalen und internationalen Wissenschaft …, 2016
2016
Індустрія ризикового капіталу в умовах посткризового відновлення економіки
М Стирський
Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізацій …, 2015
2015
Ринок акцій як фактор (не)стабільності національної економіки: кількісний аналіз
М Стирський
Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні, 139-142, 2014
2014
Прикладні аспекти кластерного аналізу конкурентного середовища комерційного банку
М Стирський, М Романяк
Інвестиції: практика та досвід 17, 59-63, 2013
2013
Ринкові структури та їх ознаки
М Стирський
Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: навч. посіб.: у 2 кн …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20