Тарнавська Наталія Петрівна
Тарнавська Наталія Петрівна
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика
НП Тарнавська
Економічна думка, 2008
2622008
Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів
НП Тарнавська, РМ Пушкар
Тернопіль: Карт-бланш 456, 1997
2381997
Менеджмент: теорія та практика: підручник
РМ Пушкар, НП Тарнавська
Тернопіль: Карт-бланш 486, 2003
1642003
Новітні прояви конкуренції в суспільстві, яке базується на знаннях
Н Тарнавська
Економіка України 2, 4-16, 2008
582008
Стратегічний менеджмент: практикум
Н Тарнавська, О Напора
Тернопіль: Карт-бланш, 2008
502008
Управлiння конкурентоспроможнiстю пiдприємств: теорiя, методологiя, практика
НП Тарнавська
392008
Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання України
Н Тарнавська
Економіст, 2007
362007
Розвиток теорії конкурентних переваг в умовах експансії нововведень
Н Тарнавська
Економіка України, 16-27, 2011
252011
Управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання на засадах інноваційного розвитку
НП Тарнавська
степеня докт. екон. наук: спец. 08.00. 03 Економіка та управління…, 2009
162009
Нові погляди на сутність конкурентоспроможності підприємств
НП Тарнавська, ІІ Макарова
Формування ринкових відносин в Україні, 57-66, 2010
142010
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку в таблицях, алгоритмах, фрагментах занять: Навчально–методичний посібник
НП Тарнавська
Навчально-методичний посібник. Ж.: ЖДУ імені Івана Франка, 2013
132013
Організаційні та інфраструктурні передумови створення міжнародного логістичного центру
РБ Сивак, НП Тарнавська
Бізнес Інформ, 2013
122013
Інноваційне управління конкурентоспроможністю логістичних ланцюгів
НП Тарнавська, РБ Сивак
Тернопіль, Підручники і посібники, 2011
122011
Інноваційне управління розвитком персоналу як основним джерелом конкурентних переваг
Н Тарнавська
Україна: аспекти праці, 36-43, 2010
112010
Побудова концепції управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання на засадах інноваційного розвитку
НП Тарнавська
Економіст, 2010
112010
Вплив міжнародної мобільності капіталу на формування конкурентного середовища в Україні
Н Тарнавська
Вісник ТАНГ, 151-161, 2004
102004
Перспективи активізації інноваційної складової конкурентоспроможності України в умовах трансформації міжнародного бізнесу
Н Тарнавська
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 104-116, 2010
92010
Шляхи забезпечення інноваційного типу конкурентної поведінки підприємств в умовах розвитку k-суспільства
НП Тарнавська
Актуальні проблеми економіки, 156-164, 2010
82010
Теорія та методика співпраці дошкільного навчального закладу з родинами: навч.-метод. посібник для студ. вищ. навч. закл.
НП Тарнавська
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014
72014
Iнновацiйне управлiння конкурентоспроможнiстю логiстичних ланцюгiв: монографiя
НП Тарнавська, РБ Сивак
72011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20