Підписатись
Тарнавська Наталія Петрівна
Тарнавська Наталія Петрівна
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика
НП Тарнавська
Економічна думка, 2008
2702008
Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів
НП Тарнавська, РМ Пушкар
Тернопіль: Карт-бланш 456, 1997
2401997
Менеджмент: теорія та практика: підручник
РМ Пушкар, НП Тарнавська
Тернопіль: Карт-бланш 486, 2003
1622003
Новітні прояви конкуренції в суспільстві, яке базується на знаннях
Н Тарнавська
Економіка України 2, 4-16, 2008
592008
Стратегічний менеджмент: практикум
Н Тарнавська, О Напора
Тернопіль: Карт-бланш, 2008
512008
Управлiння конкурентоспроможнiстю пiдприємств: теорiя, методологiя, практика
НП Тарнавська
392008
Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання України
Н Тарнавська
Економіст, 2007
362007
Розвиток теорії конкурентних переваг в умовах експансії нововведень
Н Тарнавська
Економіка України, 16-27, 2011
252011
Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку в таблицях
НП Тарнавська
Навчально-методичний посібник. Ж.: ЖДУ імені Івана Франка, 2013
202013
Управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання на засадах інноваційного розвитку
НП Тарнавська
степеня докт. екон. наук: спец. 08.00. 03 «Економіка та управління …, 2009
162009
Розвиток понятійного апарату управління гнучкістю підприємства
Т Божидарнік, М Брайнис, В Васильєв, А Градов, Ю Коробецький, ...
Економічний аналіз, 80, 2010
142010
Організаційні та інфраструктурні передумови створення міжнародного логістичного центру
РБ Сивак, НП Тарнавська
Бізнес Інформ, 2013
132013
Інноваційне управління конкурентоспроможністю логістичних ланцюгів
НП Тарнавська, РБ Сивак
Тернопіль, Підручники і посібники, 2011
132011
Нові погляди на сутність конкурентоспроможності підприємств
НП Тарнавська, ІІ Макарова
Формування ринкових відносин в Україні, 57-66, 2010
132010
Інноваційне управління розвитком персоналу як основним джерелом конкурентних переваг
Н Тарнавська
Україна: аспекти праці, 36-43, 2010
122010
Побудова концепції управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання на засадах інноваційного розвитку
НП Тарнавська
Економіст, 2010
112010
Вплив міжнародної мобільності капіталу на формування конкурентного середовища в Україні
Н Тарнавська
Вісник ТАНГ, 151-161, 2004
102004
Трансформация управления логистическими цепями ценности в новых конкурентных условиях
НП Тарнавська, РБ Сивак
Экономика развития, 40-43, 2010
9*2010
Перспективи активізації інноваційної складової конкурентоспроможності України в умовах трансформації міжнародного бізнесу
Н Тарнавська
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 104-116, 2010
82010
Шляхи забезпечення інноваційного типу конкурентної поведінки підприємств в умовах розвитку k-суспільства
НП Тарнавська
Актуальні проблеми економіки, 156-164, 2010
82010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20