Тарнавська Наталія Петрівна
Тарнавська Наталія Петрівна
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика
НП Тарнавська
Економічна думка, 2008
2282008
Менеджмент: теорія та практика: підручник для вузів
НП Тарнавська, РМ Пушкар
Тернопіль: Карт-бланш 456, 1997
2141997
Менеджмент: теорія та практика: підручник
РМ Пушкар, НП Тарнавська
Тернопіль: Карт-бланш 486, 2003
1412003
Новітні прояви конкуренції в суспільстві, яке базується на знаннях
Н Тарнавська
Економіка України, 4-16, 2008
562008
Стратегічний менеджмент: практикум
Н Тарнавська, О Напора
Тернопіль: Карт-бланш, 2008
462008
Управлiння конкурентоспроможнiстю пiдприємств: теорiя, методологiя, практика
НП Тарнавська
342008
Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання України
Н Тарнавська
Економіст, 2007
332007
Розвиток теорії конкурентних переваг в умовах експансії нововведень
Н Тарнавська
Економіка України, 16-27, 2011
202011
Нові погляди на сутність конкурентоспроможності підприємств
НП Тарнавська, ІІ Макарова
Формування ринкових відносин в Україні, 57-66, 2010
142010
Управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання на засадах інноваційного розвитку
НП Тарнавська
степеня докт. екон. наук: спец. 08.00. 03 «Економіка та управління …, 2009
142009
Інноваційне управління розвитком персоналу як основним джерелом конкурентних переваг
Н Тарнавська
Україна: аспекти праці, 36-43, 2010
132010
Організаційні та інфраструктурні передумови створення міжнародного логістичного центру
НП Тарнавська, РБ Сивак
Бізнес Інформ, 29-35, 2013
102013
Інноваційне управління конкурентоспроможністю логістичних ланцюгів: монографія
НП Тарнавська, РБ Сивак
Тернопіль: Підручники і посібники, 7, 2011
102011
Перспективи активізації інноваційної складової конкурентоспроможності України в умовах трансформації міжнародного бізнесу
Н Тарнавська
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 104-116, 2010
102010
Побудова концепції управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання на засадах інноваційного розвитку
НП Тарнавська
Економіст, 2010
102010
Шляхи забезпечення інноваційного типу конкурентної поведінки підприємств в умовах розвитку k-суспільства
НП Тарнавська
Актуальні проблеми економіки, 156-164, 2010
82010
Вплив міжнародної мобільності капіталу на формування конкурентного середовища в Україні
Н Тарнавська
Вісник ТАНГ, 151-161, 2004
82004
Концептуальна модель управління реструктуризацією вертикально інтегрованих підприємств будівельної галузі
НП Тарнавська
Міжгалузевий науково-практичний журнал «Проблеми науки, 20-27, 2011
72011
Трансформация управления логистическими цепями ценности в новых конкурентных условиях
НП Тарнавська, РБ Сивак
Экономика развития, 40-43, 2010
7*2010
Iнновацiйне управлiння конкурентоспроможнiстю логiстичних ланцюгiв: монографiя
НП Тарнавська, РБ Сивак
62011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20