Тарнавська Наталія Петрівна
Тарнавська Наталія Петрівна
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика
НП Тарнавська
Економічна думка, 2008
2372008
Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів
НП Тарнавська, РМ Пушкар
Тернопіль: Карт-бланш 456, 1997
2201997
Менеджмент: теорія та практика: підручник
РМ Пушкар, НП Тарнавська
Тернопіль: Карт-бланш 486, 2003
1482003
Новітні прояви конкуренції в суспільстві, яке базується на знаннях
Н Тарнавська
Економіка України, 4-16, 2008
582008
Стратегічний менеджмент: практикум
Н Тарнавська, О Напора
Тернопіль: Карт-бланш, 2008
492008
Управлiння конкурентоспроможнiстю пiдприємств: теорiя, методологiя, практика
НП Тарнавська
372008
Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання України
Н Тарнавська
Економіст, 2007
362007
Розвиток теорії конкурентних переваг в умовах експансії нововведень
Н Тарнавська
Економіка України, 16-27, 2011
232011
Управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання на засадах інноваційного розвитку
НП Тарнавська
степеня докт. екон. наук: спец. 08.00. 03 «Економіка та управління …, 2009
142009
Нові погляди на сутність конкурентоспроможності підприємств
НП Тарнавська, ІІ Макарова
Формування ринкових відносин в Україні, 57-66, 2010
132010
Організаційні та інфраструктурні передумови створення міжнародного логістичного центру
РБ Сивак, НП Тарнавська
Бізнес Інформ, 2013
122013
Інноваційне управління розвитком персоналу як основним джерелом конкурентних переваг
Н Тарнавська
Україна: аспекти праці, 36-43, 2010
112010
Інноваційне управління конкурентоспроможністю логістичних ланцюгів
НП Тарнавська, РБ Сивак
Тернопіль, Підручники і посібники, 2011
102011
Побудова концепції управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання на засадах інноваційного розвитку
НП Тарнавська
Економіст, 2010
102010
Вплив міжнародної мобільності капіталу на формування конкурентного середовища в Україні
Н Тарнавська
Вісник ТАНГ, 151-161, 2004
102004
Перспективи активізації інноваційної складової конкурентоспроможності України в умовах трансформації міжнародного бізнесу
Н Тарнавська
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 104-116, 2010
82010
Шляхи забезпечення інноваційного типу конкурентної поведінки підприємств в умовах розвитку k-суспільства
НП Тарнавська
Актуальні проблеми економіки, 112, 2010
82010
Теорія та методика співпраці дошкільного навчального закладу з родинами: навч.-метод. посібник для студ. вищ. навч. закл.
НП Тарнавська
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014
72014
Зміна акцентів у формуванні конкурентних переваг/Наталя Тарнавська
Н Тарнавська
Вісник Тернопільської академії народного господарства, 137-140, 2002
72002
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку в таблицях, алгоритмах, фрагментах занять. Навчально-методичний посібник
НП Тарнавська
Ж.: ЖДУ імені Івана Франка.–154 с, 2013
62013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20