Роман Волошин
Роман Волошин
доцент кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування, Тернопільський національний
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи логістики: навч. посіб.
ТГ Дудар, РВ Волошин
К.: Центр учбової літератури, 2012
522012
Менеджмент : навч. посібник
ТГ Дудар, РВ Волошин, ВТ Дудар
К.: "Центр учбової літератури", 2013
92013
Основи логiстики: навч. посiб.
ТГ Дудар, РВ Волошин
К.: Центр учбово 1, 2012
82012
Розвиток аграрного підприємництва у контексті земельних трансформацій
Р ВОЛОШИН, Л ЗАСТАВНЮК
Економічний аналіз: зб. наук. праць.–Тер-нопіль, ТНЕУ.–2010.–Вип 7, 39-42, 2010
72010
Аналіз експортного сегменту зернового ринку України/Роман Волошин
Р Волошин
Вісник Тернопільського національного економічного університету.–2007.–Вип 2 …, 0
6
ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ УКРАЇНСЬКОГО ЗЕРНА НА СВІТОВОМУ РИНКУ
Р Волошин, Л Заставнюк
Науковий вісник НЛТУ України, 158-163, 2012
52012
Теоретичні засади кластеризації аграрного сектору економіки
РВ Волошин
Економіка. Управління. Інновації, 2014
42014
Методологія дослідження зернового ринку
В Роман
Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. Серія: Економіка, С.200-203, 2006
4*2006
Проблеми формування ринку зерна в Україні
Т Дудар, Р Волошин
Науковий вісник АН ВШ України. Серія: Економіка., С.26-38, 2004
42004
Методологія дослідження конкурентоспроможності зерна
РВ Волошин
32009
Формування конкурентних відносин на ринку зерна
Р Волошин
Інноваційна економіка, 179-185, 2007
22007
Методологічні засади оцінки землі в контексті земельної реформи
Р Волошин
Melania Bąk. Problemy i kierunki zmian rachunkowości w xxi wieku–ujęcie …, 2016
12016
Аграрні кластери в Україні: структуризація проблем їх формування
Р ВОЛОШИН
Збірник тез доповідей Першої науково-практичної конференції «Прикладна …, 2015
12015
Теоретико-економічні аспекти раціонального використання сільськогосподарських земель в умовах реформування системи земельних відносин
ЛІ Заставнюк, РВ Волошин
Інноваційна економіка, 17-20, 2010
12010
УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
А Сава, Б Сидорук, Р Волошин
Економічний дискурс 1 (3), 24-36, 2019
2019
ЗЕРНОВИЙ ЕКСПОРТ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ЗМІН І ТЕНДЕНЦІЙ
РВ Волошин
Подільський вісник, 212-219, 2018
2018
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В АГРОПОДОВОЛЬЧОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
Р Волошин, В Мельниченко
Редакційна колегія, 114, 2017
2017
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ У СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 193 “ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ”
Р ВОЛОШИН, В МЕЛЬНИЧЕНКО
Редакційна колегія: Пуцентейло ПР, д. е. н., професор (відп. за випуск …, 2017
2017
Методичні засади теоретико-ігрової формалізації трудових відносин в агропродовольчому секторі економіки
РВ Волошин
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка 2 (26), 115-121, 2017
2017
Logistics (essentials)
T Doudar, R Voloshyn, Y Ossik, A Butrin
Karaganda: KarSU Publishing, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20