Макаренко Ліна Миколаївна (Макаренко Лина Николаевна, Lina Makarenko)
Макаренко Ліна Миколаївна (Макаренко Лина Николаевна, Lina Makarenko)
Центральноукраїнський національний технічний університет (КНТУ), Central Ukrainian National
Verified email at kntu.kr.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Вплив людського чинника на безпеку руху залізничного транспорту
ЛМ Макаренко
Залізничний транспорт України, 46-51, 2010
112010
Лінгвістично-статистичний підхід до формування відповідей респондентів на тестові завдання
ОМ Рева
Людський чинник у транспортних системах: матеріали ІІ Міжнар. наук. конф.(2 …, 2010
82010
Процедура фазифікації/дефазифікації балів шкал оцінювання
ВВ Камишин, ОМ Рева, ЛМ Макаренко, ОМ Медведенко
Електроніка та системи управління 3 (33), 53-62, 2012
72012
Можливості соціального анкетування для аналізу соціального захисту працівників залізничного транспорту
Л Шкуліпа
Економічний аналіз, 131-139, 2012
12012
Методика шкалювання результатів автоматизованого тестування респондентів соціодинамічних систем
L Makarenko
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2018
2018
Тенденції розвитку ринку маркетингових комунікацій України
МЛ М.
Збірник тез доповідей II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет …, 2018
2018
Новітні інформаційно-комунікаційні технолоії в маркетингу
МЛ М.
Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціаль-но …, 2017
2017
Процедура фазификации/дефазификации баллов шкал оценивания
ВВ Камишин, ОМ Рева, ЛМ Макаренко, ОМ Медведенко
Електронiка та системи управлiння 3 (33), 53-62, 2012
2012
Актуальність статті. Безпека заліз
ЛМ МАКАРЕНКО
2010
Методи оцінювання надійності операторів залізничного транспорту: аналітичний огляд
ЛН Макаренко
КНТУ, 2008
2008
ЗАГАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ЗАСТОСУВАННЯ ФРЕЙМОВОГО ОПИСУ ОПЕРАТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЛН Макаренко
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической …, 2007
2007
Корпоративні інформаційні системи
МЛМ Ніколоаєв І.В.
Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету …, 2002
2002
Procedure of a fuzzyfication/defuzzification of points scale estimation
ВВ Камишин, ОМ Рева, ЛМ Макаренко, ОМ Медведенко
Electronics and Control Systems 3 (33), 53-62, 0
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
ГД Ейтутіс, ОО Євсєєва, ВВ Компанієць, ОМ Кривопішин, СД Кривуля, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14