Алла Дмитріївна Олійник Алла Дмитриевна Олейник Alla Oliinyk
Алла Дмитріївна Олійник Алла Дмитриевна Олейник Alla Oliinyk
Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития НАН Украины Науково-дослідний центр
Verified email at ndc-ipr.org
Title
Cited by
Cited by
Year
Інформаційні технології в системі інноваційної освіти
В Андрущенко, А Олійник
Вища освіта України, 5-15, 2008
552008
Поняття і реальність процесу інноваційного розвитку освіти в Україні у контексті Болонського процесу
А Олійник
Вища освіти України, 42-49, 2007
372007
Роль запозичень-англіцизмів у розвитку сучасної української мікроекономічної термінології
АД Олійник
Т. Шевченка, 2002
282002
Релігійна віра як антисуїцидальний чинник
В Москалець, А Олійник
Психологічні виміри культури, економіки, управління: науковий журнал 12, 58-75, 2018
162018
Оцінка стійкості регіональних кластерних структур в аспекті їх ресурсного потенціалу
ЮБ Іванов, АД Олійник
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2009
142009
Болонські домовленості як правове й організаційне підґрунтя інноваційного розвитку освіти
А Олійник
Вища освіта України, 14-20, 2006
122006
Етапи комунікативного акту як категорії прагмалінгвістики
АД Олійник
Матеріали VI міжнародної наукової практичної конференції «Основні проблеми …, 2010
112010
Методологічні основи формування інноваційних кластерних структур
АД Олійник
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону [наук. зб.] Ү Вип. V 1, 170Ү178, 2009
92009
Комунікативні та інтерактивні компоненти електронного підручника як чинники формування знань студентів
Т Григорчук, АД Олійник
Вища освіта України, 74-79, 2005
92005
Можливості та загрози від членства України в СОТ для машинобудування в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС
МО Кизим, АД Олійник, ІЮ Матюшенко, ВЄ Хаустова, ШАО Омаров, ...
Бізнес Інформ, 59-70, 2014
62014
Методологічний підхід до інтегральної оцінки ефективності науково-виробничих кластерних структур
АД Олійник
Економічний простір, 65-73, 2008
62008
Фармацевтична промисловість України: сучасний стан та напрями стратегічного розвитку
ОВ Доровський, АД Олійник
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
42014
Фармацевтичний ринок ЄС та реалії фармацевтичної промисловості України
ОВ Доровський, АД Олійник
Моделювання регіональної економіки, 289-304, 2013
42013
Конкурентоспроможність регіонів в умовах глобалізації
ОМ Красноносова, АД Олійник
Бізнес Інформ, 90-93, 2012
42012
Взаємозв’язок епілепсії та запалення
РС Вастьянов, АА Олійник, ОА Шандра, АА Олейник, АА Шандра
ОДМУ, 2006
32006
Реструктуризація промисловості: теоретичні та практичні аспекти/Хаустова ВЄ, Олійник АД
ВЄ Хаустова
Глобальні та національні проблеми економіки.–2015.–Вип 5, 266-272, 2015
22015
Кластер-анализ с использованием деревьев решений
ЕА Гофман, АА Олейник, СА Субботин
Радиоэлектроника и информатика, 2011
22011
ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТЕКСТУ ЯК НАРАТИВНОГО ДИСКУРСУ
АД Олійник
АД Олійник–Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/chem_biol/nvnau …, 2010
22010
Отбор информативных признаков на основе модифицированного метода муравьиных колоний
СА Субботин, АА Олейник, В Яценко
Радиоэлектроника и информатика, 2006
22006
Морфологічні особливості строми серозних пухлин яєчників різного ступеня зрілості
АЄ Олійник
Харків, 2006, 2006
22006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20