Алла Дмитріївна Олійник Алла Дмитриевна Олейник Alla Oliinyk
Алла Дмитріївна Олійник Алла Дмитриевна Олейник Alla Oliinyk
Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития НАН Украины Науково-дослідний центр
Подтвержден адрес электронной почты в домене ndc-ipr.org
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інформаційні технології в системі інноваційної освіти
В Андрущенко, А Олійник
Вища освіта України, 5-15, 2008
612008
Поняття і реальність процесу інноваційного розвитку освіти в Україні у контексті Болонського процесу
А Олійник
Вища освіти України, 42-49, 2007
412007
Роль запозичень-англіцизмів у розвитку сучасної української мікроекономічної термінології
АД Олійник
Т. Шевченка, 2002
302002
Организационный механизм создания кластерных структур: теория и практика формирования
ЮБ Иванов, ЕН Красноносова, АД Олейник
Вестник УГТУ–УПИ. Серия экономика и управление.—2008.—№ 4 4, 49-57, 2008
232008
Оцінка стійкості регіональних кластерних структур в аспекті їх ресурсного потенціалу
ЮБ Іванов, АД Олійник
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2009
162009
Релігійна віра як антисуїцидальний чинник
В Москалець, А Олійник
Психологічні виміри культури, економіки, управління: науковий журнал 12, 58-75, 2018
152018
Болонські домовленості як правове й організаційне підґрунтя інноваційного розвитку освіти
А Олійник
Вища освіта України, 14-20, 2006
152006
Етапи комунікативного акту як категорії прагмалінгвістики
АД Олійник
Матеріали VI міжнародної наукової практичної конференції «Основні проблеми …, 2010
122010
Комунікативні та інтерактивні компоненти електронного підручника як чинники формування знань студентів
Т Григорчук, АД Олійник
Вища освіта України, 74-79, 2005
122005
Методологічні основи формування інноваційних кластерних структур
АД Олійник
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону [наук. зб.] Ү Вип. V 1, 170Ү178, 2009
112009
Можливості та загрози від членства України в СОТ для машинобудування в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС
МО Кизим, АД Олійник, ІЮ Матюшенко, ВЄ Хаустова, ШАО Омаров, ...
Бізнес Інформ, 59-70, 2014
102014
Нейротропные эффекты цитокинов и факторов роста
РС Вастьянов, АА Олейник
102007
Рецепторы и механизмы реализации нейротропных эффектов цитокинов и факторов роста
АА Олейник, РС Вастьянов
Успехи физиологических наук 39 (2), 47-57, 2008
92008
Методологічний підхід до інтегральної оцінки ефективності науково-виробничих кластерних структур
АД Олійник
Економічний простір, 65-73, 2008
72008
Фармацевтичний ринок ЄС та реалії фармацевтичної промисловості України
ОВ Доровський, АД Олійник
Моделювання регіональної економіки, 289-304, 2013
62013
Взаємозв’язок епілепсії та запалення
РС Вастьянов, АА Олійник, ОА Шандра, АА Олейник, АА Шандра
ОДМУ, 2006
62006
Конкурентоспроможність регіонів в умовах глобалізації
ОМ Красноносова, АД Олійник
Бізнес Інформ, 90-93, 2012
52012
Фармацевтична промисловість України: сучасний стан та напрями стратегічного розвитку
ОВ Доровський, АД Олійник
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
42014
пРОМИСлОвА пОлІТИкА в укРАїНІ: пРОвІДНІ шкОлИ І бАчЕННя вІТчИЗНяНИх учЕНИх
ВЄ Хаустова, АД Олійник
Бизнес информ, 2015
22015
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ INDUSTRY RESTRUCTURING: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS
ВЄ Хаустова, АД Олійник
Глобальні та національні проблеми економіки.–2015.–Вип 5, 266-272, 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20