Подписаться
Алла Дмитріївна Олійник Алла Дмитриевна Олейник Alla Oliinyk
Алла Дмитріївна Олійник Алла Дмитриевна Олейник Alla Oliinyk
Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития НАН Украины Науково-дослідний центр
Подтвержден адрес электронной почты в домене ndc-ipr.org
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Неітеративні, еволюційні та мультиагентні методи синтезу нечіткологічних і нейромережних моделей. Монографія
АО Олійник, АА Олейник, СО Субботін, СА Субботин, ОО Олійник, ...
Запорізький національний технічний університет, 2009
2112009
Інформаційні технології в системі інноваційної освіти
В Андрущенко, А Олійник
Вища освіта України, 5-15, 2008
682008
Поняття і реальність процесу інноваційного розвитку освіти в Україні у контексті Болонського процесу
А Олійник
Вища освіта України, 42-49, 2007
512007
Роль запозичень-англіцизмів у розвитку сучасної української мікроекономічної термінології
АД Олійник
Т. Шевченка, 2002
442002
Организационный механизм создания кластерных структур: теория и практика формирования
ЮБ Иванов, ЕН Красноносова, АД Олейник
Вестник УГТУ–УПИ. Серия экономика и управление.—2008.—№ 4 4, 49-57, 2008
252008
Нейротропные эффекты цитокинов и факторов роста
РС Вастьянов, АА Олейник
Успехи физиологических наук 38 (1), 39-54, 2007
212007
Рецепторы и механизмы реализации нейротропных эффектов цитокинов и факторов роста
АА Олейник, РС Вастьянов
Успехи физиологических наук 39 (2), 47-57, 2008
202008
Оцінка стійкості регіональних кластерних структур в аспекті їх ресурсного потенціалу
ЮБ Іванов, АД Олійник
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Проблеми економіки …, 2009
192009
Комунікативні та інтерактивні компоненти електронного підручника як чинники формування знань студентів
ТВ Григорчук, АД Олійник
Вища освіта України, 74-79, 2005
182005
Болонські домовленості як правове й організаційне підґрунтя інноваційного розвитку освіти
А Олійник
Вища освіта України, 14-20, 2006
172006
Етапи комунікативного акту як категорії прагмалінгвістики
АД Олійник
Матеріали VI міжнародної наукової практичної конференції «Основні проблеми …, 2010
152010
Взаємозв'язок епілепсії та запалення
РС Вастьянов, АА Олійник, ОА Шандра
Інтегративна антропологія 1 (7), 34-41, 2006
152006
Можливості та загрози від членства України в СОТ для машинобудування в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС
МО Кизим, АД Олійник, ІЮ Матюшенко, ВЄ Хаустова, ШАО Омаров, ...
Бізнес Інформ, 59-70, 2014
122014
Фармацевтична промисловість України: сучасний стан та напрями стратегічного розвитку
ОВ Доровський, АД Олійник
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
112014
Фармацевтичний ринок ЄС та реалії фармацевтичної промисловості України
ОВ Доровський, АД Олійник
Моделювання регіональної економіки, 289-304, 2013
112013
Методологічні основи формування інноваційних кластерних структур
АД Олійник
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону [наук. зб.] Ү Вип. V 1, 170Ү178, 2009
112009
Зміни поведінки щурів протягом плавання при пілокарпінових судомах
РС Вастьянов, АА Олійник, ОА Кащенко
Одеський медич ний журнал, 11, 2002
82002
Методологічний підхід до інтегральної оцінки ефективності науково-виробничих кластерних структур
АД Олійник
Економічний простір, 65-73, 2008
72008
Прагматика науково-технічного тексту як наративного дискурсу
АД Олійник
Studia Linguistica, 433-438, 2011
62011
Англійська мова. Навчальний посібник для студентів вищих аграрних закладів освіти
АД Олійник, ГГ Волошина, АВ Поліщук, ЛІ Чапала, СВ Засідатель
К: ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «Формат, 2009
62009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20