Підписатись
Алла Дмитріївна Олійник Алла Дмитриевна Олейник Alla Oliinyk
Алла Дмитріївна Олійник Алла Дмитриевна Олейник Alla Oliinyk
Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития НАН Украины Науково-дослідний центр
Підтверджена електронна адреса в ndc-ipr.org
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформаційні технології в системі інноваційної освіти
В Андрущенко, А Олійник
Вища освіта України, 5-15, 2008
632008
Поняття й реальність процесу інноваційного розвитку освіти в Україні у контексті Болонських декларацій
А Олійник
Вища освіта України, 42-49, 2007
432007
Роль запозичень-англіцизмів у розвитку сучасної української мікроекономічної термінології
АД Олійник
Т. Шевченка, 2002
332002
Организационный механизм создания кластерных структур: теория и практика формирования
ЮБ Иванов, ЕН Красноносова, АД Олейник
Вестник УГТУ–УПИ. Серия экономика и управление.—2008.—№ 4 4, 49-57, 2008
242008
Оцінка стійкості регіональних кластерних структур в аспекті їх ресурсного потенціалу
ЮБ Іванов, АД Олійник
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2009
172009
Комунікативні та інтерактивні компоненти електронного підручника як чинники формування знань студентів
Т Григорчук, АД Олійник
Вища освіта України, 74-79, 2005
162005
Релігійна віра як антисуїцидальний чинник
В Москалець, А Олійник
Психологічні виміри культури, економіки, управління: Науковий журнал 12, 58-75, 2018
152018
Болонські домовленості як правове й організаційне підґрунтя інноваційного розвитку освіти
А Олійник
Вища освіта України, 14-20, 2006
142006
Етапи комунікативного акту як категорії прагмалінгвістики
АД Олійник
Матеріали VI міжнародної наукової практичної конференції «Основні проблеми …, 2010
132010
Нейротропные эффекты цитокинов и факторов роста
РС Вастьянов, АА Олейник
132007
Можливості та загрози від членства України в СОТ для машинобудування в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС
МО Кизим, АД Олійник, ІЮ Матюшенко, ВЄ Хаустова, ШАО Омаров, ...
Бізнес Інформ, 59-70, 2014
122014
Методологічні основи формування інноваційних кластерних структур
АД Олійник
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону [наук. зб.] Ү Вип. V 1, 170Ү178, 2009
112009
Рецепторы и механизмы реализации нейротропных эффектов цитокинов и факторов роста
АА Олейник, РС Вастьянов
Успехи физиологических наук 39 (2), 47-57, 2008
92008
Фармацевтична промисловість України: сучасний стан та напрями стратегічного розвитку
ОВ Доровський, АД Олійник
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
72014
Методологічний підхід до інтегральної оцінки ефективності науково-виробничих кластерних структур
АД Олійник
Економічний простір, 65-73, 2008
72008
Фармацевтичний ринок ЄС та реалії фармацевтичної промисловості України
ОВ Доровський, АД Олійник
Моделювання регіональної економіки, 289-304, 2013
62013
Взаємозв’язок епілепсії та запалення
РС Вастьянов, АА Олійник, ОА Шандра, АА Олейник, АА Шандра
ОДМУ, 2006
62006
Конкурентоспособность регионов в условиях глобализации
ЕН Красноносова, АД Олейник
Бизнес Информ, 2012
52012
Проблемные регионы и государственная региональная политика в Украине
ЮБ Иванов, АД Олейник
Известия Байкальского государственного университета, 29-36, 2013
32013
Прагматика науково-технічного тексту як наративного дискурсу
АД Олійник
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, 433, 2011
32011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20