Follow
Микола Пархомець
Title
Cited by
Cited by
Year
Організаційно-економічні основи розвитку молокопродуктового підкомплексу в ринкових умовах: монографія
МК Пархомець
Тернопіль: Економічна думка, 2005
972005
Організаційно-економічний механізм забезпечення дохідності сільськогосподарських підприємств: теорія, методика, практика
МК Пархомець, ВВ Гудак
Економічна думка, 2014
702014
Економічний механізм розвитку молокопродуктового підкомплексу АПК Західного регіону України
МК Пархомець
Тернопіль: Економічна думка, 105, 2001
552001
Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг
АВ Шлійко
Центр учбової літератури, 2008
342008
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств
РФ Бруханський, МК Пархомець, ПР Пуцентейло, ОО Гуменюк, ...
Тернопільський національний економічний університет, 2015
322015
Ціноутворення у підприємствах агропромислового виробництва: організація та методика: монографія
МК Пархомець
Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ, 2012
322012
Організаційно-методичні аспекти аналізу рентабельності
СС Черниш
Інноваційна економіка, 2013
312013
Організаційно-економічні засади підвищення ефективності функціонування цукробурякового підкомплексу АПК
МК Пархомець, ОР Олійник
Економічна думка, 2013
212013
Конкурентоспроможність основних галузей сільського господарства за регіонами України: аналіз, проблеми і шляхи підвищення
МК Пархомець
Інноваційна економіка, 93-106, 2011
192011
Доходи галузей тваринництва та шляхи їх збільшення у аграрних підприємствах регіону
М Пархомець, Л Уніят
ТНЕУ, 2014
142014
Інноваційні методи управління виробництвом зерна кукурудзи у сільськогосподарських підприємствах
МК Пархомець, ЛМ Уніят
Економічний аналіз, 176-183, 2018
13*2018
Наукове забезпечення ефективного розвитку молочного скотарства України (науковопрактичні рекомендації)/МК Пархомець, ОМ Павленко/За ред. д-ра екон. наук, проф. МК Пархомця
МК Пархомець
Тернопіль: Економічна думка, 2009
132009
Аналіз та прогнозування ринку молокопродуктів у західному регіоні України
МК Пархомець
Економіка АПК, 132-140, 2003
122003
Органiзацiйно-економiчнi основи розвитку молокопродуктового пiдкомплексу в ринкових умовах
МК Пархомець
112005
Аналіз дохідності основних галузей аграрних підприємств та напрямки її підвищення у західних областях України
МК Пархомець, ЛМ Уніят
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені …, 2015
102015
Економіка підприємств АПК
СЛ Дусановський, МК Пархомець, РР Баглей, МА Горлачук, МГ Пушкар, ...
Горлиця, 2008
102008
Аналіз ефективності інвестицій на підприємствах молочної промисловості: організація та методика: монографія
МК Пархомець, ЛМ Уніят
Тернопіль: Економічна думка, 2006
102006
Перспективи розвитку тваринництва в особистих селянських господарствах
ІВ Свиноус, МІ Ібатуллін
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2015
92015
Аналіз ефективності та фінансової стійкості підприємств
М Пархомець
Інноваційна економіка, 60-66, 2010
92010
Стан та перспективи економічного розвитку регіонального молокопродуктового підкомплексу [Електронний ресурс]
М Пархомець, ЛМ Уніят
Вісник ТДЕУ, 128-134, 2006
92006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20