Микола Пархомець
Микола Пархомець
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організаційно-економічні основи розвитку молокопродуктового підкомплексу в ринкових умовах: монографія
МК Пархомець
Тернопіль: Економічна думка, 2005
842005
Економічний механізм розвитку молокопродуктового підкомплексу АПК Західного регіону України
МК Пархомець
Тернопіль: Економічна думка, 105, 2001
522001
Організаційно-економічний механізм забезпечення дохідності сільськогосподарських підприємств: теорія, методика, практика: монографія
МК Пархомець, ВВ Гудак
Тернопіль: ТНЕУ, 192, 2014
462014
Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг: навч. посіб.
АВ Шлійко
К.: ЦНЛ, 2008
332008
Ціноутворення у підприємствах агропромислового виробництва: організація та методика: монографія
МК Пархомець
Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ, 2012
212012
Організаційно-методичні аспекти аналізу рентабельності
СС Черниш
Інноваційна економіка, 305-309, 2013
162013
Організаційно-економічні засади підвищення ефективності функціонування цукробурякового підкомплексу АПК:[Монографія]
МК Пархомець
Тернопіль: ТНЕУ, 2013
142013
Аналіз та прогнозування ринку молокопродуктів у західному регіоні України
МК Пархомець
Економіка АПК, 132-140, 2003
122003
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств
РФ Бруханський
монографія/РФ Бруханський, МК Пархомець, ПР Пуцентейло [та ін.].–Тернопіль: Крок, 2015
102015
Органiзацiйно-економiчнi основи розвитку молокопродуктового пiдкомплексу в ринкових умовах
МК Пархомець
102005
Наукове забезпечення ефективного розвитку молочного скотарства України (науковопрактичні рекомендації)/МК Пархомець, ОМ Павленко/За ред. д-ра екон. наук, проф. МК Пархомця
МК Пархомець
Тернопіль: Економічна думка, 2009
92009
Конкурентоспроможність основних галузей сільського господарства за регіонами України: аналіз, проблеми і шляхи підвищення
МК Пархомець
Інноваційна економіка, 93-106, 2011
82011
Підвищення конкурентоспроможності продукції молочного скотарства: монографія
ПС Березівський, МК Пархомець, ОА Нужна
Львів [б. в.], 2008
82008
Доходи галузей тваринництва та шляхи їх збільшення у аграрних підприємствах регіону
М Пархомець, Л Уніят
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 49-61, 2014
72014
Удосконалення механізму ціноутворення на сільськогосподарську продукцію з врахуванням ціни землі
М Пархомець, М Матвійчук
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 80-91, 2010
72010
Механізм підвищення прибутковості виробництва продукції скотарства в сільськогосподарських підприємствах
ВЙ ШИЯН, МК ПАРХОМЕЦЬ, ММ ТУРЧЕНКО
72009
Аналіз ефективності інвестицій на підприємствах молочної промисловості: організація та методика: монографія
МК Пархомець, ЛМ Уніят
Тернопіль: Економічна думка, 2006
72006
Аналіз дохідності основних галузей аграрних підприємств та напрямки її підвищення у західних областях України
МК Пархомець, ЛМ Уніят
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені …, 2015
62015
Аналіз ефективності та фінансової стійкості підприємств
М Пархомець
Інноваційна економіка, 60-66, 2010
62010
Економічний механізм АПК: аналіз, проблеми, напрями розвитку
МК Пархомець
Інноваційні економіка Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 192-198, 2010
62010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20