Єгор Сергійович Назимко
Єгор Сергійович Назимко
Донецький юридичний інститут МВС України
Verified email at dli.donetsk.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України
ЄС Назимко
Київ : ВД «Дакор», 2018
162018
Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України (нарис з методології дослідження):[монографія]
ЄС Назимко
Ноулідж (Донецьке відділення), 2014
16*2014
Методологія кримінально-правових досліджень: наук.-практ. посіб.
ГВ Гребеньков, ЄС Назимко
Донецьк: Цифр. тип, 2012
132012
Депеналізація як елемент пенальної політики України
ЄС Назимко
–Кримінальне право та кримінологія, 0
13
Поняття санкцій статей (санкцій частин статей) Особливої частини Кримінального кодексу України
ЄС Назимко, ЮС Коллер
Форум права, 461-464, 2009
102009
Зарубіжний досвід кримінально-правової регламентації інституту покарання неповнолітніх : монографія / Є. С. Назимко, вступне слово та загальна редакція д.ю.н., проф. О. М …
ЄС Назимко
КНТ, 2015
92015
Історичний метод та проблеми періодизації історії розвитку інституту покарання неповнолітніх
ЄС Назимко
Национальный юридический журнал: теория и практика, 47-57, 2014
92014
Реформування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням у світлі сучасних тенденцій гуманізації пенальної політики України
В Філонов, Є НАЗИМКО
Право України, 184-189, 2010
92010
Міжнародні та європейські стандарти застосування покарання до неповнолітніх: науковий нарис
ОМ Литвинов, ЄС Назимко
К. ВД «Дакор, 2015
72015
Теоретико-прикладні засади становлення та розвитку інституту покарання неповнолітніх у кримінальному праві України
ЄС Назимко, ЕС Назымко
Харків, 2016
62016
Розвиток інституту покарання в Україні: історичний метод пізнання
ЄС Назимко
Часопис академії адвокатури України, 01-07, 2011
62011
Кримінально-правове, кримінологічне та кримінально-виконавче забезпечення депеналізації в Україні: монографія
ЄС Назимко
Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. ЕО Дідоренка, 280, 2011
62011
Реформування інституту конфіскації майна як реалізація адекватності покарання та відновлення соціальної справедливості
М Палій, Є Назимко
Підприємництво, господарство і право, 115-118, 2008
62008
Кримінально-правовий інститут: загальнотеоритичний підхід до характеристики та аналіз базових ознак
ЄС Назимко
Європейські перспективи, 115-127, 2016
52016
Становлення та розвиток ювенальної пенальної політики Республіки Польща (кримінально-правове дослідження) : монографія / О. М. Литвинов, Є.С. Назимко, Т. І. Пономарьова ; за …
ЄС Назимко, ТІ Пономарьова, ОМ Литвинов
ВД Дакор, 2015
52015
Покарання неповнолітніх: аналіз та моделювання подальших змін і доповнень до розділу ХV Загальної частини Кримінального кодексу України
Є Назимко
Віче, 16-19, 2013
52013
Структура методології кримінального права
ЄС Назимко
Вісник Академії адвокатури.–2012.–1 (23).–С, 81-90, 2012
52012
Суспільно небезпечне діяння та інститут звільнення особи від кримінальної відповідальності: актуальні питання співвідношення
ЄС Назимко
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2011
52011
Пенальний вимір правової політики держави у сфері протидії злочинності
Г Гребеньков, Є Назимко, М Палій
Вісник Академії адвокатури України, 68-73, 2010
52010
Значення ознак суспільно небезпечного діяння для застосування інституту обставин, що виключають злочинність діяння
ЄС Назимко
Форум права, 265-269, 2010
52010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20