Подписаться
Єгор Сергійович Назимко
Єгор Сергійович Назимко
Донецький державний університет внутрішніх справ
Подтвержден адрес электронной почты в домене dnuvs.ukr.education - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України
ЄС Назимко
Київ : ВД «Дакор», 2018
492018
Депеналізація як елемент пенальної політики України
ЄС Назимко
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за …, 2011
362011
Методологія кримінально-правових досліджень: наук.-практ. посіб
ГВ Гребеньков, ЄС Назимко
Донецьк: Цифрова типографія, 2012
292012
Історичний метод та проблеми періодизації історії розвитку інституту покарання неповнолітніх
Є Назимко
Jurnalul juridic national: teorie şi practică 5 (1), 47-57, 2014
282014
Зарубіжний досвід кримінально-правової регламентації інституту покарання неповнолітніх : монографія / Є. С. Назимко, вступне слово та загальна редакція д.ю.н., проф. О. М …
ЄС Назимко
КНТ, 2015
222015
Теоретико-прикладні засади становлення та розвитку інституту покарання неповнолітніх у кримінальному праві України
ЄС Назимко, ЕС Назымко
Харків, 2016
192016
Реформування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням у світлі сучасних тенденцій гуманізації пенальної політики України
В Філонов, Є Назимко
Право України 3, 184-189, 2010
192010
Інститут покарання в кримінальному праві України: навчальний посібник
ОМ Литвинов, ЄС Назимко
за заг. ред. проф. ОМ Литвинова.–Донецьк.: вид-во «Ноулідж»(донецьке відділення), 2013
152013
Становлення та розвиток ювенальної пенальної політики Республіки Польща (кримінально-правове дослідження) : монографія / О. М. Литвинов, Є.С. Назимко, Т. І. Пономарьова ; за …
ЄС Назимко, ТІ Пономарьова, ОМ Литвинов
ВД Дакор, 2015
142015
Розвиток інституту покарання в Україні: історичний метод пізнання
ЄС Назимко
Часопис академії адвокатури України, 1-8, 2011
112011
Кримінально-правове, кримінологічне та кримінально-виконавче забезпечення депеналізації в Україні: монографія
ЄС Назимко
Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. ЕО Дідоренка, 280, 2011
112011
Поняття санкцій статей (санкцій частин статей) Особливої частини Кримінального кодексу України
ЄС Назимко, ЮС Коллер
Форум права, 461-464, 2009
112009
Кримінально-правовий інститут: загальнотеоритичний підхід до характеристики та аналіз базових ознак
ЄС Назимко
Європейські перспективи, 115-127, 2016
102016
Структура методології кримінального права
ЄС Назимко
102012
Загальний огляд політико-правових процесів установлення міри покарання в кримінально-правових санкціях
ЄС Назимко
Бюлетень Міністерства юстиції України, 67-72, 2012
102012
Щодо статусу спеціальної конфіскації майна
ЄС Назимко
Адвокат, 22-24, 2009
102009
Ювенальна віктимологія: теоретико-правова модель: монографія
ЄС Назимко, МС Андріяшевська, ТІ Тіточка
Запоріжжя: Гельветика, 2021
92021
Міжнародні та європейські стандарти застосування покарання до неповнолітніх: науковий нарис
ОМ Литвинов, ЄС Назимко
К.: ВД «Дакор, 2015
92015
Політико-правовий вимір інституту покарання
ЄС Назимко
Національний університет державної податкової служби України, 2011
92011
Покарання неповнолітніх: аналіз та моделювання подальших змін і доповнень до розділу ХV Загальної частини Кримінального кодексу України
Є Назимко
Віче, 16-19, 2013
82013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20