Олег Гетманец
Олег Гетманец
доцент Харьковского национального университета им. В. Каразина
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Биометрия в MS Excel
ЕЯ Лебедько, АМ Хохлов, ДИ Барановский, ОМ Гетманец
Издательство Лань, 2018
102018
Биометрия в MS Excel: учеб. пособ
ДИ Барановский, АМ Хохлов, ОМ Гетманец
82017
Биометрия в MS Excel: учебное пособие
ДИ Барановский, АМ Хохлов, ОМ Гетманец
Харьков: ФЛП Бровин АВ, 2017
82017
Застосування дискримінантного аналізу для встановлення видової належності ліктьової кістки в судовій біологічній експертизі
ІВ Яценко, ОМ Гетманець
НАУК ИК, 2007
62007
Некоторые алгоритмы анализа временных рядов
ОМ Гетманец, ВГ Гордиенко, ИИ Стешенко, ГН Штагер
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: збірник наукових праць.–Вип …, 2010
52010
Алгоритмы радиационного мониторинга местности в режиме реального времени
ВЕ Некос, ОМ Гетманец, НМ Пелихатый, АВ Чуенко, АА Дроздов, ...
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2009
52009
Алометрична залежність між живою масою курчат-бройлерів та масою їх внутрішніх органів при введенні в раціон наноаквахелату срібла
ІВ Яценко, ОМ Гетманець, ЄО Сененко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
22013
Встановлення віку великої рогатої худоби за п’ястковими кістками методом інфрачервоної спектроскопії у судовій ветеринарній експертизі
ІВ Яценко, ОМ Гетманець, ВВ Кам'Янський
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2008
22008
Разработка алгоритма построения поля радиационного фона
ОМ Гетманец, НМ Пелихатый
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
12016
Порівняльний аналіз методів визначення вологоутримуючої здатності м'яса курчат-бройлерів
ІВ Яценко, НП Головко, ВМ Кириченко, ОО Дроздов, ОМ Гетманець
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 214-221, 2015
12015
Судово-ветеринарне значення структурних параметрів скелета ссавців для визначенні видової належності біологічного матеріалу
ІВ Яценко, ПМ Гаврилін, ОМ Гетманець
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 223-258, 2014
12014
Радиационный мониторинг местно-сти (вблизи поселка Коропово в июне 2011 года)
ОМ Гетманец, АА Дроздов, НС Дурасова, НМ Пелихатый
Людина і довкілля. Проблеми неоекології, 110-115, 2012
12012
О связи биоритмов роста гусят с гелиогеомагнитными факторами
НН Кущ, НН Кущ, ОМ Гетманец, НВ Чёрный
НН Кущ, ЛЛ Кущ, ОМ Гетманец, НВ Черный//Слабые и сверхслабые поля и …, 2012
12012
Радиационный мониторинг местности в режиме реального времени при помощи волоконно-оптического дозиметра
ОМ Гетманец, ВГ Гордиенко, АА Дроздов, НМ Пелихатый
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2011
12011
Лінійні остеометричні параметри кісток плесна як критерії діагностики віку великої рогатої худоби у судово-ветеринарній експертизі
ММ Бондаревський, ІВ Яценко, ОМ Гетманець, ВВ Кам'Янський
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
12011
Радиационный мониторинг контролируемой территории в режиме реального времени
ОМ Гетманец, НМ Пелихатый, АА Дроздов, ВЮ Некос, КІ Кучеров
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2010
12010
Обработка данных радиационного мониторинга местности с применением анализа временных рядов
ВЕ Некос, ОМ Гетманец, КИ Кучеров, АВ Чуенко, НМ Пелихатый
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна серія …, 2009
12009
Ефективність вирощування помісних бугайців від схрещування корів української червоної молочної породи з бугаями м'ясних порід
ЄІ Чигринов, ОМ Кравчук, НА Сиромятникова, ОМ Гетманець
Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування, 147-150, 2018
2018
ОБОРОТ СТАДА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
ДИ Барановский, ОМ Гетманец, АА Дроздов, АМ Хохлов
Агроконсультант, 26-30, 2017
2017
Мониторинг породообразовательного процесса в свиноводстве
АМ Хохлов, ДІ Барановский, ОМ Гетманец
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 94-104, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20