Григорій Габрусєв (Hryhorii Habrusiev; Gabrusev G.V.)
Григорій Габрусєв (Hryhorii Habrusiev; Gabrusev G.V.)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Thermoelastic state of a transversely isotropic layer between two annular punches
BG Shelestovskij, GV Gabrusev
Prikladnaya Mekhanika 4 (40), 67-77, 2004
82004
Контактна взаємодія штампа з шаром із залишковими деформаціями, зумовленими кільцевим зварним швом
Б Шелестовський, Г Габрусєв
Машинознавство 68 (2), 9-12, 2003
42003
Вплив початкових деформацій товстої плити на її контактну взаємодію із параболічним штампом
Г Габрусєв, І Габрусєва, H Habrusiev, I Habrusieva
Вісник Тернопільського національного технічного університету 85 (1), 29-37, 2017
22017
Побудова наближених розв'язків рівняння фредгольма першого роду в деяких контактних задачах теорії пружності
Г Габрусєв
Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007
22007
Методика визначення невідомої області контакту жорсткого штампу та попередньо напруженої плити
Г Габрусєв, І Габрусєва
Матеріали ХХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя., 178, 2017
12017
Вплив залишкових деформацій на контактну взаємодію жорсткого штампа та пружного півпростору
Г Габрусєв, Б Шелестовський
Вісник Тернопільського національного технічного університету 78 (2), 93-100, 2015
1*2015
Вплив залишкових деформацій на контактну взаємодію жорсткого штампа та пружного півпростору
О Панчук, Г Габрусєв, Б Шелестовський
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 93-100, 2015
12015
Задача термопружності для трансверсально ізотропного шару з коловими лініями розділу граничних умов на його поверхні
Г Габрусєв
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 57-67, 2014
12014
Осесиметрична контактна задача термопружності про тиск кільцевого штампу на трансверсально ізотропний шар
Г Габрусєв
Вісник ТДТУ 1 (10), 30-37, 2005
12005
Контактна задача про тиск кільцевого штампа на шар, що лежить на основі з вирізом із врахуванням залишкових деформацій
Б Шелестовський, Г Габрусєв
Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій, 223-233, 2005
12005
О термоупругом состоянии трансверсально-изотропного слоя с двумя кольцевыми штампами
Б Шелестовский, Г Габрусєв
Прикладная механика 4 (40), 67-77, 2004
12004
Методика побудови розв’язку інтегральних рівнянь в контактних задачах механіки деформівного твердого тіла
ГВ Габрусєв, І Габрусєва
Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
2019
Контактна взаємодія штампа та попередньо напруженої півплощини
Г Габрусєв, Б Шелестовський, О Панчук
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
2018
Закономірності впливу початкових деформацій плити на її взаємодію із параболічним штампом
Г Габрусєв, І Габрусєва
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
2018
Influence of the initial deformations of the think plate on contact interaction with parabolic punch
H Habrusiev, I Habrusieva
Вісник ТНТУ 1 (85), 29–37, 2017
2017
Числовий метод побудови та розв’язання систем лінійних рівнянь в контактних задачах теорії пружності
Г Габрусєв, І Габрусєва
Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2016
2016
Контактна задача для штампа складної конфігурації та попередньо напруженого півпростору
Г Габрусєв, Б Шелестовський
Тернопiльський національний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя, 2015
2015
Методика обчислення невласних інтегралів при розв’язанні контактних задач теорії пружності
І Габрусєва, Г Габрусєв
Матеріали ⅩⅧ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2014
2014
МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ТЕРМОПРУЖНОСТІ ДЛЯ ТРАНСВЕРСАЛЬНО ІЗОТРОПНОГО ШАРУ ІЗ КОНЦЕНТРИЧНИМИ КОЛОВИМИ ЛІНІЯМИ РОЗДІЛУ ГРАНИЧНИХ УМОВ
Г Габрусєв
Міжвузівський збірник "НАУКОВІ НОТАТКИ", 39-46, 2014
2014
Методика наближеного розв’язання парних інтегральних рівнянь
І Габрусєва, Г Габрусєв
Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції Тернопільського …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20