Follow
Григорій Габрусєв (Hryhorii Habrusiev; Gabrusev G.V.)
Григорій Габрусєв (Hryhorii Habrusiev; Gabrusev G.V.)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Thermoelastic state of a transversely isotropic layer between two annular punches
BG Shelestovskij, GV Gabrusev
Prikladnaya Mekhanika 4 (40), 67-77, 2004
92004
Contact interaction of a predeformed plate which lies without friction on rigid base with a parabolic indenter
H Habrusiev, I Habrusieva
Вісник Тернопільського національного технічного університету 102, 87-95, 2021
42021
Вплив початкових деформацій товстої плити на її контактну взаємодію із параболічним штампом
Г Габрусєв, І Габрусєва, H Habrusiev, I Habrusieva
Вісник Тернопільського національного технічного університету 85 (1), 29-37, 2017
42017
Звичайні диференціальні рівняння. Навчальний посібник для студентів які навчаються за напрямом автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
ГВ Габрусєв, ОМ Самборська
ТНТУ, 2014
42014
Моделювання експлуатаційного термоциклування ролика мблз на малогабаритному автоматизованому стенді
П Марушак, Г Габрусєв, Д Баран, Р Біщак, Ю Готович
42011
Контактна взаємодія штампа з шаром із залишковими деформаціями, зумовленими кільцевим зварним швом
Б Шелестовський, Г Габрусєв
Машинознавство 68 (2), 9-12, 2003
42003
The effect of initial deformations of the thick plate on its contact interaction with the ring punch
H Habrusiev, I Habrusieva, B Shelestovs’kyi
Вісник Тернопільського національного технічного університету 90 (2), 50-59, 2018
22018
Методика визначення невідомої області контакту жорсткого штампу та попередньо напруженої плити
Г Габрусєв, І Габрусєва
Матеріали ХХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя., 178, 2017
22017
Задача термопружності для трансверсально ізотропного шару з коловими лініями розділу граничних умов на його поверхні
Г Габрусєв
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 57-67, 2014
22014
Побудова наближених розв'язків рівняння фредгольма першого роду в деяких контактних задачах теорії пружності
Г Габрусєв
Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007
22007
Тиск параболічного штампа на попередньо напружений шар
ГВ Габрусєв, ІЮ Габрусєва, ТБ Пиндус
Наукові нотатки, 13-18, 2019
12019
Contact interaction of punch with prestressed half-plane
H Habrusiev, O Panchuk, B Shelestovs' kyi
Вісник Тернопільського національного технічного університету 90 (2), 72-78, 2018
12018
Вплив залишкових деформацій на контактну взаємодію жорсткого штампа та пружного півпростору
Г Габрусєв, Б Шелестовський
Вісник Тернопільського національного технічного університету 78 (2), 93-100, 2015
1*2015
Вплив залишкових деформацій на контактну взаємодію жорсткого штампа та пружного півпростору
О Панчук, Г Габрусєв, Б Шелестовський
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 93-100, 2015
12015
Тиск кільцевого штампа на ізотропний шар із залишковими деформаціями, спричиненими зосередженим нагрівом при зварюванні
Б Шелестовський, Г Габрусєв
Вісник ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна 39, 218-222, 2011
1*2011
Осесиметрична контактна задача термопружності про тиск кільцевого штампу на трансверсально ізотропний шар
Г Габрусєв
Вісник ТДТУ 1 (10), 30-37, 2005
12005
Контактна задача про тиск кільцевого штампа на шар, що лежить на основі з вирізом із врахуванням залишкових деформацій
Б Шелестовський, Г Габрусєв
Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій, 223-233, 2005
12005
Contact Interaction of a Prestrained Thick Plate with Parabolic Punch
HV Habrusiev, ІY Habrusieva, BH Shelestovskyi
Journal of Mathematical Sciences, 1-9, 2022
2022
Побудова чисельного розв’язку задачі про коливання скінченної струни
І Михалюк, ГВ Габрусєв
Матеріали Ⅴ Міжнародної студентської науково-технічної конференції …, 2022
2022
Вища математика. Частина 3: Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли
ГВ Габрусєв, ІЮ Габрусєва, БГ Шелестовський
Тернопіль: СМП" Тайп", 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20