Людмила Березіна
Людмила Березіна
ПДАА, факультет економіки та менеджменту, кафедра економіки підприємства
Verified email at pdaa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Економіка підприємства
ОВ Березін, ЛМ Березіна, НВ Бутенко
К.: Знання, 2009
872009
Стан та шляхи підвищення ефективності заготівельної галузі споживчої кооперації України
ОВ Березін, ЛМ Березіна, НВ Бутенко
ОВ Березін, ЛМ Березіна, НВ Бутенко, 2007
322007
Інноваційна політика підприємств АПК: тактичні та стратегічні аспекти
ЛМ Березіна
Маркетинг і менеджмент інновацій, 122-132, 2013
282013
Економічна безпека та проблеми вдосконалення відносин суб’єктів АПК
ЛМ Березіна
Бюлетень міжнародного Нобелівського економічного форуму, 4, 2011
222011
Організаційно-економічні аспекти формування відносин підприємств АПК: монографія
ЛМ Березіна
Полтава: ІнтерГрафіка, 2012
202012
Виробнича функція та ресурсний потенціал аграрних підприємств
ЛМ Березіна
Вісник ХНТУСГ: Економічні науки. Ринкова трансформація економіки АПК. Вип 31 …, 2006
162006
Взаємозв’язок соціально-економічної та продовольчої безпеки у формуванні відносин підприємств АПК
ОВ Березін, ЛМ Березіна
Економіка АПК, 104-109, 2011
152011
Формування ефективних механізмів функціонування підприємств АПК
ЛМ Березіна, ОВ Березін
Вісник Хмельницького нац. ун-ту, 76-79, 2010
112010
Макроекономіка. Практикум: навч. посібник
ОВ Калініченко, ОД Плотник
К.: Центр учб. л-ри, 2010
102010
Формування організаційно-економічних відносин підприємств АПК в умовах трансформаційних процесів у сільському господарстві
ЛМ Березіна
Вісник Запорізького національного університету, 8, 2010
102010
Інноваційна політика підприємств: тактичні та стратегічні аспекти
ЛМ Березіна
ЛМ Березіна//Маркетинг і менеджмент інновацій, 132, 2013
62013
Світовий досвід державного регулювання АПК: уроки для України
ЛМ Березіна
Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Економічні …, 2010
62010
Витратний складник у стратегічному розвитку аграрних підприємств
МГ Безпарточний, ЛМ Березіна, НВ Баган
Проблеми системного підходу в економіці, 57-64, 2019
52019
Альтернативність у стратегічному виборі підприємств АПК
ЛМ Березіна
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: зб …, 2015
42015
Інноваційні аспекти у формуванні конкурентної стійкості підприємста АПК
ОВ Березін, ЛМ Березіна
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2014
32014
Особливості сільськогосподарського виробництва: вплив на ефективність функціонування підприємств галузі
ЛМ Березіна
Культура народов Причерноморья, 2013
32013
Аграрна політика уряду: її місце і роль у розвитку відносин підприємств АПК
ЛМ Березіна
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2011
32011
Аграрне виробництво як основа функціонування АПК
ЛМ Березіна
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2010
32010
Зовнішньоекономічні аспекти в удосконаленні відносин підприємств АПК
ЛМ Березіна
Економічні інновації, 2011
22011
Екологічно орієнтований механізм господарювання у взаємовідносинах підприємств АПК
ЛМ Березіна
Фінансова безпека та економічне зростання: домогосподарство, підприємство …, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20