Follow
Леонід Мовчан, Leonid Movchan, Movchan L.T.
Леонід Мовчан, Leonid Movchan, Movchan L.T.
Ternopil Ivan Puluj National Techniсal University Тернопільський національний технічний університет.
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Computer-aided Approach to Construction of Stability Domain in the Two-parameter Plane of Linear Continuous Control Systems Using D-Partition Method
LT Movchan, SL Movchan
Journal of Automation and Information Sciences 43 (1), 2011
32011
Математична модель вихідного каскаду електронного пускорегулювального апарата в коливальному режимі.
АМ Лупенко, ЛТ Мовчан, В Натяга, ІМ Сисак
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
32010
Машинно-ориентированный подход к построению области устойчивости в плоскости двух парметров линейных непрерывных систем управления методом D-разбиения
ЛТ Мовчан, СЛ Мовчан
Проблемы управления и информатики, 30-35, 2011
22011
Визначення області стійкості в площині параметрів та показників якості лінійних неперервних систем автоматичного керування мпетодом D-розбиття
ЛТ Мовчан
International Scientific Technical Journal" Problems of Control and …, 2023
12023
Determining the Exact Boundary of the Stability Domain of a Class of Dynamical Systems
LT Movchan
Journal of Automation and Information Sciences 49 (10), 2017
12017
Construction of stability domain of digital linear systems in space of parameters using method of discrete D-partition
LT Movchan, SL Movchan
Journal of Automation and Information Sciences 49 (2), 31-42, 2017
12017
Дослідження форми напруг і струмів вихідного каскаду електронного баласту люмінесцентної лампи
АМ Лупенко, ЛТ Мовчан, ІМ Сисак
Lighting Engineering & Power Engineering, 20-25, 2011
12011
Construction of stability domain of digital linear systems in space of two parameters nonlinearly influencing coefficients of characteristic equation
LT Movchan, S.L., Movchan
Journal of Automation and Information Sciences, 2006
12006
Determining the stability region in the plane of parameters and quality indicators of linear discrete automatic control systems by D-partitioning method
L Movchan, A Lupenko, V Zakordonets, S Babiuk
Вісник Тернопільського національного технічного університету 113 (1), 71-80, 2024
2024
Calculation of termostabilization system LED matrices by heat pipes
V Zakordonets, L Movchan, V Hetmaniuk
Вісник Тернопільського національного технічного університету 112 (4), 5-11, 2023
2023
Повторне використання батереї електромобіля
ІМ Сисак, ЛТ Мовчан, ІВ Мартиновський
Матеріали ⅩⅡ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2023
2023
Розробка заходів забезпечення енегетичної ефективності Тернопільського початкової школи№ 2
ІМ Сисак, ЛТ Мовчан, СД Корчинський
Матеріали ⅩⅡ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2023
2023
Analysis of two-section phase-controlled resonant voltage converter
A Lupenko, L Movchan, I Sysak
Вісник Тернопільського національного технічного університету 110 (2), 87-97, 2023
2023
Промислова електроніка. Електронні пристрої. Лабораторний практикум.
АМ Лупенко, ЛТ Мовчан
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023
2023
Промислова електроніка. Напівпровідникові прилади. Лабораторний практикум
АМ Лупенко, ЛТ Мовчан
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023
2023
Підвищення надійності та пропускної здатності трансформаторних підстанцій
ВО Купчик, ТТ Сердюк, ГІ Головачук, РБ Волосинецький, ЛТ Мовчан, ...
Матеріали ⅩⅠ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2022
2022
Підвищення енергоефективності виробництва хлібопродуктів
ЛТ Мовчан, ОО Вакуленко, ОЄ Роман
Збірник тез доповідей Ⅹ Міжнародної науково-практичної конференції молодих …, 2021
2021
Компактна математична модель вихідного каскаду електронного пускорегулювального апарата у частотній області
А Лупенко, Л Мовчан, ІМ Сисак
Матеріали ⅩⅧ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2014
2014
Визначення області стійкості методом d-розбиття в просторі параметрів, які нелінійно входять в коефіцієнти характеристичного рівняння цифрових систем автоматичного керування
Л Мовчан, С Мовчан
Матеріали ⅩⅧ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2014
2014
Комплексна математична модель інвертора напруги для електронного пускорегулювального апарата
АМ Лупенко, ЛТ Мовчан, ІМ Сисак, В Сай
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20