Володимир Мартинюк (Volodymyr Martyniuk)
Володимир Мартинюк (Volodymyr Martyniuk)
National University Lviv Polytechnic, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Підтверджена електронна адреса в wsei.lublin.pl
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Митна система та економічна безпека держави: теорія і методологія: монографія
ВП Мартинюк
Тернопіль: Астон, 28, 2010
632010
Економічна безпека вищих навчальних закладів в Україні: передумови оцінювання
ВП Мартинюк
Економіка. Менеджмент. Підприємництво, 193-198, 2013
332013
Методологічні основи оцінки стану фінансової безпеки держави
ВП Мартинюк
Фінанси України, 119-123, 2003
232003
Національні інтереси України в сфері фіскальної безпеки
ВП Мартинюк, ОВ Баранецька
Наука молода, 83-87, 2008
22*2008
Особливості ідентифікації методів оцінки ринкової вартості при діагностиці економічної безпеки підприємства
ВП Мартинюк, ОІ Вівчар
Наука молода, 118-122, 2012
21*2012
Оцінка стану національної економіки на основі інтегрального показника економічної безпеки держави
В Мартинюк
Економіка. Менеджмент. Підприємництво., 179-187, 2013
202013
Фінансові аспекти розбудови митної системи в інтересах економічної безпеки України: монографія
ВП Мартинюк
К.: Кондор, 2011
202011
Сутність фінансової безпеки суб’єктів підприємництва та її роль в забезпеченні національної економічної безпеки
НН Пойда-Носик
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 340-342, 2011
202011
Система адміністрування митних платежів в Україні
О Запорожець
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 104-111, 2012
172012
Економічний зміст та складові митної системи держави
В Мартинюк, А Крисоватий
13*2009
Інституційні зміни у сфері господарювання та їх можливий вплив на рівень економічної безпеки
ВП Мартинюк
Енергетика: економіка, технології, екологія, 73-79, 2001
132001
Митна система України та її фіскально-регулюючий потенціал
ВП Мартинюк
122010
Чинники впливу на прогнозовані розміри надходжень до державного бюджету від митних платежів
В Мартинюк
Фінанси України, 29-37, 2010
112010
Митна система та економiчна безпека держави: теорiя i методологiя: монографiя
ВП Мартинюк
102010
Оцінка фіскального потенціалу митної системи України
В Мартинюк
Світ фінансів, 44-55, 2010
10*2010
Фінансова безпека: навч. посіб./Мартинюк Володимир, Зволяк Ян, Баранецька Ольга
В Мартинюк
Тернопіль: Вектор, 2016
92016
Специфіка особливостей фінансово-економічної безпеки банківського контролю над економічною злочинністю
ОІ Вівчар, ВП Мартинюк
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Економіка, 53-58, 2013
92013
Гібридні загрози Україні та суспільна безпека
В Мартинюк
Досвід ЄС і східного партнерства, 2018
82018
Оцінка рівня фінансової безпеки сектору державних фінансів України
ЛГ Шемаєва
Фінанси України, 116-122, 2012
82012
Моделювання індикаторів економічної безпеки держави засобами штучної нейронної мережі з радіально-базисними функціями
В Мартинюк, М Дивак, Н Савка
ТНЕУ, 2011
82011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20