Володимир Мартинюк (Volodymyr Martyniuk)
Володимир Мартинюк (Volodymyr Martyniuk)
National University Lviv Polytechnic, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Підтверджена електронна адреса в wsei.lublin.pl
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Митна система та економічна безпека держави: теорія і методологія: монографія
ВП Мартинюк
Тернопіль: Астон, 28, 2010
642010
Економічна безпека вищих навчальних закладів в Україні: передумови оцінювання
ВП Мартинюк
Економіка. Менеджмент. Підприємництво, 193-198, 2013
322013
Методологічні основи оцінки стану фінансової безпеки держави
ВП Мартинюк
Фінанси України, 119-123, 2003
252003
Особливості ідентифікації методів оцінки ринкової вартості при діагностиці економічної безпеки підприємства
ВП Мартинюк, ОІ Вівчар
Наука молода, 118-122, 2012
24*2012
Національні інтереси України в сфері фіскальної безпеки
ВП Мартинюк, ОВ Баранецька
Наука молода, 83-87, 2008
20*2008
Оцінка стану національної економіки на основі інтегрального показника економічної безпеки держави
В Мартинюк
Економіка. Менеджмент. Підприємництво., 179-187, 2013
192013
Фінансові аспекти розбудови митної системи в інтересах економічної безпеки України:[монографія]
ВП Мартинюк
К.: Кондор, 2011
182011
Митна система України та її фіскально-регулюючий потенціал
ВП Мартинюк
Видавництво СумДУ, 2010
182010
Система адміністрування митних платежів в Україні
О Запорожець
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 104-111, 2012
172012
Сутність фінансової безпеки суб’єктів підприємництва та її роль в забезпеченні національної економічної безпеки
НН Пойда-Носик
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 340-342, 2011
162011
Економічний зміст та складові митної системи держави
В Мартинюк, А Крисоватий
15*2009
Інституційні зміни у сфері господарювання та їх можливий вплив на рівень економічної безпеки
ВП Мартинюк
Енергетика: економіка, технології, екологія, 73-79, 2001
142001
Фінансова безпека: навч. посіб./Мартинюк Володимир, Зволяк Ян, Баранецька Ольга
В Мартинюк
Тернопіль: Вектор, 2016
122016
Оцінка фіскального потенціалу митної системи України
В Мартинюк
Світ фінансів, 44-55, 2010
11*2010
Чинники впливу на прогнозовані розміри надходжень до державного бюджету від митних платежів
В Мартинюк
Фінанси України, 29-37, 2010
112010
Факторний аналіз чинників впливу на розміри податкових надходжень до державного бюджету України
ВП Мартинюк
Фінанси України, 40-51, 2011
102011
Теоретичні та фіскальні аспекти митно-тарифного адміністрування в Україні
В МАРТИНЮК
Світ фінансів, 79, 2005
102005
Оцінка рівня фінансової безпеки сектору державних фінансів України
ЛГ Шемаєва
Фінанси України, 116-122, 2012
92012
Митна система та економiчна безпека держави: теорiя i методологiя: монографiя
ВП Мартинюк
92010
Економічна безпека регіонів України: ана-ліз сучасного стану та можливості забезпе-чення
ВП Мартинюк, ІВ Бакушевич
Логістика: Вісник ДУ “Львівська політехніка”, 14-20, 2001
9*2001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20