Володимир Мартинюк (Volodymyr Martyniuk)
Володимир Мартинюк (Volodymyr Martyniuk)
Національний університет "Львівська політехніка", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Підтверджена електронна адреса в wsei.lublin.pl
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Митна система та економічна безпека держави: теорія і методологія: монографія
ВП Мартинюк
Тернопіль: Астон, 28, 2010
482010
Економічна безпека вищих навчальних закладів в Україні: передумови оцінювання
ВП Мартинюк
Економіка. Менеджмент. Підприємництво, 193-198, 2013
322013
Методологічні основи оцінки стану фінансової безпеки держави
ВП Мартинюк
Фінанси України, 119-123, 2003
232003
Оцінка стану національної економіки на основі інтегрального показника економічної безпеки держави
В Мартинюк
Економіка. Менеджмент. Підприємництво., 179-187, 2013
182013
Національні інтереси України в сфері фіскальної безпеки
ВП Мартинюк, ОВ Баранецька
Наука молода, 83-87, 2008
16*2008
Особливості ідентифікації методів оцінки ринкової вартості при діагностиці економічної безпеки підприємства
ВП Мартинюк, ОІ Вівчар
Наука молода, 118-122, 2012
15*2012
Фінансові аспекти розбудови митної системи в інтересах економічної безпеки України:[монографія]
ВП Мартинюк
К.: Кондор, 2011
142011
Сутність фінансової безпеки суб’єктів підприємництва та її роль в забезпеченні національної економічної безпеки
НН Пойда-Носик
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 340-342, 2011
142011
Митна система України та її фіскально-регулюючий потенціал
ВП Мартинюк
Видавництво СумДУ, 2010
142010
Система адміністрування митних платежів в Україні
О Запорожець
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 104-111, 2012
132012
Інституційні зміни у сфері господарювання та їх можливий вплив на рівень економічної безпеки
ВП Мартинюк
Енергетика: економіка, технології, екологія, 73-79, 2001
132001
Економічний зміст та складові митної системи держави
В Мартинюк, А Крисоватий
11*2009
Факторний аналіз чинників впливу на розміри податкових надходжень до державного бюджету України
ВП Мартинюк
Фінанси України, 40-51, 2011
102011
Оцінка рівня фінансової безпеки сектору державних фінансів України
ЛГ Шемаєва
Фінанси України, 116-122, 2012
92012
Митна система та економiчна безпека держави: теорiя i методологiя: монографiя
ВП Мартинюк
92010
Теоретичні та фіскальні аспекти митно-тарифного адміністрування в Україні
В МАРТИНЮК
Світ фінансів, 79, 2005
92005
Економічна безпека регіонів України: ана-ліз сучасного стану та можливості забезпе-чення
ВП Мартинюк, ІВ Бакушевич
Логістика: Вісник ДУ “Львівська політехніка”, 14-20, 2001
9*2001
Економічна безпека регіонів України: ана-ліз сучасного стану та можливості забезпечення
В Мартинюк
Тези доповідей ІІІ міжнародної науко-во-практичної кон-ференції “Марке-тинг …, 2000
9*2000
Моделювання індикаторів економічної безпеки держави засобами штучної нейронної мережі з радіально-базисними функціями
ВП Мартинюк, МП Дивак, НЯ Савка
Світ фінансів, 56-66, 2017
72017
Фінансова безпека: навч. посіб./Мартинюк Володимир, Зволяк Ян, Баранецька Ольга
В Мартинюк
Тернопіль: Вектор, 2016
72016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20