Молодиченко, Валентин Вікторович / Valentin Molodychenko / ORCID: 0000-0002-2508-1383
Молодиченко, Валентин Вікторович / Valentin Molodychenko / ORCID: 0000-0002-2508-1383
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
геологія, геоморфологія, геологогеоморфологічні процеси, геоекологічний стан: монографія/ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ОВ Непша та ін., відп. ред. ЛМ Даценко
ПЗ Приазов’я
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 177-228, 2014
752014
Модернізація цінностей в українському суспільстві засобами освіти: філософський аналіз
ВВ Молодиченко
Znanni︠a︡ Ukraïny, 2010
612010
Концептуальні пріорітети формування сучасної людини економічної
РІ Олексенко, ВВ Молодиченко, РИ Олексенко, ВВ Молодыченко
ЗДІА, 2017
322017
Пiвнiчно-Захiдне Приазов'я: геологiя, геоморфологiя, геологогеоморфологiчнi процеси, геоекологiчний стан: монографiя
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ОВ Непша
292014
Neoliberalism in higher education as a challenge for future civilization
O Roman, M Valentin, S Nina
Философия и космология 20, 2018
282018
Информационное общество, как императив современности
ВВ Молодыченко, РИ Олексенко
Новый университет. Серия: Актуальные проблемы гуманитарных и общественных …, 2014
242014
Аксиодуховная составляющая в становлении и гармонизации социо-культурного бытия человека
РІ Олексенко, РИ Олексенко, ВВ Молодиченко, ВВ Молодыченко, ...
зд, 2016
222016
Академічна мобільність: проблема реалізації в Україні і в світі
В Андрущенко, В Молодиченко
Вища освіта України 1, 34-42, 2010
222010
Воровка ВП Фізична географія Запорізької області: хрестоматія
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014
202014
Північно-Західне Приазов'я: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геекологічний стан
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ОВ Непша
Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014
202014
Глобалізація цінностей у контексті освітніх практик
В Молодиченко
Вища освіта України, 78-82, 2009
202009
Освіта, як цінність: зміна пріоритетів в епоху глобалізації
ВВ Молодиченко
Гілея. Збірник наукових праць, 185-191, 2009
172009
Безперервна екологічна освіта: теорія і практика: навч. посіб
ВД Мелаш, ВВ Молодиченко, ТД Олексенко
Мелітополь: ММД, 2012
162012
Ціннісний контекст духовного світу сучасної студентської молоді
ВВ Молодиченко
Мультиверсум. Філософський альманах, 2009
152009
Музейная педагогика в образовательном пространстве школы и вуза России и Украины
Т Стручаєва, В Молодиченко, Т Олексенко
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Сер …, 2014
142014
Свобода волі як підгрунтя морального вибору особистості
ВВ Молодиченко
Філософські обрії, 174-186, 2010
142010
Фiзична географiя Запорiзької областi: Хрестоматiя та iн
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ВП Воровка
102014
Формування екологічної культури школярів: навчально-методичний посібник
ВД Мелаш, ЛГ Вельчева, ЛГ Вельчева, ВВ Молодиченко
82009
Психологічні основи педагогічного спілкування: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
ІП Аносов, СВ Яремчук, ВВ Молодиченко
К.: Ін-т сучасн. підруч, 2007
82007
Навчальні практики з методик викладання природознавства, біології, екології
ВД Мелаш, ВВ Молодиченко, ТД Олексенко
Мелітополь: Видавничий будинок МДПУ, 2012
62012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20