Молодиченко, Валентин Вікторович / Valentin Molodychenko / ORCID: 0000-0002-2508-1383
Молодиченко, Валентин Вікторович / Valentin Molodychenko / ORCID: 0000-0002-2508-1383
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Підтверджена електронна адреса в mdpu.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
геологія, геоморфологія, геологогеоморфологічні процеси, геоекологічний стан: монографія/ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ОВ Непша та ін., відп. ред. ЛМ Даценко
ПЗ Приазов’я
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 177-228, 2014
602014
Модернізація цінностей в українському суспільстві засобами освіти: філософський аналіз
ВВ Молодиченко
Znanni︠a︡ Ukraïny, 2010
462010
Концептуальні пріорітети формування сучасної людини економічної
РІ Олексенко, ВВ Молодиченко, РИ Олексенко, ВВ Молодыченко
ЗДІА, 2017
282017
Neoliberalism in higher education as a challenge for future civilization
O Roman, M Valentin, S Nina
Философия и космология 20, 2018
252018
Информационное общество, как императив современности
ВВ Молодыченко, РИ Олексенко
Новый университет. Серия: Актуальные проблемы гуманитарных и общественных …, 2014
222014
Академічна мобільність: проблема реалізації в Україні і в світі
В Андрущенко, В Молодиченко
Вища освіта України 1, 34-42, 2010
192010
Аксиодуховная составляющая в становлении и гармонизации социо-культурного бытия человека
РІ Олексенко, РИ Олексенко, ВВ Молодиченко, ВВ Молодыченко, ...
зд, 2016
182016
Воровка ВП Фізична географія Запорізької області: хрестоматія
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014
182014
Глобалізація цінностей у контексті освітніх практик
В Молодиченко
Вища освіта України, 78-82, 2009
182009
Пiвнiчно-Захiдне Приазов’я: геологiя, геоморфологiя, геолого-геоморфологiчнi процеси, геоекологiчний стан: монографiя та iн., вiдп. ред. ЛМ Даценко
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ОВ Непша
172014
Північно-Західне Приазов'я: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геекологічний стан
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ОВ Непша
Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014
172014
Освіта, як цінність: зміна пріоритетів в епоху глобалізації
ВВ Молодиченко
Гілея. Збірник наукових праць, 185-191, 2009
152009
Свобода волі як підгрунтя морального вибору особистості
ВВ Молодиченко
Філософські обрії, 174-186, 2010
142010
Ціннісний контекст духовного світу сучасної студентської молоді
ВВ Молодиченко
Мультиверсум. Філософський альманах, 2009
132009
Музейная педагогика в образовательном пространстве школы и вуза России и Украины
Т Стручаєва, В Молодиченко, Т Олексенко
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Сер …, 2014
82014
Психологічні основи педагогічного спілкування: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
ІП Аносов, СВ Яремчук, ВВ Молодиченко
К.: Ін-т сучасн. підруч, 2007
62007
Фiзична географiя Запорiзької областi: Хрестоматiя та iн
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ВП Воровка
52014
Модернiзацiя цiнностей в українському суспiльствi засобами освiти:(фiлософський аналiз)/Молодиченко В. В
ВВ Молодиченко
52010
Міжкультурна компетенція і компетентність у сучасній соціальній комунікації
В Молодиченко, Л Афанасьєва
Versus, 24-31, 2016
42016
Співвідношення національної рамки кваліфікації з європейською рамкою кваліфікацій як запорука успішного реформування вищої освіти України
Г Брянцева, ВВ Молодиченко, ВВ Осадчий, КП Осадча, С Симоненко
Молодь і ринок, 23-28, 2015
32015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20