Шендригоренко Марина
Шендригоренко Марина
доцент кафедри обліку та аудиту
Підтверджена електронна адреса в donnuet.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Облік виробничих запасів: актуальні питання та напрямки їх вирішення
МТ Шендригоренко
Вісник Криворізького економічного інституту КНУ, 102-106, 2013
162013
The Influence of the Military and Political Shocks on the Economic Potential of Agribusiness Ukraine
G Iurii, S Liubov, B Olena, S Maryna, I Marian
Journal of Entrepreneurship Education 20 (2), 1-17, 2017
82017
Особливості та сфери застосування методів оцінки запасів при їх вибутті
МТ Шендригоренко
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 572-579, 2012
62012
Актуальні питання аудиту грошових коштів на рахунках в банку
МТ Шендригоренко
«Економіка та суспільство». Електронне наукове фахове видання, 813-817, 2017
42017
Адміністративні витрати в системі ефективного управління фінансовою діяльністю підприємства
МТ Шендригоренко
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2011
42011
Інвентаризація виробничих запасів на підприємствах як метод внутрішнього контролю й аудиту
ЛЯ Шевченко, ЛЯ Шевченко, МТ Шендригоренко, МТ Шендригоренко
Східна Європа. Економіка, бізнес та управління, 421-426, 2016
32016
Облік основних засобів: проблемні аспекти і напрями їх вирішення
МТ Шендригоренко
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 289-296, 2015
32015
Актуальні питання обліку і аудиту грошових коштів у касі та напрями їх вирішення
МТ Шендригоренко
Торгівля і ринок України, 145-154, 2018
22018
Актуальні питання аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками
М Шендригоренко
«Молодий вчений» 1 ((53)), 1022-1025, 2018
22018
Виробничі запаси підприємства як об’єкт обліку та аудиту
МТ Шендригоренко
Глобальні та національні проблеми економіки, 1045-1047, 2017
22017
Основні засоби: проблемні аспекти визначення та організації документообігу на підприємствах
М Шендригоренко, ЮВ Яковенко
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені …, 2017
22017
Банківське кредитування в Україні
ОІ Амбросій
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 10-17, 2012
22012
Проблені питання обліку основних засобів в умовах дії податкового кодексу україни
МТ Шендригоренко, ОО Кондратенко
Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праці., 403-406, 2012
22012
Методика обліку, контролю і аналізу матеріальних ресурсів (на прикладі гірничовидобувних підприємств м. Кривого Рогу): автореферат дис... канд. екон. наук: 08.06. 04
МТ Шендригоренко
К: КНЕУ, 2000
22000
Виробничі запаси: нормативно-правове регулювання обліку та пропозиції з підвищення ефективності внутрішнього аудиту
МТ Шендригоренко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія:«Економіка і …, 2019
12019
Актуальні питання обліку та аудиту малоцінних оборотних і необоротних матеріальних активів
МТ Шендригоренко
Бізнес-навігатор, 185-188, 2018
12018
URGENT ISSUES OF ORGANIZATION OF AUDIT ACTIVITY IN UKRAINE AND DIRECTIONS FOR THEIR SOLUTIONS
S Maryna, S Liubov
Baltic Journal of Economic Studies 1 (4), 345-349, 2018
1*2018
Облік і аудит вибуття основних засобів: проблемні питання та напрями їх вирішення
МТ Шендригоренко
Торгівля і ринок України, 97-103, 2017
12017
Товари як об’єкт обліку та внутрішнього аудиту на підприємстві
МТ Шендригоренко
Економіка та суспільство, 722-726, 2017
12017
Шляхи оптимізації ведення бухгалтерського обліку та аналізу руху основних засобів на ПАТ «Криворіжхліб
МТ Шендригоренко, ЮВ Яковенко
Глобальні та національні проблеми економіки, 1048-1051, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20