Follow
Лілія Зелененька_Zelenenka L.I._Л І Зелененька
Лілія Зелененька_Zelenenka L.I._Л І Зелененька
доцент кафедри терапії і сімейної медицини
Verified email at tdmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Гемодинамічні предиктори несприятливого прогнозу у хворих з гіпертонічною хворобою
ЄП Свіщенко, ОГ Купчинська, ЛІ Зелененька
Укр. кардiол. журнал, 47-52, 2007
42007
May Measurement Month 2017–2019: an analysis of blood pressure screening results from Ukraine
OY Larysa A. Mishchenko, Tetyana V. Kolesnik, Tetyana A. Khomazyuk,Yurii M ...
European Heart Journal 24 (Supplement F), F41-44, 2022
32022
Які чинники слід розглядати щодо попередження розвитку серцево судинних ускладнень у пацієнтів з гіпертонічною хворобою? Дані 15-20 річного досвіду
ОГ Купчинська, ЛІ Зелененька
Відповідальність за добір та викладення фактів у статтях несуть автори, за…, 2007
32007
ВПЛИВ ЦИТОПРОТЕКТОРНОЇ ТЕРАПІЇ НА ДВОРІЧНЕ ВИЖИВАННЯ ХВОРИХ ІЗ ГОСТРИМ ІНФАРКТОМ МІОКАРДА ТА КОМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ
ЛВЗ В. Р. Микуляк, М. В. Гребеник, Л. І. Зелененька
Здобутки клінічної і експериментальної медицини 3, 120-124, 2021
22021
Особливості добового моніторування артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу з мітральною регургітацією
МГ Ілляш, ОЄ Базика, НВ Довганич, ОС Старшова, ЛІ Зелененька
Збірник Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб м…, 2012
12012
СИМУЛЯЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ НА КАФЕДРІ ТЕРАПІЇ І СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
ВР Микуляк, ОІ Левчик, ДВ Жегестовська, ЛІ Зелененька, ТБ Лазарчук, ...
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай, 110, 2023
2023
ВПЛИВ СТРЕСУ НА НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ
ОІ Коцюба, МВ Гребеник, НІ Ярема, ОІ Криськів, ЛІ Зелененька
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай, 98, 2023
2023
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ В ЕРУ ЕПОХАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ
МГ Гребеник, ЛІ Зелененька, ТБ Лазарчук, ВР Микуляк, ОІ Коцюба, ...
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай, 59, 2023
2023
CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN HYPERTENSION PATIENTS: VIEW IN 15–20 YEARS
L Zelenenka
Journal of Hypertension 39 (Supplement 1), 387-388, 2021
2021
ИНФАРКТ МИОКАРДА СРЕДИ ЖЕНЩИН - ДАННЫЕ ЛОКАЛЬНОГО РЕГИСТРА: АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА, ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПЕРИОДА И ВЫЖИВАЕМОСТЬ
МСМ Гребеник М.В., Зелененькая Л.И., Зоря Л.В.
GEORGIAN MEDICAL NEWS 10, 69-72, 2018
2018
Інфаркт міокарда і порушення ритму серця за даними локального реєстру
ГЮВ Гребеник М.В., Довгалюк М.П., Маслій С.М., Зелененька Л.І., Бадюк Н.В.
Український кардіологічний журнал 1, 77-78, 2018
2018
Гендерні відмінності впливу модифікуючих факторів кардіоваскулярного ризику у маніфестації інфаркту міокарда: дані локального реєстру
СОГ Гребеник М.В., Зелененька Л.І., Левчик О.І., Микуляк В.Р., Маслій С.М ...
Український кардіологічний журнал 1, 80-81, 2018
2018
Инфаркт миокарда среди женщин - данные локального регистра: анализ факторов риска, особенности течения острого периода и выживаемость.
МСМ Гребеник М.В., Зелененькая Л.И., Зоря Л.В.
Georgian Medical News 10, 69-72, 2018
2018
Про вивчення особливостей вживання алкоголю у пацієнтів соматичних стаціонарів за допомогою стандартизованого опитувальника AUDIT
СЄ Шостак, МІ Вуйцік, ЄМ Стародуб, ЛІ Зелененька, ЛІ Складанюк, ...
Актуальні питання діагностики, лікування і профілактики коморбідної…, 2016
2016
Динаміка геометрії лівого шлуночка у хворих з есенціальною гіпертензією і коморбідним цукровим діабетом 2 типу
ЛІ Зелененька, МВ Гребеник, ВР Микуляк, СЄ Шостак, НВ Довганич
Актуальні питання діагностики, лікування і профілактики коморбідної…, 2016
2016
Взаємозв’язок між показниками ендотеліальної функції та рівнем активних форм кисню у хворих на гострий інфаркт міокарда в умовах коморбідності
МВ Гребеник, ВР Микуляк, ЛІ Зелененька
Український кардіологічний журнал 3, 134, 2016
2016
Тривалий вплив факторів кардіоваскулярного ризику у пацієнтів з артеріальною гіпертензією через 15-20 років
ЛІ Зелененька, МВ Гребеник, ЛВ Зоря, ВР Микуляк
Збірник тез ІІ міжнародна науково-практичної конференції Терапевтичні…, 2016
2016
Діагностична цінність неінвазивних методик визначення стану периферійних артерій
МВ Гребеник, ВР Микуляк, ЛВ Зоря, ЛІ Зелененька
Здобутки клінічної і експериментальної медицини 3, 114, 2016
2016
Фібриляція передсердь та інфаркт міокарда: клінічна характеристика хворих та особливості післяінфарктного ремоделювання серця на тлі коморбідних станів
МВ Гребеник, ЛІ Зелененька, СМ Маслій, ОІ Левчик, ВР Микуляк
Аритмология 2, 39-40, 2016
2016
Гострий інфаркт міокарда: ретроспективний аналіз 5-річної динаміки за даними локального реєстру
МВ Гребеник, ЛІ Зелененька, ВР Микуляк, СМ Маслій
Український кардіологічний журнал 3, 133-134, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20