Людмила Котлова (Коберник) Kotlova L.
Людмила Котлова (Коберник) Kotlova L.
Житомирський державний університет імені Івана Франка, кандидат психол.наук,доцент кафедри
Подтвержден адрес электронной почты в домене zu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Роль та місце ціннісних орієнтацій у формуванні особистості
ЛО Коберник
Л. О Коберник//Наука і освіта//Науково-практичний журнал південного …, 2008
232008
Ціннісні орієнтації у подоланні конфліктних форм поведінки студентів: монографія
НІ Пов'якель, ЛО Котлова
Умань: ПП Жовтий, 2011
122011
Ціннісні орієнтації як чинник виникнення та подолання конфліктних форм поведінки в юнацькому віці
ЛО Коберник
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
112010
Конфліктні форми поведінки та способи їх корекції в юнацькому віці
ЛО Коберник
Актуальні проблеми психології 1, 21-22, 2008
72008
Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентів вищих педагогічних навчальних закладів
ЛО Коберник
Науковий часопис НПУ ім. МП Драгоманова. Серія 12, 235-241, 0
7
Психологія конфлікту: курс лекцій
ЛО Котлова
62013
Психологія прояву конфліктних форм поведінки в студентському віці
ЛО Котлова
Практична психологія в системі вищої освіти: теорія, результати досліджень …, 2009
62009
Ціннісні орієнтації в системі професійного становлення та професійної соціалізації майбутніх психологів
НІ Пов’якель, ЛО Коберник
Актуальні проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць …, 0
5
Формування конфліктологічної компетентності студентів як чинника їх особистісного розвитку
ЛО Котлова
Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН …, 2014
42014
Гендерні особливості конфліктних форм поведінки у підлітковому та юнацькому віці
ЛО Котлова
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, 95-99, 2013
42013
Ціннісні орієнтації у професійній спрямованості студентів
ЛО Котлова
Вісник Інституту розвитку дитини., 142-147, 2012
32012
Теоретико-методологічні засади дослідження чесності в дитячому віці
ЛО Котлова
Scientific Researches. International periodic scientific journal 3, 20-29, 2018
22018
Дослідження рівня комунікативної компетентності студентів-психологів 1 та 3 курсу
ЛО Котлова, В Ковтун
Збірник наукових праць викладачів та студентів, 94-97, 2015
22015
Залежність рівня міжособистісної конфліктності від розвитку комунікативних здібностей у юнацькому віці
ЛО Котлова
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр../Київ …, 2011
22011
Психодіагностика конфліктних форм поведінки студентів в системі вищої освіти./Людмила Олександрівна Коберник
ЛО Коберник
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія, 233-238, 2009
22009
Основи психології конфликту
НІ Пов'якель
Киев: НПУ імені МП Драгоманова, 2009
22009
Динаміка змін ціннісних орієнтацій студентів як чинника виникнення конфліктних форм поведінки
ЛО Котлова
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія …, 2009
22009
Ціннісні орієнтації як чинник подолання конфліктних форм поведінки
ЛО Котлова
Науковий часопис НПУ ім. МП Драгоманова. Серія№ 12. Психологічні науки: Зб …, 2007
22007
Ціннісні орієнтації як механізм становлення толерантних взаємин./Людмила Олександрівна Коберник
ЛО Коберник
Психологічні перспективи. Вісник Волинського національного університету …, 0
2
Психологічні чинники задоволеності шлюбом на різних етапах подружнього життя
ЛО Котлова, ІД Саух
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20