Шмельов Віталій Миколайович
Шмельов Віталій Миколайович
Центральноукраїнський національний технічний університет, механіко-технологічний факультет, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розмірна обробка електричною дугою спряжених робочих деталей розділових штампів
ВМ Шмельов
Національний технічний університет України «КПІ»–К., 2013.–20 с, 2013
42013
Електроди-інструменти для розмірної обробки металів електричною дугою
ВІ Носуленко, ВМ Шмельов, АА Пащенко
Вестник Херсонского национального технического университета, 2018
12018
ВПЛИВ ГЕОМЕТРІЇ ТА РОЗМІРІВ ЕЛЕКТРОДА-ІНСТРУМЕНТА НА ТЕХНОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕСУ РОЗМІРНОЇ ОБРОБКИ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ДУГОЮ
ВІ Носуленко, ВМ Шмельов, ВВ Юр’єв
Вісник Херсонського національного технічного університету 61 (2), 89-97, 2017
12017
Оптимізація якісних характеристик поверхонь робочих деталей розділових штампів в умовах розмірної обробки електричною дугою
ВМ Шмельов
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 170-176, 2014
12014
Вплив характеру течії робочої рідини на якість обробки в умовах розмірної обробки металів електричною дугою
ВІ Носуленко, ВМ Шмельов, АА Пащенко
МАТЕРІАЛИ ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ …, 2019
2019
Вплив характеру течії робочої рідини на якість обробки в умовах розмірної обробки металів електричною дугою
ВІ Носуленко, ВМ Шмельов, АА Пащенко
Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Інноваційні …, 2019
2019
Технологічні схеми формоутворення за умов розмірної обробки електричною дугою
ВІ Носуленко, ВМ Шмельов, ОС Голованич, ВИ Носуленко, ВН Шмелев, ...
ЦНТУ, 2019
2019
Розмірна обробка електричною дугою як наступний етап розвитку електророзрядної обробки
ВІ Носуленко, ВМ Шмельов, АА Пащенко
Центральноукраїнський науковий вісник. Серія: Технічні науки, 146-154, 2019
2019
РОЗМІРНА ОБРОБКА ЕЛЕКТРИЧНОЮ ДУГОЮ НЕПРОФІЛЬОВАНИМ ЕЛЕКТРОД-ІНСТРУМЕНТОМ ПО ПРИНЦИПУ ФРЕЗЕРУВАННЯ
АО Сергеєв, ВМ Шмельов
НАУКА–ВИРОБНИЦТВУ, 2019, 112, 2019
2019
ВИГОТОВЛЕННЯ СПРЯЖЕНИХ ПАР ДЕТАЛЕЙ МАШИН ЗА УМОВ РОД
ВМ Шмельов
НАУКА–ВИРОБНИЦТВУ, 2018, 45, 2018
2018
Вплив фізико-технологічних характеристик процесу розмірної обробки металів електричною дугою на якість обробки
ВІ Носуленко, ВМ Шмельов, АА Пащенко
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Якісні характеристики джерел тепла на сталевих електродах
ВІ Носуленко, ВМ Шмельов, ВН Шмельов, ВИ Носуленко
ЦНТУ, 2018
2018
ЗАЛЕЖНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕСУ РОЗМІРНОЇ ОБРОБКИ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ДУГОЮ ВІД ГЕОМЕТРІЇ ТА РОЗМІРІВ ЕЛЕКТРОДА-ІНСТРУМЕНТА
ВІ Носуленко, ВМ Шмельов, ВВ Юр'єв
Матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні …, 2017
2017
СПОСІБ РОЗМІРНОЇ ОБРОБКИ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ДУГОЮ ГЛУХИХ ОТВОРІВ ТА СТЕРЖНІВ З ПОХИЛОЮ ТОРЦЕВОЮ ПОВЕРХНЕЮ
ВМ Шмельов, ВВ Пукалов, ВВ Юр'єв
Актуальные проблемы современной науки, 25-27, 2017
2017
Особливості електричної дуги в поперечному потоці рідини
ВІ Носуленко, ВМ Шмельов
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2017
2017
Наскрізна програма практик
ВМ Боков, ВЯ Мірзак, ВІ Носуленко, ВВ Свяцький, ОФ Сіса, ...
ЦНТУ, 2016
2016
Розмірна обробка електричною дугою отворів складного контуру
ВМ Шмельов, ВВ Юр’єв
Крок, 2016
2016
Критерій складності отворів як технологічний фактор в умовах РОД
ВІ Носуленко, ВМ Шмельов, ВВ Юр’єв
НТУ" ХПІ", 2016
2016
Розмірна обробка електричною дугою ступінчастих стержнів
ВМ Шмельов
КНТУ, 2015
2015
Електророзрядна обробка листових деталей як нові можливості i високоефективна альтернатива традиційним технологіям
ВІ Носуленко, ВМ Шмельов
НТУ" ХПІ", 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20