Тетяна Миколаївна Григоренко
Тетяна Миколаївна Григоренко
Київський національний торговельно-економічний університет, факультет торгівлі та маркетингу
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Класифікація франчайзингових мереж
Т Григоренко
Товари і ринки, 36-43, 2011
122011
Сучасний стан розвитку франчайзингових систем в Україні
ТМ Григоренко
Формування ринкових відносин, 99, 2009
42009
Управління логістичними процесами в франчайзингових роздрібних торговельних мережах
ТМ Григоренко, ДВ Кочубей
Проблеми економіки, 46-52, 2013
22013
Формування франчайзингових роздрібних торговельних мереж
ТМ Григоренко
Формування ринкових відносин в Україні, 147–153, 2010
22010
Франчайзинг – прогресивна форма ведення міжнародного бізнесу
ТМ Григоренко
Формування ринкових відносин в Україні, 26-32, 2009
2*2009
Теоретичні та практичні аспекти франчайзингу в роздрібній торгівлі
ТМ Григоренко
Формування ринкових відносин в Україні, 120-127, 2012
12012
Оцінка ефективності франчайзингової мережі
Т Григоренко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 14-27, 2011
12011
РОЗВИТОК МАГАЗИННОї ТОРГіВЛі ІВАНО-ФРАНКіВСЬКОї ОБЛАСТі
ОП Бегларашвілі, ТМ Григоренко
Бизнес Информ, 2018
2018
Використання CRM-систем у діяльності франчайзингових роздрібних торговельних мереж
ТМ Григоренко, ДВ Кочубей
Бізнес Інформ, 424-429, 2017
2017
ОСОБЛИВОСТі ФОРМУВАННЯ ЛАНЦЮГіВ ПОСТАВОК ПіДПРИєМСТВА РОЗДРіБНОї ТОРГіВЛі
ДВ Кочубей, ТМ Григоренко
Бизнес Информ, 2017
2017
Сучасний стан і тенденції розвитку магазинів Київської області
ОП Бегларашвілі, ТМ Григоренко
Проблемы экономики, 2017
2017
Використання клієнтоорієнтованого маркетингового підходу в управління взаємовідносинами у франчайзинговій роздрібній торговельній мережі
ТМ Григоренко
Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні …, 2016
2016
КЛАСИФІКАЦІЯ ФРАНЧАЙЗИНΓОВИХ МЕРЕЖ У РОЗДРІБНІЙ ТОРΓІВЛІ
TM Grygorenko
Problemy Ekonomiky, 114-119, 2016
2016
Класифікація франчайзингових мереж у роздрібній торгівлі
ТМ Григоренко
Проблемы экономики, 2016
2016
МЕТОДИЧНі ПіДХОДИ ДО РОЗМіЩЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ОБ’єКТіВ ФРАНЧАЙЗИНГОВОї РОЗДРіБНОї ТОРГОВЕЛЬНОї МЕРЕЖі
ТМ Григоренко
Проблемы экономики, 2016
2016
Управління розвитком франчайзингових роздрібних торговельних мереж
ТМ Григоренко
КНТЕУ, 2015
2015
Політико-правові інструменти забезпечення конкурентоспроможності франчайзингових роздрібних торговельних мереж
ТМ Григоренко
Україна та ЄС: подолання технічних бар'єрів у торгівлі» : матеріали Міжнар …, 2015
2015
Основні підходи щодо управління конкурентоспроможністю франчайзингової роздрібної торговельної мережі
ТМ Григоренко
Реклама: інтеграція теорії та практики»: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ …, 2014
2014
Критерії відбору потенційних франчайзі франчайзингової роздрібної торговельної мережі
ТМ Григоренко
Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні …, 2014
2014
Розвиток франчайзингових мереж в торгівлі через автомати в Україні
ТМ Григоренко
Товарознавство і торговельне підприємництво : стан, проблеми, перспективи …, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20