Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІПП, Інститут педагогіки і психології
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами: навчальний посібник
ТМ Дегтяренко, ЛС Вавіна
Суми: ВТД "Університетська книга", 2008
332008
Адаптивне фізичне виховання слабочуючих учнів спеціальної школи: наук. видання
ОВ Колишкін
Суми: СумДПУ ім. АС Макаренка, 2003
182003
Комплексна система корекційно-реабілітаційної роботи в дошкільному закладі для дітей з порушеннями зору : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.03 / Т. М. Дегтяренко; Ін-т …
ТМ Дегтяренко
К. : Ін-т спец. педагогіки АПН України, 2005
142005
Корекція рухових порушень дітей старшого шкільного віку з розладами слуху засобами адаптивного фізичного виховання
ОВ Колишкін
ступеня канд. пед. наук:[спец.] 13.00. 03 «Корекційна педагогіка»/ОВ …, 2004
142004
Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегія управління : монографія
ТМ Дегтяренко
Суми: Університетська книга, 2011
112011
Корекційна освіта: вступ до спеціальності: навчальний посібник
ОВ Колишкін
Суми: Університетська книга, 2013
82013
Науково-методичні основи управління системою корекційно-реабілітаційної допомоги. Монографія
ТМ Дегтяренко
Суми: Вид-во СумДПУ ім. АС Макаренка, 2010
72010
Вступ до спеціальності «Корекційна освіта»: навч. посіб.
ОВ Колишкін
Суми: Університетська книга, 2014
62014
Врахування порушення зору у дітей під час навчання в школі
ЛС Вавіна
Початкова школа, 58-60, 2006
62006
Корекція психофізичного розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями зору засобами ритміки
ЮА Картава
–корекційна педагогіка.–Інститут спеціальної педагогіки АПН України, 2006
62006
Використання засобів адаптивної фізичної культури під час корекції рухових порушень дітей із розладами слуху
ОВ Колишкін
Дефектологія, 2002
62002
Корекція рухової сфери дітей з розладами слуху засобами адаптивного фізичного виховання
ОВ Колишкін
Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. „Здоров’я і освіта: проблеми та …, 2010
42010
Інформаційні технології в системі корекційно-реабілітаційної допомоги
ТМ Дегтяренко
Інформаційні технології і засоби навчання, 20, 2010
42010
Особливості використання засобів адаптивного фізичного виховання у процесі розвитку мовлення слабочуючих старшокласників
О КОЛИШКІН
YOUNG 3, 120-125, 2008
42008
Адаптація діагностичних методик при вивченні психофізіологічного розвитку та рухової сфери дітей дошкільного віку з вадами зору
Ю Картава
Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури …, 2004
42004
Стан здоров’я та рівень фізичної підготовленості студентів першого курсу Сумського педінституту
ВМ Азаренкова, ОВ Колишкін
Фізична підготовленість та здоров’я населення./Зб. матер. Мінар. наук …, 1998
41998
Альтернативна комунікація як засіб розвитку мовлення у розумово відсталих дітей початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення
ОВ Боряк
Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін …, 2016
3*2016
Психолого-педагогічні умови формування та корекції мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку
ОВ Боряк
Збірник наукових праць «Педагогічні науки». 172 (Випуск LХІХ, Том 1.), С …, 2016
32016
Виховний вплив музичного мистецтва на формування особистості дитини
ЮА Картава
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 274-281, 2015
32015
Поширення ідей упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у систему спеціальної освіти
ТМ Дегтяренко
Інформаційні технології і засоби навчання, 11-21, 2015
3*2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20