Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІПП, Інститут педагогіки і психології
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами: навчальний посібник
ТМ Дегтяренко, ЛС Вавіна
Суми: ВТД "Університетська книга", 2008
332008
Адаптивне фізичне виховання слабочуючих учнів спеціальної школи: наук. видання
ОВ Колишкін
Суми: СумДПУ ім. АС Макаренка, 2003
192003
Корекція рухових порушень дітей старшого шкільного віку з розладами слуху засобами адаптивного фізичного виховання
ОВ Колишкін
ступеня канд. пед. наук:[спец.] 13.00. 03 «Корекційна педагогіка»/ОВ …, 2004
152004
Комплексна система корекційно-реабілітаційної роботи в дошкільному закладі для дітей з порушеннями зору : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.03 / Т. М. Дегтяренко; Ін-т …
ТМ Дегтяренко
К. : Ін-т спец. педагогіки АПН України, 2005
132005
Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегія управління : монографія
ТМ Дегтяренко
Суми: Університетська книга, 2011
112011
Корекційна освіта: вступ до спеціальності: навчальний посібник
ОВ Колишкін
Суми: Університетська книга, 2013
92013
Науково-методичні основи управління системою корекційно-реабілітаційної допомоги. Монографія
ТМ Дегтяренко
Суми: Вид-во СумДПУ ім. АС Макаренка, 2010
72010
Врахування порушення зору у дітей під час навчання в школі
ЛС Вавіна
Початкова школа, 58-60, 2006
72006
Вступ до спеціальності «Корекційна освіта»: навч. посіб.
ОВ Колишкін
Суми: Університетська книга, 2014
62014
Корекція психофізичного розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями зору засобами ритміки
ЮА Картава
–корекційна педагогіка.–Інститут спеціальної педагогіки АПН України, 2006
62006
Використання засобів адаптивної фізичної культури під час корекції рухових порушень дітей із розладами слуху
ОВ Колишкін
Дефектологія, 2002
62002
Модифікація професійної підготовки фахівців у контексті модернізації системи спеціальної освіти
ТМ Дегтяренко, ТН Дегтяренко
Вид-во СумДПУ ім. АС Макаренка, 2015
5*2015
До питання логопедичної роботи з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку
ОВ Боряк
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка …, 2014
52014
Корекція просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки
ОВ Боряк
НПУ імені МП Драгоманова, 2012
42012
Корекція просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки
ОВ Боряк
НПУ імені МП Драгоманова, 2012
42012
Корекція рухової сфери дітей з розладами слуху засобами адаптивного фізичного виховання
ОВ Колишкін
Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. „Здоров’я і освіта: проблеми та …, 2010
42010
Інформаційні технології в системі корекційно-реабілітаційної допомоги
ТМ Дегтяренко
Інформаційні технології і засоби навчання, 20, 2010
42010
Особливості використання засобів адаптивного фізичного виховання у процесі розвитку мовлення слабочуючих старшокласників
О КОЛИШКІН
YOUNG 3, 120-125, 2008
42008
Адаптація діагностичних методик при вивченні психофізіологічного розвитку та рухової сфери дітей дошкільного віку з вадами зору
Ю Картава
Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури …, 2004
42004
Стан здоров’я та рівень фізичної підготовленості студентів першого курсу Сумського педінституту
ВМ Азаренкова, ОВ Колишкін
Фізична підготовленість та здоров’я населення./Зб. матер. Мінар. наук …, 1998
41998
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20