Підписатись
Анастасія Дука / Anastasiia Duka (Duka Anastasia, А. П. Дука, А. Дука)
Анастасія Дука / Anastasiia Duka (Duka Anastasia, А. П. Дука, А. Дука)
Doctor in Economics, professor, Chernihiv Polytechnic National University
Підтверджена електронна адреса в stu.cn.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. посіб.
АП Дука
К.: Каравела 432, 67, 2008
3512008
Теорія та практика інвестиційної діяльності
АП Дука
Інвестування:[Навч. посібник]/[АП Дука]:–К.: Каравела, 2007
1572007
Socio-economic viability of public management in the context of European integration processes.
I Kosach, A Duka, G Starchenko, O Myhaylovska, A Zhavoronok
Administration & Public Management Review, 2020
422020
Менеджмент. Словник-довідник: Навч. посіб. для студ. ВНЗ
АПД Д.М. Стеченко, А.В. Григорович
Хмельницький: Видавництво "Поділля", 2004
342004
Фінансове забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності
АП Дука
Фінанси України, 40-46, 2004
332004
Teoriia ta praktyka investytsiinoi diialnosti
AP Duka
Investuvannia [Theory and practice of investment activity. Investment]. Kyiv …, 2007
312007
Теорiя та практика iнвестицiйної дiяльностi. Iнвестування: навч. посiб
АП Дука
2-е вид, 432, 2008
282008
Регулирование инновационного развития строительной сферы
АП Дука
Экономика: реалии времени, 203-208, 2014
13*2014
Theory and practice of investment
AP Duka
Kyiv: Caravela, 2008
112008
Застосування концепції інтегрованого ризик-менеджменту в дослідженні ризиків інвестиційної діяльності
АП Дука, ГВ Мисака
Формування ринкових відносин в Україні, 93-97, 2007
112007
Трансформація моделі промислової політики задля забезпечення економічного розвитку України
АП Дука, АД Залєвська-Шишак
Економічний часопис-ХХІ, 32-35, 2014
82014
Інноваційна індустріалізація національної економіки
АП Дука
К.: ВАДЕКС, 2014
82014
Інноваційний контур сталого розвитку національної економіки
АП Дука
Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково–виробничий журнал, 38–45, 2012
82012
ПОТЕНЦІАЛ ЗАОЩАДЖЕНЬ ТА ЇХ РЕСУРСОУТВОРЮЮЧА РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
АП Дука
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія …, 2012
82012
Аналіз інвестиційних проектів:[навч. посіб.]
АП Дука
К.: Академія праці і соціальних відносин ФПУ, 2010
82010
Реалізація захисної функції кредитних спілок в умовах подолання наслідків фінансової кризи в Україні
А Дука
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2009
82009
Фінансування спільних інноваційних проектів: форфейтинг
АП Дука
Фінанси України, 58, 1999
81999
Світовий досвід повоєнного відновлення економіки: уроки для України
АП Дука, ГВ Старченко
Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління, 2022
62022
Svitovyi dosvid povoiennoho vidnovlennia ekonomiky: uroky dlia Ukrainy [World experience of post-war economic recovery: lessons for Ukraine]
AP Duka, HV Starchenko
Problemy suchasnykh transformatsii. Seriia: ekonomika ta upravlinnia …, 2022
62022
Картографування ризиків у системі інтегрованого ризик-менеджменту організації
АП Дука
62017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20