Русудана Бурменко
Русудана Бурменко
доцент кафедры "Экономика и международный бизнес ГМК", ИУБПЭ СФУ
Підтверджена електронна адреса в sfu-kras.ru
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Алгоритм побудови емпіричного закону розподілу даних непрямого визначення нелінійних величин на прикладі геометричних характеристик вихідного отвору ручного пожежного ствола
СО Вамболь, ІВ Міщенко, ОМ Кондратенко, ОА Бурменко
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, 2015
72015
Взаимосвязь нормативной точности изготовления пожарного ствола и дальности полета выходящей из него струи
ОМ Кондратенко, ОА Бурменко
Академия ГПС МЧС России, 2016
42016
Вплив точності визначення діаметру вихідного отвору пожежного ствола на геометричні характеристики траєкторії струменя
ІВ Міщенко, ОМ Кондратенко, ОА Бурменко
Національний університет цивільного захисту України, 2015
32015
Фактори небезпеки експериментальних досліджень на моторному випробувальному стенді. Засоби вимірювальної техніки
ОМ Кондратенко, НВ Хохлова, ДІ Жигер
ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, 2014
32014
Алгоритм построения эмпирического закона распределения данных косвенного определения нелинейных величин на примере геометрических характеристик выходного отверстия ручного …
СО Вамболь, ІВ Міщенко, ОМ Кондратенко, ОА Бурменко
ФГБОУ ВПО Воронежский институт ГПС МСЧ России, 2015
22015
Система відбору проб відпрацьованих газів дизеля моторного випробувального стенду як об´ єкт метрологічних досліджень
ОП Строков, ІВ Міщенко, ОМ Кондратенко, ОА Бурменко
Вінницький національний технічний університет, 2015
22015
ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРТНО-СТАТИСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО ТА ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ У МЕЖАХ ОПЕРАТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТЕРІТОРІАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ
ОА Бурменко, РІ Шевченко
Комунальне господарство міст, 288-292, 2020
12020
ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ З УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІРОТЕХНІЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДСНС УКРАЇНИ
ОА Бурменко, ВВ Стрілець, РІ Шевченко
The 13 th International scientific and practical conference «PROBLEMS OF …, 2020
2020
. Вдосконалена класифікація технологій захисту навколишнього середовища від викидів полютантів за відпрацьованими газами поршневих ДВЗ
ОМ Кондратенко, ОА Бурменко
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ, 2020
2020
ОБГРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ З РОЗРОБКИ ЕКСПЕРТНО-СТАТИСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ОПЕРАТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДРОЗДІЛІВ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ
В Андронов, О Бурменко, Р Шевченко
The 12 th International scientific and practical conference «IMPACT OF …, 2020
2020
Аналіз класифікації технологій захисту навколишнього середовища від викидів полютантів за відпрацьованими газами поршневих ДВЗ
ОМ Кондратенко, ОА Бурменко
Львівська політехніка, 2020
2020
Структурно-логічна модель управління надзвичайною ситуацією регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів.
ОА Бурменко, РІ Шевченко, ОІ Сошинський
2020
Формування експертно-статистичної мето-дики оцінки оператив-них можливостей те-риторіальних підрозді-лів ДСНС України.
ОА Бурменко, РІ Шевченко, ОІ Сошинський
2020
Обґрунтування підходів до вирішення задачі з розробки експертно-статистичної методики оцінки оперативних можливостей підрозділів аварійно-рятувальних служб.
ОА Бурменко, РІ Шевченко
2020
Обґрунтування задачі з формування експертно-статистичної методики оцінки оперативних можливостей підрозділів аварійно-рятувальних служб
РІ Шевченко
2020
Specifics of the multivariate simulation evaluation of the system “rescuer–emergency equipment-emergency” functioning
ДЮ Белюченко, АВ Максимов, ВМ Лобойченко, ОА Бурменко
2020
Обґрунтування вибору найкращої системи паливоподачі для ДВЗ аварійно-рятувальної техніки
ОМ Кондратенко, ОА Бурменко
ІДУСЦЗ, 2019
2019
Justification of the choice of the best fuel system for internal combustion engines
ОМ Кондратенко, ОА Бурменко
НУЦЗУ, 2019
2019
Background of mathematical tools beta distribution application to certain characteristics of aerosol diesel exhaust gases dispersed phase
СО Вамболь, ІВ Міщенко, ОМ Кондратенко, ОА Бурменко
Національний університет цивільного захисту України, 2016
2016
Обґрунтування описання характеристик дисперсної фази аерозолю відпрацьованих газів дизелів математичним апаратом бета-розподілу
СО Вамболь, ІВ Міщенко, ОМ Кондратенко, ОА Бурменко
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20