Follow
Губар Інна Володимирівна / І.В. Губар / Губарь Инна Владимировна / Inna Gubar
Губар Інна Володимирівна / І.В. Губар / Губарь Инна Владимировна / Inna Gubar
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Verified email at knu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Наночастицы металлов, подходы и методы оценки их токсичности
ИМ Трахтенберг, НН Дмитруха, ТК Короленко, ЕЛ Апыхтина, ...
Сборник трудов IV сьезда токсикологов России. – 6-8 ноября 2013 г., Москва…, 2013
32013
Експериментальне дослідження дії важких металів – ртуті, свинцю та марганцю – на розвиток адаптаційних реакцій у щурів різних вікових груп
ІМ Трахтенберг, ВА Тичинін, ТК Короленко, ММ Коршун, ...
Тези доповідей ІІ з'їзду токсикологів України. 12-14 жовтня 2004р. (Київ…, 2004
3*2004
ORGANOTOXIC EFFECT OF SINGLE INTRATRACHEAL ADMINISTRATION OF LEAD NANOPARTICLES OF DIFFERENT SIZES
ИВ Губарь, ЕЛ Апыхтина, РФ Каминский, ЮБ Чайковский, ...
World of Medicine and Biology 3 (73), 168-175, 2020
2*2020
Вплив пектину на розподіл і виведення хлориду ртуті (ІІ)
КП Козлов, ІВ Губар, ММ Діденко
Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2004. – № 3–4., 50–53, 2004
22004
Cardiovasotoxic effect of different sizes lead nanoparticles introduction
ИВ Губарь, ВЕ Лавриненко, СН Чухрай, СИ Савосько, ЛМ Сокуренко, ...
World of Medicine and Biology 2 (72), 146-151, 2020
1*2020
Evaluation of protective effect of Thiocetam drug by morphological changes in the heart and vessels after administration of lead nanoparticles of various sizes (experimental study)
YBC IV Gubar, LM Sokurenko, SI Savosko, OL Apykhtina, OP Yavorovsky
Reports of Morphology 25 (4), 5-10, 2019
12019
Cytotoxic effect of lead nanoparticles on mice endothelial cells
I Gubar, O Yavorovsky, L Sokurenko, R Kaminsky, T Mervinskyi, ...
Cavia porcellus, 2021
2021
Assessment of the different size lead sulphide nanoparticles influence on erythrocites and blood plasma IN VITRO
I Gubar, L Sokurenko, R Kaminsky, T Oliinyk, Y Chaikovsky, O Yavorovsky
Світ медицини та біології, 2021
2021
ASSESSMENT OF THE DIFFERENT SIZE LEAD SULPHIDE NANOPARTICLES INFLUENCE ON ERYTHROCITES AND BLOOD PLASMA IN VITRO
OPY IV Gubar, LM Sokurenko, RF Kaminsky, TM Oliinyk, Yu B Chaikovsky
World of Medicine and Biology 1 (75), 187-192, 2021
2021
CHANGES OF HEMATOLOGICAL AND HEMODYNAMIC INDICATORS OF RATS AFTER SINGLE INTRATRACHEAL INTRODUCTION OF LEAD NANOPARTICLES OF DIFFERENT SIZE
LMS IV Gubar, OP Yavorovsky, RF Kaminsky, Yu B Chaikovsky
Publishing House “Baltija Publishing”, 131-135, 2020
2020
HEMATOLOGICAL CHANGES AFTER INTRODUCTION OF DIFFERENT SIZES LEAD NANOPARTICLES (IN EXPERIMENT).
LMS Inna V Gubar, Olena L Apykhtina, Oleksandr P Yavorovsky, Oleksandr I ...
Wiadomości Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 73 (9 p. II), 1982-1989, 2020
2020
e-mail: ginna5@ ukr. net
IV Gubar
ВІСНИК МОРФОЛОГІЇ REPORTS OF MORPHOLOGY, 5, 2019
2019
Вивчення на моделях in vivo та in vitro особливостей гематотоксичної дії наночастинок сульфіду свинцю різного розміру
ЛМС І.В. Губар, О.Л. Апихтіна
XVІІІ-і читання В.В. Підвисоцького: Бюлетень матеріалів науково-практичної…, 2019
2019
Зміни міокарда щурів за дії наночастинок свинцю
ЛМС ІВ Губар, ОЛ Апихтіна, РФ Камінський
Збірник тез доповідей VII конгресу наукового товариства анатомів, гістологів…, 2019
2019
Вивчення протекторної дії препарату Тіоцетам на систему гемокоагуляції при інтоксикації сполуками свинцю в нано- та іонній формі (експериментальне дослідження)
ОЛА І.В. Губар
Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Ліки…, 2018
2018
Hematotoxic effect of lead and cadmium nanoparticles of different sizes (EXPERIMENTAL STUDY)
SL Gubar I., Apykhtina O., Korsak A.
XXVI International Symposium on Morphological Sciences (ISMS). – July 5-7…, 2018
2018
Оцінка кардіовазотоксичної дії наночастинок свинцю на культурі клітин
ОЛА ІВ Губар
Тези доповіді науково-практичної конференції з міжнародною участю…, 2018
2018
Вплив наночастинок сульфіду свинцю на систему крові (до проблеми безпеки наноматеріалів)
ІВ Губар, ОЛ Апихтіна
П'ятий міжнародний семінар Етика біо- нанотехнологій та біобезпека, 12-13…, 2017
2017
Вазопротекторна дія тіоцетаму за впливу наночастинок свинцю
ІВ Губар, ОЛ Апихтіна, ЛМ Сокуренко
Бюллетень XVI чтений им. В.В. Подвысоцкого. – 18-19 мая 2017 р., Одесса…, 2017
2017
Особливості гематоксичної дії наночастинок сульфіду свинцю різного розміру
ІВ Губар, ОЛ Апихтіна
Збірник матеріалів науково-практичної конференції Довкілля і здоров'я, 27…, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20