Олеся Смолінська | Olesia Smolinska | Олеся Смолинская
Олеся Смолінська | Olesia Smolinska | Олеся Смолинская
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Verified email at lvet.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Стратегія організації та управління людськими ресурсами крізь призму організаційної культури
ОЄ Смолінська
Актуальні проблеми економіки 6 (72), 107-114, 2007
142007
Лінгводидактичні основи національно-мовного виховання особистості засобами українського фольклору
ОЄ Смолінська
Національний педуніверситет ім. М.П.Драгоманова, 1999
131999
Теоретико-методологічні основи організації культурно-освітнього простору педагогічних університетів України
ОЄ Смолінська
Суми: Університетська книга, 2014
122014
Психодинамічний підхід до аналізу організаційної культури
ОЄ Смолінська
Актуальні проблеми економіки, 129-136, 2007
122007
Культуровідповідність як провідний принцип організації культурно-освітнього простору педагогічного університету
О Смолінська
Педагогіка і психологія професійної освіти, 26-36, 2014
82014
Лінгвокраїнознавство у навчанні української мови як іноземної
ОЄ Смолінська
Рідна школа 2, 43-45, 2002
82002
Організаційна культура як економічна інституція
ОЄ Смолінська
Економіка та держава 1 (61), 44-46, 2008
62008
Кейс-стаді організаційної культури: методика дослідження і методика викладання
ОЄ Смолінська
Актуальні проблеми економіки 1 (79), 51-59, 2008
62008
Соотношение и взаимодействие понятий «Культурно-образовательное пространство» и «Организационная культура» в русле современных тенденций развития университетской науки и …
ОЕ Смолинская
Известия Российского государственного педагогического университета им. АИ …, 2013
52013
До питання про методику соціально-педагогічної роботи з населенням
ОЄ Смолінська
Шлях освіти 2, 14-17, 2002
52002
Поняття культурно-освітнього простору в сучасній педагогічній науці
ОЄ Смолінська
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім …, 2014
42014
Идея единства образования и культуры в трудах Ф. Ницше, В. Дильтея, А. Бергсона
ОЕ Смолинская
Научный диалог, 2013
42013
Social Aspects of the Development of the Management Systems of Eastern European Universities in the Transformation Period
P Ivan, O Smolinska, J Marszałek-Kawa
The New Educational Review 58 (4), 109-121, 2019
32019
The Concept of Cultural and Educational Space in Pedagogical Discourse
O Smolinska, K Dzyubynska
Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 55-64, 2018
32018
Поиски новой методологии педагогических исследований в вузах Украины
ОЕ Смолинская
Педагогика 4, 108-114, 2014
32014
Принципы организации культурно-образовательного пространства педагогических университетов Украины
ОЕ Смолинская
Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование 1 …, 2014
32014
Інноваційне управління у вищій педагогічній освіті з урахуванням співвідношення категорій організаційної культури і гендеру
ОЄ Смолінська
Освіта і управління 15 (1), 33-41, 2012
32012
Категорія організаційної культури у вищій педагогічній освіті: проблеми означення
ОЄ Смолінська
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 223-228, 2011
32011
Педагогічні наративи ВО Сухомлинського
О Смолінська
Людинознавчі студії. Педагогіка, 182-192, 2014
22014
Ідея європейського університету в педагогічному дискурсі
ОЄ Смолінська
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 94-99, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20