Kushlyk-Dyvulska Olga /  Ольга Кушлик-Дивульська / Кушлик Ольга Іванівна
Kushlyk-Dyvulska Olga / Ольга Кушлик-Дивульська / Кушлик Ольга Іванівна
Verified email at kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи теорії прийняття рішень
ОІ Кушлик-Дивульська, БР Кушлик
НТУУ «КПІ», 2014
92014
Теорія ймовірностей та математична статистика: навч. посіб.
ШПІ Кушлик-Дивульська О.І., Поліщук Н.В. , Б.П. Орел Б.П.
К: НТУУ «КПІ», 2014
5*2014
Теорія ймовірностей та математична статистика : [навч. посіб.]
ШПІ Кушлик-Дивульська О.І., Поліщук Н.В. , Б.П. Орел Б.П.
Київ, НТУУ «КПІ», 2010
5*2010
Researching the interaction of different printed materials types with liquids
OKD K. Zolotukhina, S. Khadzhynova, O. Velychko, B. Kushlyk
Eastern-european journal of enterprise technologies, P. 26-35, 2019
4*2019
Стабілізація друкування малотиражної продукції офсетним друком : монографія
ОІКД Б. Р. Кушлик
КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – 162 с., 2017
22017
Принципи статистичного аналізу показників при аналізі якості відбитків плоского офсетного друку
ОІ Кушлик-Дивульська, БР Кушлик, ОИ Кушлык-Дивульская, БР Кушлык
ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
22017
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (комп’ютерного практикуму) з дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» для студентів напряму підготовки 6 …
ОІ Кушлик-Дивульська, БР Кушлик
НТУУ «КПІ», 2016
22016
Конспект лекцій кредитного модуля «Інтегральне числення функції однієї змінної. Диференціальні рівняння»(Вища математика-2) для напряму підготовки 6.051501 «Видавничо …
ОІ Кушлик-Дивульська
НТУУ «КПІ», 2015
22015
Елементи лінійної, векторної алгебри. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу
ОІ Кушлик-Дивульська, НВ Поліщук
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
12017
Physical processes of an imprint creation in offset printing
B Kushlyk, O Kushlyk-Dyvulska
Поліграфія і видавнича справа, 39–48-39–48, 2019
2019
Вища математика. Функціональні ряди. Елементи теорії ймовірностей. Збірник індивідуальних завдань
ОІ Кушлик-Дивульська, НВ Поліщук, БР Кушлик
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
2019
Виявлення залежностей експериментальних досліджень крайового кута змочування
ОІКД С. Є. Хаджинова, К. І. Золотухіна, Б. Р. Кушлик
Технологія і техніка друкарства, 27-38, 2018
2018
Математичний опис процесів: Рівняння математичної фізики для опису процесів поліграфічної технології. Практикум
ОІ Кушлик-Дивульська, БР Кушлик
Київ, 2017
2017
Елементи лінійної, векторної алгебри. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу [Електронний ресурс] : навчальний посібник [для студентів Видавничо-поліграфічного …
НВП О. І. Кушлик-Дивульська
Електронні текстові дані (1 файл: 3,15 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря …, 2017
2017
Моделювання робочого стану зволожувального розчину для плоского офсетного друку
БРК О.М. Величко, О.І. Кушлик-Дивульська
Збірник наукових праць за матеріалами VIІ міжнародної наукової конференції …, 2016
2016
Засоби впливу на стабільність балансу «фарба-вода» у офсетному друці
БРК О.І. Кушлик-Дивульська
VIІ міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного …, 2016
2016
Оптимальне керування технологічними процесами
ОІ Кушлик-Дивульська
VIІ міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного …, 2016
2016
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (комп’ютерного практикуму) з дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» для студентів напряму підготовки 6 …
БРК О. І. Кушлик-Дивульська
Електронні текстові дані (1 файл: 4,60 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016 …, 2016
2016
Інтегральне числення функції однієї змінної. Диференціальні рівняння [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей
НПЯ Г.М. Кулик, О.І. Кушлик-Дивульська, Н.В. Степаненко
Навчальний посібник, Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16444, 278с …, 2016
2016
Теорія ймовірностей та математична статистика: навч. посіб.
ПІШ О. І. Кушлик-Дивульська, Н. В. Поліщук, Б. П. Орел
К: НТУУ «КПІ», 2014. – 212 с. – Назва з екрана. – Доступ : –http://ela.kpi …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20