Олександр Володимирович  Міщенко
Олександр Володимирович Міщенко
СумДПУ імені А.С. Макаренко, ННІФК, кафедра теорії та методики спорту
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості формування сучасної моделі фінансової системи
С Науменкова, О Міщенко
Вісник НБУ, 26-31, 2006
382006
ДБН Б. 2.2-12: 2018 Планування і забудова територій
І Шпилевський, Ю Палеха, А Економов, Г Айлікова, Л Безкоровайна, ...
К.: Мінрегіон України, 2018
302018
Туристично-рекреаційний комплекс Волинської області: передумови розвитку: монографія. Частина 1
ЛМ Черчик, ОВ Міщенко, ІВ Єрко
Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014
292014
Теоретичні основи визначення сутності екологічного туризму
ОВ Міщенко
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2010
122010
Види мультимедійних засобів навчання/Педагогічні науки/Стратегічні напрями реформи системи освіти. Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди
ОА Міщенко
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/25_DN_2008/Pedagogica/28714. doc. htm, 0
11
Сучасний стан розвитку туристично-рекреаційного комплексу Волинської області
ЛМ Черчик, ІВ Єрко, НВ Коленда, ОВ Міщенко
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2014
102014
Логістичний потенціал регіону: сутність і методичний підхід щодо його оцінювання
ІІ Коблянська, НО Рибалко, ОВ Міщенко
Сумський державний університет, 2015
92015
Реалізація міжпредметних зв'язків у фізичному вихованні молодших школярів
ОВ Міщенко
ЛДІФК.-Л., 2002
92002
Ландшафти Волинської області
О Міщенко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
82016
Особенности накопления гидроксикоричных кислот у эхинацеи пурпурной первого года вегетации
СВ Поспєлов, ВМ Самородов, ОВ Міщенко
Полтавська державна аграрна академія, 2002
82002
Розвиток екологічного туризму в національних природних парках Волинської області: монографія/О. Міщенко, Л. Черчик
ОВ Міщенко
Луцьк: Вежа-Друк, 2016
72016
Сутність мультимедійних технологій навчання
ОА Міщенко
Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту, 69-71, 2006
72006
Розвиток мультимедійних засобів навчання в загальноосвітній школі
О Міщенко
62010
Концептуальна модель екотуристичного потенціалу природоохоронної території
ОВ Міщенко
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2008
62008
Йододефіцит: сучасний стан проблеми та заходи подолання
НІ Коцур, О Міщенко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2008
62008
Підвищення рухової активності молодших школярів як складова частина навчального процесу
О Міщенко
Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей з галузі фіз. виховання та …, 2003
62003
Природні ресурси Волинської області
Ф Зузук, С Кутовий, Л Ільїн, Л Колошко, І Нетробчук, О Міщенко, ...
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 29-42, 2009
52009
Особенности аллелопатической активности эхинацеи пурпурной первого и второго годов вегетации
ОВ Міщенко, ЕА Головкл, СВ Поспєлов
52005
Нетрадиційні методики збільшення рухової активності учнів початкової школи
О Міщенко
ЛДІФК, 2002
52002
Розвиток подієвого туризму в м. Луцьку
О Міщенко
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2014
42014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20