Дмитро Андрійович Штефанич
Дмитро Андрійович Штефанич
Д.е.н., професор ТНЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління підприємницьким ризиком
ДА Штефанич, В Паляниця, С Попіна, О Штефанич
Тернопіль: Економічна думка, 1999
291999
Підприємницький ризик: суть, оцінка та шляхи попередження
ДА Штефанич, ПГ Вашків, СЮ Попіна
Тернопіль: СМП “Астон, 1995
191995
Методичні аспекти інтеграції АВС-і XYZ-аналізу в процесі формування асортиментного портфеля фірми
Р Окрепкий, Д Штефанич
ТНЕУ, 2011
122011
Поведінка споживачів: навч. посіб.
ДА Штефанич, А Ліманський, С Мартова
Івано-Франківськ: ІМЕ “Галицька академія, 2005
112005
Інноваційне управління конкурентоспроможністю логістичних ланцюгів
НП Тарнавська, РБ Сивак
Тернопіль, Підручники і посібники, 2011
102011
Особливості ціноутворення на ринку освітніх послуг
ДА Штефанич
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2008
102008
Галузевий маркетинг: навч. посібник/[А. Дам’янов, Є. Савельєв, Д. Штефанич та ін.; за заг. ред. Є. Савельєва та Д. Штефанича]
А Дам’янов
К.: ІЗМН, 2017
82017
Маркетинговий аналіз/За ред. доктора економічних наук, професора ДА Штефанича
Д Штефанич, О Братко, О Дячун, Н Лагоцька, Р Окрепкий
Тернопіль: Економічна думка.–2011.–267 с, 2011
72011
Новiтнiй маркетинг: навч. посiб. та iн.; за ред. ЕВ Савельєва
ЕВ Савель, СI Чеботар, ДА Штефанич
72008
Аналіз впливу зміни макросередовища на маркетингову діяльність підприємства
Д Штефанич, О Дячун
ТНЕУ, 2013
62013
Оцінка ефективності комунікаційної політики підприємства
Д Штефанич, О Дячун
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 111-121, 2014
52014
Особливостi цiноутворення на ринку освiтнiх послуг
ДА Штефанич, СБ Семенюк
Науковий вiсник Волинського нацiонального унiверситету iменi Лесi Українки …, 2008
52008
Управління продажем, його функції та об’єктна орієнтація
Д Штефанич, О Дячун
ТНЕУ, 2016
32016
Методи оцінки іміджу фірми та їх застосування
ВА Вардеванян
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2010
32010
Теоретичні засади маркетингового аналізу конкурентів
РБ Окрепкий, ДА Штефанич
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 2010
12010
Основні способи мінімізації ризику на металургійному підприємстві
МВ Куташенко
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008
12008
СИСТЕМА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ВВ Черкасов, ГВ Чернова, ОБ Шевчук, ДА Штефанич, ОІ Ястремська, ...
Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону: Збірник …, 2016
2016
Маркетинговий менеджмент
ГА Заячковська, ДА Штефанич, ОД Дячун, СБ Семенюк, ОС Братко
Тернопільський національний економічний університет, 2015
2015
Кон’юнктурні коливання меблевого ринку та зміни в оцінках іміджу виробників-продавців меблів
ВА Вардеванян
Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка, 116-119, 2015
2015
ЗАСТОСУВАННЯ ШКАЛ СЕМАНТИЧНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛУ У ВИМІРЮВАННІ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВ МЕБЛЕВОЇ ГАЛУЗІ
Т Примак, С Горін, О Ротовський, О Рудая, О Кріпіщікова, Д Штефанич
ББК 65.046 (4 Укр) Р 31, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20