Підписатись
Сергей Отрох
Сергей Отрох
професор кафедри цифрових технологій в енергетиці, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оптимальне приймання сигналів. Основи теорії завадостійкості. Навч. посібник підготовлено для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів.–Київ: ННІТІ ДУТ, 2018.–120 с
ОГ Варфоломеєва, СІ Отрох, МГ Твердохліб, ОІ Чумак
Київ: ННІТІ ДУТ, 2018
42018
Загальні поняття про сигнали та канали зв’язку
ЛН Беркман, СІ Отрох, СІ Тарбаєв, НС Чумак
Навчальний посібник підготовлено для самостійної роботи студентів вищих …, 2017
42017
Методи розрахунку надійності телекомунікаційних мереж майбутнього
СІ Отрох, ВО Ярош, СА Федюнін, ВО Власенко
Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку, 13, 2016
42016
Архітектура мережі нового покоління NGN
СІ Отрох, ОС Єфремов
Вісник ДУІКТ. Спецвипуск, 65-71, 2007
42007
Аналіз методів подання знань при розпізнаванні надзвичайних ситуацій техногенного характеру
СІ Отрох, ВВ Завгородній, ГА Завгородня, ОО Грищенко
Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку, 59-69, 2018
32018
Модель комбінованої системи управління мережі майбутнього
ВБ Толубко, ЛН Беркман, СІ Отрох, ОА Кільменінов
Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку, 5-11, 2018
22018
Аналіз взаємозв'язку збитку з ризиком при виникненні техногенних аварій в концепції прийнятного ризику
СІ Отрох, ВВ Завгородній, ГА Завгородня
Телекомунікаційні та інформаційні технології, 117-123, 2018
22018
Методика расчета показателей живучести каналов современной телекоммуникационной сети
СИ Отрох, НВ Коршун, ВА Ярош
Сучасний захист інформації, 2016
22016
Методика оцінювання сталості телекомунікаційної мережі в умовах дії зовнішніх непрогнозованих дестабілізуючих факторів
ВБ Толубко, ЛН Беркман, СІ Отрох, ВО ЯрОШ
Зв'язок, 3-7, 2016
22016
Основні тенденції розвитку мереж доступу на базі радіотехнологій
СІ Отрох, ОС Стец, ОВ Жданенко
Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, 59-63, 2012
22012
Порівняльна характеристика завадостійкості систем при використанні n-вимірних багатопозиційних сигналів
ВБ Толубко, ЛН Беркман, ІЕ Похабова, ОА Кільменінов
Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку, 5-11, 2019
12019
Методологія розрахунку завадостійкості багатопозиційних сигнальних сузір’їв
ВВ Дубровський, СІ Отрох, ВІ Кравченко, ВО Кузьміних, ОІ Голубенко
Зв'язок, 26-29, 2017
12017
Методика підвищення надійності мереж майбутнього з використанням алгоритму визначення оптимального числа об'єктів резервування
CІ Отрох, ВІ Кравченко, ОІ Голубенко, МВ Загряжська, ВВ Скрипнік
Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку, 24-29, 2017
12017
Оценка пропускной способности канала с аддитивными и мультипликативными помехами для сигнальной конструкции на основе фазовой манипуляции
ВВ ДУБРОВСКИЙ, СИ Отрох, МС Попова
Проблемы инфокоммуникаций, 88-94, 2017
12017
Шляхи підвищення надійності відновлюваних систем мереж майбутнього
СІ Отрох, ВІ Кравченко, ОІ Голубенко, МВ Загряжська, ВВ Скрипнік
Телекомунікаційні та інформаційні технології, 71-79, 2017
12017
Методи забезпечення стійкості мережі майбутнього до дії зовнішніх дестабілізуючих факторів
СІ Отрох, ВО Ярош, ВО Власенко, ЮМ Зіненко
Телекомунікаційні та інформаційні технології, 24-30, 2017
12017
ПИТАННЯ впровадження інтелектуальних мереж на телекомунікаційному ринку України
СВ Толюпа, СІ Отрох, ЛВ Рудик
1
ЕФЕКТИВНА ПОБУДОВА СХЕМИ GRAPHQL ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
МС Гученко, СІ Отрох
EDITORIAL BOARD, 505, 2021
2021
1. Вступ
С Отрох, В Ружинський, К Олєнєва, Л Беркман
2021
Комп’ютерні мережі. Комп’ютерний практикум
СІ Отрох, НМ Аушева, ІІ Гусєва, ВО Кузьміних
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20