Подписаться
Вікторія Олександрівна Федорова
Вікторія Олександрівна Федорова
доцент кафедри економіки і підприємництва ХНАДУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене khadi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соотношение понятий «имидж» и «репутация» предприятия
ВА Фёдорова
Экономика транспортного комплекса, 2014
382014
Содержание понятия «имидж предприятия»
ВА Фёдорова
Экономика транспортного комплекса, 26-40, 2013
232013
Defining personnel marketing strategies
O Gladka, V Fedorova
Business: Theory and Practice 20, 146-157, 2019
192019
Development of conceptual bases of the employee life cycle within an organization
O Gladka, V Fedorova, Y Dohadailo
Business: Theory and Practice 23 (1), 39–52-39–52, 2022
152022
Формирование имиджа предприятия в сознании потребителя
ВА Фёдорова
Экономика транспортного комплекса, 52-60, 2013
132013
Формування іміджу автотранспортного підприємства
ВО Федорова
Харків: ХНАДУ, 2017
82017
Системне доопрацювання стратегії автотранспортного підприємства
ВО Федорова, ВА Фёдорова
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2010
52010
Системная доработка стратегии предприятия
ВГ Шинкаренко, ВА Федорова
Харьков: ХНАДУ, 2010
32010
Оценка уровня синергизма между отдельными видами бизнеса АТП
ВГ Шинкаренко, ВА Федорова
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць.–2009.–Вип 249, 666-673, 2009
32009
Оценка уровня стратегической гибкости АТП
ВА Федорова
Економіка транспортного комплексу: зб. наук. праць.–Х.: ХНАДУ.–2009.–Вип 13 …, 2009
32009
Критичний аналіз моделей реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти
ВО ФЕДОРОВА, МЛ ШУЛЯК
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2020
22020
Обоснование факторов формирования имиджа банка
ВА Фёдорова
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 19-23, 2016
22016
Сущность стратегической гибкости предприятия
ВА Фёдорова
Экономика транспортного комплекса, 67-76, 2015
22015
Оценка имиджа автотранспортного предприятия
ВА Фёдорова
Экономика транспортного комплекса, 130-141, 2012
22012
Разработка сценариев реализации процесса системной доработки стратегии АТП
ВГ Шинкаренко, ВА Фёдорова
Экономика транспортного комплекса, 115-132, 2010
22010
Алгоритм системной доработки стратегии предприятия по Ансоффу И.
ВА Федорова
Економіка транспортного комплексу. Збірник наукових праць, 36-43, 2008
22008
Методичний менеджмент як освітній феномен: теорія і практика продуктивного управління якістю людського ресурсу освітньої галузі
І Маслікова
Управління школою, 17-24, 2007
22007
Процесс формирования имиджа предприятия
V Fedorova, І Kirchataya
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 233-233, 2019
12019
Классификация стратегий формирования имиджа предприятия
ВА Федорова
Економіка і суспільство, 668-672, 2017
12017
Обоснование факторов формирования имиджа вуза в сознании абитуриентов и студентов
ВВ Федорова
Новий Колегiум, 53-57, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20