Владислав Данильченко
Владислав Данильченко
Національна академія внутрішніх справ
Підтверджена електронна адреса в naiau.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Использование информационных технологий в процессе обучения технике двигательных действий
ВА Данильченко, ТА Хабинец, ЮЛ Хлевна
Физическое воспитание студентов, 2012
162012
Моделирование движений в спортивной тренировке
ВА Кашуба, ЮВ Литвиненко, ВА Данильченко
Физическое воспитание студентов 4, 40-44, 2010
162010
К вопросу использования инновационных технологий формирования здорового образа жизни студентов в процессе физического воспитания студентов
ВА Кашуба, СМ Футорный, МВ Дудко, МВ Дудко
Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2015
92015
Использование информационных технологий в процессе обучения студентов педагогического вуза как условие активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся и достижения …
ЕИ Рзаева
Вестник развития науки и образования, 141-147, 2013
82013
К вопросу возможностей использования информационных технологий в образовательном процессе курсантов МВД Украины
ВА Кашуба, ВА Данильченко, ТА Хабинец
Физическое воспитание студентов, 2012
82012
Обучение технике рукопашного боя на основе использования возможностей информационно-методической программы «Правозащитник».
ВА Данильченко, ЮЛ Хлевна
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012
82012
Типичные ошибки, которые допускают курсанты высших учебных заведений МВД Украины при освоении болевых приемов
ВА Данильченко, ТА Хабинец
Физическое воспитание студентов, 2014
62014
Специфіка фізичної підготовки працівників слідчих підрозділів Національної поліції України
ВВ Бондаренко, КВ Пронтенко, ВА Данильченко
Вісник Національного університету Чернігівський колегіум імені ТГ Шевченка …, 2019
32019
Формування техніки рукопашного бою в процесі спеціальної фізичної підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України–На правах рукопису/Development of hand-to hand …
ВА Данильченко
32015
Использование метода квалиметрии при оценке типичных ошибок, которые допускают курсанты высших учебных заведений Украины при освоении болевых приемов
ВА Данильченко, ТА Хабинец
Олимпийский спорт и спорт для всех, 2014
32014
Формування техніки рукопашного бою курсантів МВС України із застосуванням інформаційних технологій
В Данильченко, Ю Хлєвна
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 112-117, 2013
32013
Технология формирования базовой техники рукопашного боя у курсантов в процессе специальной физической подготовки
В Данильченко, И Вако
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2014
22014
Сформованість спеціальних умінь і навичок у майбутніх правоохоронців на етапі професійного становлення
ВВ Бондаренко, ВА Данильченко, НЮ Худякова, ПВ Чукреєв
НПУ імені МП Драгоманова, 2019
12019
К вопросу о наиболее типичных ошибках, которые допускают курсанты вузов МВД Украины при освоении болевых приёмов
В Данильченко
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2012
12012
З ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ КВАЛИМЕТРІЇ ЩОДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ РУХОВИХ ПОМИЛОК ПРИ ФОРМУВАННІ ТЕХНІКИ РУКОПАШНОГО БОЮ
В Кашуба, В Данильченко, І Вако, О Кримець
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура, 42-48, 2020
2020
Formation of special skills and skills of future law enforcement officers at the stage of professional formation
ВВ Бондаренко, ВА Данильченко, НЮ Худякова, ПВ Чукреєв
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2019
2019
Ефективність технології корекції порушень стану біогеометричного профілю постави чоловіків зрілого віку у процесі занять оздоровчим фітнесом
ВО Кашуба, ЮВ Руденко, ТО Хабінець, СВ Ватаманюк, ...
НПУ імені МП Драгоманова, 2019
2019
Функціональна оцінка рухів чоловіків зрілого віку, що займаються оздоровчим фітнесом
ВО Кашуба, ЄВ Імас, ЮВ Руденко, ТО Хабінець, СВ Ватаманюк, ...
Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. МП Драгоманова, 2019
2019
Особливості структури дозвілля, мотваційних пріоритетів до занять слайд-аеробікою та соціально-психологічної сфери жінок другого періоду зрілого віку
ТА Прилуцька, ТО Хабінець, ОВ Лазько, ВА Данильченко
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2018
2018
Особливості структури дозвілля, мотиваційних пріоритетів до занять слайд-аеробікою та соціально-психологічної сфери жінок другого періоду зрілого віку
Т Хабінець, О Лазько, В Данильченко
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20