Підписатись
Нікітіна Ірина Всеволодівна / Nikitina Iryna
Нікітіна Ірина Всеволодівна / Nikitina Iryna
Національний університет харчових технологій
Підтверджена електронна адреса в nuft.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Концепція професійної мотивації студентів як фактору конкурентності на ринку праці
СА Єрохін, ЮВ Нікітін, ІВ Нікітіна
Юридична наука, 20-27, 2011
1032011
Суб’єктне самовизначення молодої людини в період повноліття
ІВ Нікітіна
662007
Формування професійної мотивації студента як детермінанти його творчого розвитку і працевлаштування
ІВ Нікітіна, ВВ Мартич, ИВ Никитина, ВВ Мартыч
Політехніка, 2010
352010
Психологічні особливості суб’єктного самовизначення особистості в період повноліття
ІВ Нікітіна
К.: Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка, 2000
352000
Взаємодія ринку освіти і ринку праці як стратегічна складова науково-технологічної сфери національної безпеки України: гендерний аспект
ІВ Нікітіна, ЮВ Нікітін
Актуальні проблеми економіки 9, 180-189, 2009
232009
Динаміка процесу самовизначення особистості в індивідуально-психологічному просторі людини
ІВ Нікітіна
131998
Студент як суб’єкт самовизначення
ІВ Нікітіна
72003
Суб’єктне самовизначення особистості у період повноліття: логіка здійснення
ІВ Нікітіна
Вісник Харківського університету, 261-271, 1999
61999
Особливості оптимізації розвитку творчого потенціалу студента технічного університету
ІВ Нікітіна
52007
Формування позитивного самоставлення особистості студента як вимір якісної підготовки сучасного фахівця
ІВ Нікітіна
42003
Розвиток мотиваціїї студентів
ІВ Нікітіна
32017
Психологія та педагогіка вищої школи: Курс лекцій для магістрантів, аспірантів, здобувачів, молодих викладачів та слухачів університетського науково-методичного семінару …
ІВ Нікітіна, ВЛ Яровий, ІВ Ельперін, ВЮ Виговський
К.: НУХТ, 2010
32010
Розвиток особистості: Текст лекцій з дисципліни “Психологія” для студентів усіх спец. ден. та заоч. форм навчання
ІВ Нікітіна
К.: НУХТ, 2005
32005
Модерністська модель міфу у повісті Андре Жіда “Тезей”
І Нікітіна
Слово і час, 2004
32004
Психологічні особливості виховання студента у суб'єктному вимірі розвитку його особистості
ІВ Нікітіна
Психологія. Збірник наукових праць.–К.: НПУ, 244-250, 2003
32003
Психолого-педагогічне забезпечення профілактики схильності до наркоманії та правопорушень студентської молоді
ІВ Нікітіна, СВ Баглюк
Проблеми освіти, 109-115, 2003
32003
Аналіз основних трендів розвитку ринку готельних послуг
S Pohasii, I Krasnokutska, I Nikitina
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 180-180, 2019
22019
Роль соціального та біологічного у поведінці особи злочинця: кримінологічний аналіз
ЮВ Нікітін, ІВ Нікітіна
Юридична наука, 105-113, 2017
22017
Мотиваційний тренінг у процесі професійної підготовки фахівців
ІВ Нікітіна
22015
Гендерний підхід у системі вищої освіти як необхідна умова якості підготовки фахівців
ІВ Нікітіна
Науково-практична конференція «Проблеми модернізації та систематизації …, 2010
22010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20