Follow
A.V. Suvorin; Олександр Вікторович Суворін
A.V. Suvorin; Олександр Вікторович Суворін
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім. В. Даля
Verified email at snu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Установка обезвреживания никельсодержащих промывных вод
МА Ожередова, АВ Суворин, АД Тюлбпинов
Экотехнологии и ресурсосбережение.–Институт газа НАНУ, 72-75, 2006
132006
Промышленный круговорот катализаторов
АВ Суворин, ВА Суворин
Вісник Східноукраїнського державного університету, 26, 2000
122000
Отработанные катализаторы и гальванические отходы как сырье глазури строительной и сантехнической керамики
МА Ожередова, АВ Суворин
Тезисы докладов Всероссийской научно-практической конференции" Оптимизация …, 2003
112003
Оцінка ефективності технологій утилізації Cr6+ вмісних стічних вод промислових підприємств на основі SWOT-аналізу/Технологія-2018: матеріали XХІ міжнар. наук.-техн. конф
ЮЮ Григоренко, ММ Шорохов, ОВ Суворін, РГ Заіка
Сєвєродонецьк: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 83-85, 2018
62018
Осаждение никеля из отработанных электролитов электрохимического никелирования
МА Ожередова, АВ Суворин
Вопросы химии и химической технологии.–Днепропетровск: УГХТУ, 207-211, 2005
62005
К вопросу о создании классификации методов утилизации отработанных катализаторов
АВ Суворин
Тезисы докладов Всероссийской научно-практической конференции" Оптимизация …, 2003
52003
Ресурсосберегающая технология никель-хромового катализатора гидрирования
АВ Суворин
51997
Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища
ГІ Гринь, ВІ Мохонько, ОВ Суворін, ПВ Кузнєцов, СО Гринь, ...
СНУ ім. В. Даля, 2019
42019
Термодинамические исследования процессов окисления оксида азота (IV) озоном и поглощения N₂O₅ концентрированной азотной кислотой
КА Кучер, ВИ Созонтов, ВВ Казаков, ГИ Гринь
НТУ" ХПИ", 2010
42010
Дослідження впливу технологічних параметрів на процес хімічного осадження основних солей хрому (VI) з відпрацьованих хром (VI) вмісних розчинів/Сучасні виклики і актуальні …
ММ Шорохов, ОВ Суворін, МА Ожередова
Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва …, 2020
32020
Вплив надлишку осаджувача на очищення Cr6+ вмісних стічних вод промислових підприємств
ММ Шорохов, ОВ Суворін, ВВ Казаков, МА Ожередова
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2018
32018
Термодинамическая оценка совмещенного процесса хемосорбции оксидов азота и экстракции металлов из отработанных катализаторов
АВ Суворин, АД Доценко, МВ Суворина, АС Савенков
НТУ" ХПИ", 2006
32006
Катализаторные производства с позиции безотходности и комплексного использования сырья
АВ Суворин
Экотехнологии и ресурсосбережение, 12-15, 2003
32003
Вплив термореактивних добавок на властивості гранульованих теплоізоляційних матеріалів на основі рідкого скла
ТЕ Римар, ОВ Суворін
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
22020
Исследование процесса термического разложения водных растворов нитратной кислоты
ГИ Гринь, ВА Пономарёв, ВИ Созонтов
Восточно-европейский журнал передовых технологий 6 (6 (60)), 41-44, 2012
22012
Вдосконалення контролю біологічної очистки стічних вод від сполук азоту
СП Бикова, ОД Рибак, ГІ Макаренко, ВО Ільмінський, АІ Купін, ...
ВІСНИК VISNIK, 2011
22011
Условия, определяющие взрывоопасность реакторов каталитического окисления
ДА Тюльпинов, АВ Суворин, АД Тюльпинов
Катализ в промышленности, 14-20, 2010
22010
Исследование кинетики осаждения катионов никеля (II) из отработанных растворов
МА Ожередова, АВ Суворин, АД Доценко
НТУ" ХПИ", 2008
22008
Кинетика экстрации никеля из отработанного катализатора ГИАП-3-6Н раствором азотной кислоты низкой концентрации
АВ Суворин, АС Савенков, АД Доценко
НТУ" ХПИ", 2007
22007
Псевдоожиженный слой катализатора как пламегасящий элемент
ДА Тюльпинов, АВ Суворин
НТУ" ХПИ", 2006
22006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20