Follow
Ольга Анатоліївна Дороніна, Ольга Анатольевна Доронина
Ольга Анатоліївна Дороніна, Ольга Анатольевна Доронина
Other namesOlha Doronina
Донецький національний університет імені Василя Стуса, економічний факультет
Verified email at donnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Організаційно-економічний механізм стимулювання праці в умовах інноваційного розвитку
ОА Дороніна, АВ Калина
ТОВ «Східний видаваний дім, 2013
28*2013
Теорія та практика формування багаторівневої кадрової політики в контексті забезпечення гідної праці в Україні: монографія
ОА Дороніна
Донецьк: ДонНУ 395, 2013
222013
Кадрова політика як інструмент стратегічного розвитку закладу вищої освіти.
O Doronina, M Riazanov
Економіка і організація управління, 15-20, 2019
192019
Управління системою оплати праці на промисловому підприємстві: Монографія
НД Лук’янченко, ОА Дороніна
Донецьк: ДонНУ, 2006
182006
Управління оплатою праці як важливою складовою соціально-трудових відносин
НД Лук’янченко, ОА Дороніна
Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України.–2004 …, 2004
172004
Напрями удосконалення системи оплати праці як складова кадрової політики підприємства
ОА Дороніна
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2016
162016
Кадрова політика як інструмент антикризового управління підприємством
ОА Дороніна
Інвестиції: практика та досвід, 92-95, 2015
162015
Трансформація підходів до мотивування персоналу в умовах новітньої управлінської парадигми
ОА ДОРОНІНА
Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2018
152018
Стратегія формування системи оплати праці на промисловому підприємстві
ОА Дороніна
Донецьк: Донецький національний ун 2005, 2008
142008
Проблеми та перспективи діяльності профспілок щодо забезпечення гідної праці в Україні
ОА Дороніна
Бізнес Інформ, 202-207, 2013
122013
Потенціал розвитку соціального підприємництва на Вінниччині
ОА Дороніна, ОС Трегубов, НС Якимова
Економіка і організація управління, 31-39, 2023
92023
HUMAN POTENTIAL AND INNOVATION AS DRIVERS OF COMPETITIVENESS IN THE NEW ECONOMY.
O Doronina, A Karpenko
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoly Wyzszej w Bydgoszczy, 2019
92019
Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики.
ЛВ Шаульська, СІ Гриценко, ОА Дороніна, ЄЄ Іонін, СП Калініна, ...
9*2016
Проблеми та перспективи використання грейдової системи оплати праці у сучасній кадровій політиці
ОА Дороніна
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2011
92011
Забезпечення розвитку інноваційних видів зайнятості з урахуванням поведінкових моделей суб’єктів ринку праці
ЛВ Шаульська, ОА Дороніна, НС Якимова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2019
82019
Роль наукової діяльності студента у формуванні компетенцій сучасного фахівця в сфері економіки та управління.
O Doronina
Економіка і організація управління, 207-215, 2017
72017
Зарубіжний досвід формування корпоративної кадрової політики
ОА Дороніна
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
72012
Формування позиційної кадрової політики підприємства
НД Лук’янченко, ОА Дороніна
Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України, 43, 2010
72010
Економічна активність та рівень життя населення в системі індикаторів стану соціально-трудових відносин
ОА Дороніна, МА Наумова, М Кузьменко
Ефективна економіка, 2020
62020
Регіональний вимір гідної праці в Україні: оцінка складових та моніторинг змін
ОА Дороніна
Вісник соціально-економічних досліджень, 31-43, 2018
52018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20