Ольга Анатоліївна Дороніна, Ольга Анатольевна Доронина
Ольга Анатоліївна Дороніна, Ольга Анатольевна Доронина
Донецький національний університет імені Василя Стуса, економічний факультет
Підтверджена електронна адреса в donnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія та практика формування багаторівневої кадрової політики в контексті забезпечення гідної праці в Україні: монографія
ОА Дороніна
Донецьк: ДонНУ 395, 2013
192013
Управління оплатою праці як важливою складовою соціально-трудових відносин
НД Лук’янченко, ОА Дороніна
НД Лук’янченко, ОА–К.: Праця, 2004
162004
Організаційно-економічний механізм стимулювання праці в умовах інноваційного розвитку
ОА Дороніна, АВ Калина
ТОВ «Східний видаваний дім, 2013
14*2013
Управління системою оплати праці на промисловому підприємстві: Монографія
НД Лук’янченко, ОА Дороніна
Донецьк: ДонНУ, 2006
122006
Стратегія формування системи оплати праці на промисловому підприємстві
ОА Дороніна
ступеня канд. екон. наук: 08.06. 04 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит …, 2005
102005
Проблеми та перспективи діяльності профспілок щодо забезпечення гідної праці в Україні
ОА Дороніна
Бізнес Інформ, 202-207, 2013
92013
Human Potential and Innovation as Drivers of Competitiveness in the New Economy
O Doronina, A Karpenko
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 71-81, 2019
62019
Напрями удосконалення системи оплати праці як складова кадрової політики підприємства
ОА Дороніна
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2016
62016
Кадрова політика як інструмент стратегічного розвитку закладу вищої освіти.
O Doronina, M Riazanov
Економіка і організація управління, 15-20, 2019
52019
Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики.
ЛВ Шаульська, СІ Гриценко, ОА Дороніна, ЄЄ Іонін, СП Калініна, ...
5*2016
Проблеми та перспективи використання грейдової системи оплати праці у сучасній кадровій політиці
ОА Дороніна
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2011
52011
Забезпечення розвитку інноваційних видів зайнятості з урахуванням поведінкових моделей суб'єктів ринку праці
ЛВ Шаульська, ОА Дороніна, НС Якимова
32019
Трансформація підходів до мотивування персоналу в умовах новітньої управлінської парадигми
O Doronina
Management and Entrepreneurship: Trends of Development 3 (05), 23-32, 2018
32018
Професійна освіта в Україні: проблеми та перспективи розвитку в системі кадрової політики держави.
O Doronina
Економіка і організація управління, 310-318, 2016
32016
Кадрова політика як інструмент антикризового управління підприємством
ОА Дороніна
Інвестиції: практика та досвід, 92-95, 2015
32015
Капіталізація людського капіталу в системі завдань кадрової політики
ОА Дороніна
Вісник Донецького університету економіки та права, 48-51, 2011
32011
Забезпечення взаємозв’язку зростання продуктивності праці та заробітної плати: монографія
БТ Кліяненко, ВМ Гриньова, ОА Дороніна
Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2009
32009
Теоретичні аспекти формування компенсаційної системи в бюджетній сфері України
ОА Дороніна, КП Якименко
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 57-61, 2017
22017
Роль наукової діяльності студента у формуванні компетенцій сучасного фахівця в сфері економіки та управління.
O Doronina
Економіка і організація управління, 207-215, 2017
22017
Формування парадигми сучасної кадрової політики
ОА Дороніна
Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць., 132-136, 2015
2*2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20