Зянько Віталій Володимирович / Zianko Vitalii / Зянько Виталий Владимирович
Зянько Віталій Володимирович / Zianko Vitalii / Зянько Виталий Владимирович
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційне підприємництво: сутність, механізми і форми розвитку
ВВ Зянько
ВНТУ, 2008
1922008
Інноваційне підприємництво в Україні: проблеми становлення і розвитку
ВВ Зянько
ВНТУ, 2005
802005
Глобалізація та інноваційний процес: їх взаємовплив
ВВ Зянько
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; Міністерство фінансів …, 2006
622006
Зянько В.В. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах транзитивних змін економіки України. Монографія / В.В. Зянько, І.Ю. Єпіфанова, В.В. Зянько …
ВВ Зянько, ВВ Єпіфанова, ІЮ Зянько
ВНТУ, 2015
41*2015
Iнновацiйне пiдприємництво: сутнiсть, механiзми i форми розвитку: монографiя
ВВ Зянько
312008
Фінансовий аналіз та звітність
ВВ Зянько, ІЮ Єпіфанова
ВНТУ, 2008
232008
Innovatsiyna diialnist pidpryiemstv ta yii finansove zabezpechennia v umovakh transformatsiynykh zmin ekonomiky Ukrainy [Innovation activities of enterprises and its financial …
VV Zianko, IY Yepifanova, VV Zianko
Vinnytsia: VNTU [in Ukrainian], 2015
172015
Шляхи підвищення ефективності управління оборотними коштами підприємств
ВВ Зянько, НМ Філатова
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2012
172012
Фінансовий аналіз та звітність: практикум
ІЮ Єпіфанова, ВВ Зянько
Вінниця: ВНТУ, 2017
162017
Щодо визначення сутності інновації як категорії економічної теорії
ВВ Зянько
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2008
142008
Iнновацiйне пiдприємництво в Українi: проблеми становлення i розвитку: монографiя
ВВ Зянько
Вiнниця: УНIВЕРСУМ-Вiнниця, 263, 2005
112005
Innovatsiine pidpryiemnytstvo: sutnist, mekhanizmy i formy rozvytku [Innovative entrepreneurship: essence, mechanisms and forms of development]
VV Zianko
Vinnytsia: Universum [in Ukrainian], 2008
102008
Мале підприємництво – каталізатор інноваційного розвитку економіки
ВВ Зянько, СВ Крива
92010
Розвиток інноваційного підприємництва в транзитивній економіці
ВВ Зянько
Електронний ресурс/Режим доступу: http://www. dlib. com. ua/rozvytok …, 2007
92007
ВВ ЗЯНЬКО, к. е. н., доцент, Вінницький національний технічний університет ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
ВВ Зянько
Информационное общество, 25-26, 2002
9*2002
Фінанси підприємств: навч. посіб
ВВ Зянько, ВГ Фурик, ІМ Вальдшмідт
Вінниця: ВНТУ 2106, 2016
82016
Податки як засіб активізації інноваційного підприємства
ВВ Зянько
Науковий вісник Національної академії ДПС України, 107-112, 2008
82008
Механізм формування інноваційної стратегії підприємства
ВВ Зянько, В Зянько
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010
72010
Основи мікроекономіки: навч. посіб. для ВНЗ
ВВ Зянько
К.: Слово, 2009
72009
Роль внутрішнього контролю в процесі управління підприємством
ВВ Зянько, АО Тесьолкіна
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 39-43, 2016
62016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20