Підписатись
Зянько Віталій Володимирович / Zianko Vitalii / Zianko V.  V.
Зянько Віталій Володимирович / Zianko Vitalii / Zianko V. V.
д.е.н., проф., Вінницький національний технічний ун-т / Vinnytsia National Technical University
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційне підприємництво: сутність, механізми і форми розвитку
ВВ Зянько
ВНТУ, 2008
2782008
Інноваційне підприємництво в Україні: проблеми становлення і розвитку
ВВ Зянько
ВНТУ, 2005
1012005
Зянько В.В. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах транзитивних змін економіки України. Монографія / В.В. Зянько, І.Ю. Єпіфанова, В.В. Зянько …
ВВ Зянько, ВВ Єпіфанова, ІЮ Зянько
ВНТУ, 2015
75*2015
Глобалізація та інноваційний процес: їх взаємовплив
ВВ Зянько
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; Міністерство фінансів …, 2006
702006
Фінансовий аналіз та звітність
ВВ Зянько, ІЮ Єпіфанова
ВНТУ, 2008
372008
Iнновацiйне пiдприємництво: сутнiсть, механiзми i форми розвитку: монографiя
ВВ Зянько
342008
Innovatsiine pidpryiemnytstvo: sutnist, mekhanizmy i formy rozvytku [Innovative entrepreneurship: essence, mechanisms and forms of development]
VV Zianko
UNIVERSUM, Vinnytsia, Ukraine, 2008
332008
Фінанси підприємств: навч. посіб
ВВ Зянько, ВГ Фурик, ІМ Вальдшмідт
Вінниця: ВНТУ 2106, 2016
312016
Банківський менеджмент: навч. посіб. 2-ге вид., доп
ВВ Зянько, НО Коваль, ІЮ Єпіфанова
Вінниця: ВНТУ, 2018
282018
Механізм управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах нестабільності
ВВ Кривіцька, ВВ Зянько
Ефективна економіка.№ 8., 2020
242020
Шляхи підвищення ефективності управління оборотними коштами підприємств
ВВ Зянько, НМ Філатова
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2012
232012
Innovatsiina diialnist pidpryiemstv ta yii finansove zabezpechennia v umovakh transformatsiinykh zmin ekonomiky Ukrainy [Innovative activity of enterprises and its financial …
VV Zianko, IY Yepifanova, VV Zianko
Vinnytsia: VNTU [in Ukrainian], 2015
222015
Тіньові доходи та шляхи їх зменшення в Україні
ВВ Зянько, TO Журко
ВНТУ, 2008
192008
Щодо визначення сутності інновації як категорії економічної теорії
ВВ Зянько
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2008
172008
Механізм формування інноваційної стратегії підприємства
ВВ Зянько, В Зянько
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010
152010
Роль внутрішнього контролю в процесі управління підприємством
ВВ Зянько, АО Тесьолкіна
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 39-43, 2016
142016
Iнновацiйне пiдприємництво в Українi: проблеми становлення i розвитку: монографiя
ВВ Зянько
Вiнниця: УНIВЕРСУМ-Вiнниця, 263, 2005
132005
ВВ ЗЯНЬКО, к. е. н., доцент, Вінницький національний технічний університет ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
ВВ Зянько
Информационное общество, 25-26, 2002
12*2002
Мале підприємництво – каталізатор інноваційного розвитку економіки
ВВ Зянько, СВ Крива
102010
Податки як засіб активізації інноваційного підприємництва
ВВ Зянько
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2008
102008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20