Підписатись
Зянько Віталій Володимирович / Zianko Vitalii V. / Зянько Виталий Владимирович
Зянько Віталій Володимирович / Zianko Vitalii V. / Зянько Виталий Владимирович
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційне підприємництво: сутність, механізми і форми розвитку
ВВ Зянько
ВНТУ, 2008
2402008
Інноваційне підприємництво в Україні: проблеми становлення і розвитку
ВВ Зянько
ВНТУ, 2005
882005
Глобалізація та інноваційний процес: їх взаємовплив
ВВ Зянько
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; Міністерство фінансів …, 2006
672006
Зянько В.В. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах транзитивних змін економіки України. Монографія / В.В. Зянько, І.Ю. Єпіфанова, В.В. Зянько …
ВВ Зянько, ВВ Єпіфанова, ІЮ Зянько
ВНТУ, 2015
55*2015
Iнновацiйне пiдприємництво: сутнiсть, механiзми i форми розвитку: монографiя
ВВ Зянько
332008
Фінансовий аналіз та звітність
ВВ Зянько, ІЮ Єпіфанова
ВНТУ, 2008
312008
Innovatsiina diialnist pidpryiemstv ta yii finansove zabezpechennia v umovakh transformatsiinykh zmin ekonomiky Ukrainy [Innovative activity of enterprises and its financial …
VV Zianko, IY Yepifanova, VV Zianko
Vinnytsia: VNTU, 2015
202015
Фінанси підприємств: навч. посіб
ВВ Зянько, ВГ Фурик, ІМ Вальдшмідт
Вінниця: ВНТУ 2106, 2016
192016
Шляхи підвищення ефективності управління оборотними коштами підприємств
ВВ Зянько, НМ Філатова
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2012
192012
Innovatsiine pidpryiemnytstvo: sutnist, mekhanizmy i formy rozvytku [Innovative entrepreneurship: essence, mechanisms and forms of development]
VV Zianko
UNIVERSUM, Vinnytsia, Ukraine, 2008
192008
Щодо визначення сутності інновації як категорії економічної теорії
ВВ Зянько
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2008
132008
Iнновацiйне пiдприємництво в Українi: проблеми становлення i розвитку: монографiя
ВВ Зянько
Вiнниця: УНIВЕРСУМ-Вiнниця, 263, 2005
122005
Роль внутрішнього контролю в процесі управління підприємством
ВВ Зянько, АО Тесьолкіна
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 39-43, 2016
112016
Мале підприємництво – каталізатор інноваційного розвитку економіки
ВВ Зянько, СВ Крива
112010
ВВ ЗЯНЬКО, к. е. н., доцент, Вінницький національний технічний університет ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
ВВ Зянько
Информационное общество, 25-26, 2002
11*2002
Тіньові доходи та шляхи їх зменшення в Україні
ВВ Зянько, ТО Журко
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 8-13, 2008
102008
Розвиток інноваційного підприємництва в транзитивній економіці
ВВ Зянько
Електронний ресурс/Режим доступу: http://www. dlib. com. ua/rozvytok …, 2007
102007
Механізм формування інноваційної стратегії підприємства
ВВ Зянько, В Зянько
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010
92010
Innovatsiine pidpryiemnytstvo: sutnist, mekhanizmy i formy rozvytku: monohrafiia
VV Zianko
Vinnytsia: UNIVERSUM–Vinnytsia, 2008
92008
Основи мікроекономіки: навч. посіб. для ВНЗ
ВВ Зянько
К.: Слово, 2009
82009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20