Підписатись
Ольга Караман
Ольга Караман
професор кафедри української мови, Факультет української філології, культури і мистецтва
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасна українська літературна мова
СО Караман, ОВ Караман, МЯ Плющ
Літера ЛТД, 2014
1312014
Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах
МІ Пентилюк, СО Караман, ОВ Караман
К.: Ленвіт 400, 4, 2005
752005
Використання ІКТ для формування фахових компетентностей у майбутніх учителів української мови і літератури
ОА Кучерук, СО Караман, ОВ Караман, НМ Віннікова
Інформаційні технології і засоби навчання, 196-214, 2019
252019
Українська мова за професійним спрямуванням
ТО Лещенко, Т Шарбенко
Полтава ТОВ" АСМІ", 2010
232010
Формування креативності майбутніх учителів української мови як лінгводидактична проблема
ОВ Караман, ОМ Горошкіна
Українська мова і література в школах України, 29-33, 2014
172014
Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах: модульний курс: посібник для студентів пед. університетів та інститутів
МІ Пентилюк, ЗП Бакум, ОМ Горошкіна, СО Караман, ОВ Караман, ...
Ленвіт, 2011
132011
Формування в учнів орфографічних умінь і навичок у процесі вивчення фонетики
ОВ Караман
Караман Ольга Володимирівна, 1994
121994
Українська мова
СО Караман
Профільний рівень: підручник. Харків: Ранок, 2018
92018
Формування методичної компетентності студентів-філологів
ОВ Караман
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 88-92, 2015
92015
Інформаційний ресурс тексту як засіб формування толерантної особистості старшокласника профільної школи
СО Караман, ОВ Караман, ТО Горохова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
82014
Проблема підручникотворення для профільної школи у науковому полі української лінгводидактики
СО Караман, ОВ Караман
НПУ імені МП Драгоманова, 2012
82012
Науково-освітні електронні бібліотеки у фаховій підготовці майбутніх учителів-словесників
ОА Кучерук, СО Караман, ОВ Караман
Інформаційні технології і засоби навчання, 152-165, 2018
72018
Українська мова. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. Профільний рівень
МЯ Плющ, ВІ Тихоша, СО Караман, ОВ Караман
К.: Освіта, 2010
72010
Національно-культурний компонент змісту навчання лексикології і фразеології української мови
ММ Греб
Українська мова і література в школах України, 144, 2017
62017
Практикум з методики навчання мовознавчих дисциплін у вищій школі: навчальний посібник
ОМ Горошкіна, СО Караман, ЗП Бакум, ОВ Караман, ОА Копусь
62015
Реалізація стратегії співдіяльності у професійній мовленнєвій підготовці вчителя-словесника
СО Караман
Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матер. Міжнар …, 2012
62012
Методика навчання української мови в середнiх освiтнiх закладах та iн.; за ред. МI Пентилюк
МI Пентилюк, СО Караман, ОВ Караман
62004
Формування ключових компетентностей учнів засобами підручника «Українська мова»
С Караман, О Горошкіна, О Караман, Л Попова
Українська мова і література в школах України, 22-29, 2017
52017
Сучасна українська лiтературна мова: навч. посiбник для студ. вищ. навч. закл. за ред. СО Карамана.
СО Караман, ОВ Караман, МЯ Плющ
52011
Основні напрями роботи зі стилістики
ОВ Караман
Рідна мова, 2005
52005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20