Підписатись
Ольга Караман
Ольга Караман
професор кафедри української мови, Факультет української філології, культури і мистецтва
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасна українська літературна мова
СО Караман, ОВ Караман, МЯ Плющ
Літера ЛТД, 2014
1332014
Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах
МІ Пентилюк, СО Караман, ОВ Караман
К.: Ленвіт 400, 4, 2005
762005
Використання ІКТ для формування фахових компетентностей у майбутніх учителів української мови і літератури
ОА Кучерук, СО Караман, ОВ Караман, НМ Віннікова
Інформаційні технології і засоби навчання, 196-214, 2019
272019
Формування креативності майбутніх учителів української мови як лінгводидактична проблема
ОВ Караман, ОМ Горошкіна
Українська мова і література в школах України, 29-33, 2014
192014
Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах: модульний курс: посібник для студентів пед. університетів та інститутів
МІ Пентилюк, ЗП Бакум, ОМ Горошкіна, СО Караман, ОВ Караман, ...
Ленвіт, 2011
132011
Формування в учнів орфографічних умінь і навичок у процесі вивчення фонетики
ОВ Караман
Караман Ольга Володимирівна, 1994
131994
Формування методичної компетентності студентів-філологів
ОВ Караман
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 88-92, 2015
92015
Українська мова. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. Профільний рівень
МЯ Плющ, ВІ Тихоша, СО Караман, ОВ Караман
К.: Освіта, 2010
92010
Практикум з методики навчання мовознавчих дисциплін у вищій школі: навчальний посібник
ОМ Горошкіна, СО Караман, ЗП Бакум, ОВ Караман, ОА Копусь
82015
Інформаційний ресурс тексту як засіб формування толерантної особистості старшокласника профільної школи
СО Караман, ОВ Караман, ТО Горохова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
82014
Проблема підручникотворення для профільної школи у науковому полі української лінгводидактики
СО Караман, ОВ Караман
НПУ імені МП Драгоманова, 2012
82012
Науково-освітні електронні бібліотеки у фаховій підготовці майбутніх учителів-словесників
ОА Кучерук, СО Караман, ОВ Караман
Інформаційні технології і засоби навчання, 152-165, 2018
72018
Формування ключових компетентностей учнів засобами підручника «Українська мова» для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням філології
С Караман, О Горошкіна, О Караман, Л Попова
Українська мова і література в школах України 6, 22-29, 2017
62017
Національно-культурний компонент змісту навчання лексикології і фразеології української мови
ММ Греб
Українська мова і література в школах України, 144, 2017
62017
Реалізація стратегії співдіяльності у професійній мовленнєвій підготовці вчителя-словесника
СО Караман
Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матер. Міжнар …, 2012
62012
Методика навчання української мови в середнiх освiтнiх закладах та iн.; за ред. МI Пентилюк
МI Пентилюк, СО Караман, ОВ Караман
62004
Основні напрями роботи зі стилістики
ОВ Караман
Рідна мова, 2014
52014
Сучасна українська лiтературна мова: навч. посiбник для студ. вищ. навч. закл. за ред. СО Карамана.
СО Караман, ОВ Караман, МЯ Плющ
52011
Українська мова
СО Караман
Профільний рівень: підручник. Харків: Ранок, 2018
42018
Лінгвометодичні аспекти формування у майбутніх магістрів-філологів уміння створювати й використовувати проблемну навчальну лекцію
СО Караман, ОВ Караман
Проблеми освіти, 157, 2015
42015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20