Ольга Караман
Ольга Караман
професор кафедри української мови, Інститут філології
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасна українська літературна мова
СО Караман
532011
Формування в учнів орфографічних умінь і навичок у процесі вивчення фонетики
ОВ Караман
К, 1994
101994
Формування креативності майбутніх учителів української мови як лінгводидактична проблема
О Горошкіна, О Караман
Українська мова і література в школах України, 29-33, 2014
92014
Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах: модульний курс: посібник для студентів пед. університетів та інститутів
МІ Пентилюк, ЗП Бакум, ОМ Горошкіна, СО Караман, ОВ Караман, ...
Ленвіт, 2011
62011
Методика навчання української мови в середнiх освiтнiх закладах та iн.; за ред. МI Пентилюк
МI Пентилюк, СО Караман, ОВ Караман
62004
Реалізація стратегії співдіяльності у професійній мовленнєвій підготовці вчителя-словесника
С Караман, ОВ Караман
Сучасні стратегії університетської освіті: якісний вимір: матеріали Міжнар …, 2012
42012
Українська мова. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. Профільний рівень
МЯ Плющ, ВІ Тихоша, СО Караман, ОВ Караман
К.: Освіта, 2010
42010
Інформаційний ресурс тексту як засіб формування толерантної особистості старшокласника профільної школи
СО Караман, ОВ Караман, ТО Горохова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
32014
ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ СТРАТЕГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ МОВНО-МОВЛЕННЄВІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА
С Караман, О Караман
32012
Лінгвометодичні аспекти формування у майбутніх магістрів-філологів уміння створювати й використовувати проблемну навчальну лекцію
СО Караман, ОВ Караман
Проблеми освіти, 157, 0
3
Науково-освітні електронні бібліотеки у фаховій підготовці майбутніх учителів-словесників
ОА Кучерук, СО Караман, ОВ Караман
Інформаційні технології і засоби навчання, 152-165, 2018
22018
Формування методичної компетентності студентів-філологів
V Katernyuk
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 88-92, 2015
22015
Проблема підручникотворення для профільної школи у науковому полі української лінгводидактики
СО Караман, ОВ Караман
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2012
22012
Використання ІКТ для формування фахових компетентностей у майбутніх учителів української мови і літератури
ОА Кучерук, СО Караман, ОВ Караман, НМ Віннікова
Інформаційні технології і засоби навчання, 196-214, 2019
12019
Професійно-методична підготовка майбутніх учителів-словесників до викладання стилістики української мови в закладах загальної середньої освіти
АС Попович
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2018
12018
Реалізація принципу креативності на заняттях зі стилістики української мови у вищій школі
АС Попович, АС Попович
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2017
12017
Практикум з методики навчання мовознавчих дисциплін у вищій школі: навчальний посібник
ОМ Горошкіна, СО Караман, ЗП Бакум, ОВ Караман, ОА Копусь
12015
Принципи побудови курсу української мови в гімназії
СО Караман, ОВ Караман, ЗП Бакум
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2002
12002
Українська мова
СО Караман
Поглиблений етап вивчення синтаксису: посіб. для учнів старших класів …, 1995
11995
Оновлення змісту методичної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури до реалізації компетентнісного підходу
ОМ Горошкіна
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20