Ольга Караман
Ольга Караман
професор кафедри української мови, Інститут філології
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Сучасна українська літературна мова: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.
СО Караман
К.: Літера ЛТД, 2011
312011
Сучасна українська літературна мова
СО Караман, ОВ Караман, МЯ Плющ
Київ: Літера ЛТД, 2011
92011
Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах: модульний курс: посібник для студентів пед. університетів та інститутів
МІ Пентилюк, ЗП Бакум, ОМ Горошкіна, СО Караман, ОВ Караман, ...
Ленвіт, 2011
72011
Формування в учнів орфографічних умінь і навичок у процесі вивчення фонетики
ОВ Караман
К, 1994
71994
Методика навчання української мови в середнiх освiтнiх закладах та iн.; за ред. МI Пентилюк
МI Пентилюк, СО Караман, ОВ Караман
62004
Формування креативності майбутніх учителів української мови як лінгводидактична проблема
О Горошкіна, О Караман
Українська мова і література в школах України, 29-33, 2014
52014
Реалізація стратегії співдіяльності у професійній мовленнєвій підготовці вчителя-словесника
С Караман, ОВ Караман
Сучасні стратегії університетської освіті: якісний вимір: матеріали Міжнар …, 2012
32012
Формування методичної компетентності студентів-філологів
ОВ Караман
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 88-92, 2015
22015
ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ СТРАТЕГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ МОВНО-МОВЛЕННЄВІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА
С Караман, О Караман
22012
Українська мова, 10 клас
МЯ Плющ, ВІ Тихоша, СО Караман, ОВ Караман
Для шкіл з українською мовою навчання, 2010
22010
Інформаційний ресурс тексту як засіб формування толерантної особистості старшокласника профільної школи
СО Караман, ОВ Караман, ТО Горохова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
12014
Проблема підручникотворення для профільної школи у науковому полі української лінгводидактики
СО Караман, ОВ Караман
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2012
12012
Тестовий контроль як метод діагностики навчальних досягнень студентів
В Борисенко, С Караман, О Караман
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
12012
ЛІНГВОМЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ-ФІЛОЛОГІВ УМІННЯ СТВОРЮВАТИ Й ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОБЛЕМНУ НАВЧАЛЬНУ ЛЕКЦІЮ
СО Караман, ОВ Караман
ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ, 157, 0
1
Науково-освітні електронні бібліотеки у фаховій підготовці майбутніх учителів-словесників
ОА Кучерук, СО Караман, ОВ Караман
Інформаційні технології і засоби навчання 65 (3), 152-165, 2018
2018
«Українська мова (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти
АА Ворон, ВА Солопенко
2018
«Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням філології» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
СО Караман, ОМ Горошкіна, ОВ Караман, ЛО Попова
2017
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ-СЛОВЕСНИКАМИ
Г Волкотруб, О Караман, С Караман, А Капелюшний, А Коваль, ...
ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ, 60, 2017
2017
Педагогічна риторика: історія, теорія, практика
ОА Кучерук, НБ Голуб, ОМ Горошкіна, СО Караман, ОВ Караман, ...
ТОВ" КНТ", 2016
2016
Формирование методической компетентности будущих учителей украинского языка
ОВ Караман
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 88-93, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20