Подписаться
Корж Наталія Володимирівна / Korzh Nataliia
Корж Наталія Володимирівна / Korzh Nataliia
професор, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене vtei.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління туристичними дестинаціями
НВ Корж, ДІ Басюк
Вінниця: «ПП«ТД Едельвейс і К», 2017
852017
Методи управління фінансовими ризиками
НВ Корж
Traektoriâ Nauki= Path of Science 2 (10), 1.1-1.6, 2016
34*2016
Формування системи економічної безпеки індустрії туризму як складової стійкого розвитку туризму
НВ Корж
Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму …, 2011
262011
Upravlinnia turystychnymy destynatsiiamy: pidruchnyk [Management of tourist destinations: a textbook]
NV Korzh, DI Basyuk
Vinnytsya:«PP «TD Edelʹveys i K».[in Ukrainian], 2017
242017
Особливості формування термінологічного апарату менеджменту
Б Андрушків, Н Корж, Л Кухній, О Погайдак
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 155-163, 2012
192012
Готельна справа: Навчальний посібник
ІВ Левицька, НВ Корж, НВ Онищук
Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2015. 580 с., 2021
142021
Стратегія регіонального розвитку туризму: монографія
ІВ Левицька, НВ Корж, АГ Кізюн, НВ Онищук
Левицька ІВ, Корж НВ, Кізюн АГ, Онищук НВ–Вінниця, 2013
122013
Vplyv pandemiyi Covid-19 na hotel’nu haluz’[The impact of the Covid-19 pandemic on the hotel industry]
N Korzh, N Onyshchuk
Economic space 156, 140-143, 2020
112020
Структурування корпоративного капіталу
НВ Корж
Економічний часопис-ХХІ, 113-115, 2014
10*2014
Вплив пандемії COVID-19 на готельну галузь
НВ Корж, НВ Онищук
Економічний простір, 140-143, 2020
92020
Upravlinnia turystychnymy destynatsiiamy
NV Korzh, DI Basiuk
Vinnytsia: PP “TD Edelveis i K”. URL: http://tourlib. net/books_ukr/korzh …, 2017
92017
Resource-based view in managing financial component of corporate capital
N Korzh, T Mostenska, Y Bilan
Polish journal of management studies 16 (2), 133--146, 2017
72017
Formuvannya systemy ekonomichnoyi bezpeky industriyi turyzmu yak skladovoyi stiykoho rozvytku turyzmu v Ukrayini. Ekonomika. Upravlinnya. Innovatsiyi, 2
NV Korzh, ОV Zanosko
Ekonomika. Upravlinnya. Innovatsiyi 2, 2011
72011
Social Selection of the optimal set of Revenue management tools in hotels
NV Korzh, NV Onishchuk
Технологічний аудит та резерви виробництва. Харків, 39, 2018
62018
Методи управління фінансовими ризиками [Електронний ресурс]/НВ Корж/-Траєкторія науки: міжнародний електронний науковий журнал.–2016. Т 2, № 10
НВ Корж
Режим доступу: http://pathofscience. org/index. php/ps/article/view/220, 2016
62016
Передумови формування соціального капіталу
НВ Корж, ЮВ Білан
Актуальні проблеми економіки, 263-271, 2015
62015
Філософія організації як стратегічний інструмент управління
МП Буковинська, НВ Корж
62012
Стратегічна гнучкість–основа парадигми управління людським капіталом та лідерства
ЛБ Мартинова, НВ Корж
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2021
52021
Управлінський потенціал як антецедент капіталу підприємства: трансформація та фінансування
НВ Корж, ЛБ Мартинова
Економіка і організація управління, 285-294, 2020
52020
Ризик-менеджмент у реалізації системи управління якістю закладів вищої освіти
НВ Корж, ВВ Соколовська
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 53-57, 2019
52019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20