Подписаться
Владимир Мороз
Владимир Мороз
доцент Украинского государственного университета железнодорожного транспорта
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз відмов пристроїв залізничної автоматики
ВП Мороз, АО Лапко
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 64, 2007
102007
Статистичне дослідження придатності основних засобів
ЮС Цал-Цалко, ЮЮ Мороз, ВП Мороз
Статистика України, 18-25, 2007
72007
Про співвідношення наявного та потрібного видів часу в людино-машинних системах керування рухом поїздів
ВП Мороз
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 2-3, 2010
52010
Врахування умов праці при проектуванні АРМ оперативно-диспетчерського персоналу
ВП Мороз
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 2, 2010
52010
Динамічна модель сортувальної станції та її роль в подальшій оптимізації процесу перевезень
ОП Бочаров, ГО Міхальов, ВП Мороз, ВО Шиш
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 74-76, 2011
42011
Автоматизоване робоче місце по організації та керуванню технічним обслуговуванням пристроїв залізничної автоматики
ВП Мороз
зб. наук. праць.–Харків: УкрДАЗТ, 72-77, 2006
42006
Застосування методу аналізу ієрархій при функціональному синтезі автоматизованих систем керування
РВ Турчинов, СО Змій, ВП Мороз, ВІ Мойсеєнко, ВФ Кустов
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (3 (56)), 33-36, 2012
32012
Анализ функциональных возможностей автоматизированных рабочих мест дистанции сигнализации и связи
ВП Мороз, АА Лапко
Інформаційнокеруючі системи на залізничному транспорті, 84-90, 2000
32000
Моделювання операцій оповіщення черговим по станції працюючих на коліях станції
СО Змій, ВП Мороз, РВ Турчинов
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (3 (72)), 26-29, 2014
22014
Аналіз методів моделювання асинхронних паралельних процесів
ВП Мороз, ЄМ Цебро
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 44-49, 2012
22012
Правовой статус участников железнодорожных перевозок грузов
ВП Мороз
Минск: БГУ, 1998
21998
Впровадження системи та пристрою автоматичного оповіщення працюючих на коліях залізничних станцій
ВП Мороз, СО Змій
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 80-85, 2015
12015
Метод визначення убезпеченої зони виконання робіт на коліях залізничних станцій
СО Змій, ВП Мороз
ScienceRise 2 (2 (7)), 68-72, 2015
12015
Метод визначення елементів колійного розвитку, що входять до зони виконання робіт на коліях
ВП Мороз, СО Змій
Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту, 44-50, 2014
12014
Метод та результати моделювання операцій по оповіщенню працюючих на коліях черговим по станції
СО Змій, ВП Мороз, РВ Турчинов
Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту, 51-55, 2014
12014
Метод діагностування підсистеми залізничної автоматики за допомогою мереж Петрі
VP Moroz, EM Tsebro, SA Zmiy, RV Turchinov, AO Lapko
Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, 2015
2015
Розроблення профілю стандартів станційних систем керування рухом поїздів на залізничному транспорті
ВП Мороз, АЮ Бурлаченко, ОО Шовкопляс
Український державний університет залізничного транспорту, 2015
2015
Інтелектуальні мікропроцесорні модулі для збору та обробки сигналів з об'єктів керування і контролю
СО Змій, АО Лапко, ВП Мороз, ОВ Мороз, РВ Турчинов
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 55-55, 2014
2014
Особливості методів розрахунку надійності інформаційно-керуючих систем
ВП Мороз, ОВ Мороз, СО Змій, РВ Турчинов, АО Лапко
Українська державна академія залізничного транспорту, 2014
2014
Development and validation of the HPLC-procedure of metoclopramide determination in blood
LY Klimenko, VP Moroz, TA Kostina
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20